Online kommentaaride hea tava lepe

Sarnaselt Käsmu FB grupiga lepime ka Käsmu Külaseltsi kodulehel edaspidi kokku, et kommenteerides ja postitusi avaldades hoiame kinni EALL-i poolt kinnitatud ‘Online kommentaaride hea tava leppest’. Enam kui 3 korda leppe vastu eksinud kommenteerijal edaspidi kommenteerida ei võimaldata.

Hea tava kohaselt:

 1. tuleb kommenteerimiskeskkonnast kustutada kommentaarid, mis sisaldavad roppusi, õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale, levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
 2. heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest; juhul, kui kommenteerimiskeskkond keeldub kommentaari kustutamast, muutub ta vastutavaks jätkuvalt avaldatava kommentaari suhtes;
 3. kohtu või politsei nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;
 4. võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine);
 5. kehtiva seadusandluse raames ei peeta vajalikuks, et kommenteerimiskeskkonnad registreeriks kõik kommenteerijad ID kaardi või muu sellise tehnilise lahenduse alusel;
 6. iga kommenteerimiskeskkond võib kehtestada täiendavaid reegleid.

http://www.eall.ee/lepped/online.html 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Online kommentaaride hea tava lepe on saanud ühe vastuse

 1. Haivo Laulik kirjutab:

  Tere!
  Olen MTÜ Käsmu Külaselts lihtliige.
  Tunnen huvi, miks minu küsimused meie organisatsiooni juhatusele jäid vastuseta. Miks Minu avalik kirjavahetus teiega on kustutatud. Palun see taastada.
  Lisaks kordan oma küsimusi, mida mul MTÜ Käsmu Külaselts kauaaegse liikmena on õigus meie juhatusele esitada.
  1. Kas te andsite nõusoleku kuuse mahasaagimiseks Käsmu bussijaamas. Mul on andmed, et andsite. Esitan need peale teie vastust.
  2. Väitsin, et juhatusel pole õigust kuskil esineda Käsmu elanike nimel. Meie MTÜ põhikiri lubab esineda ainult oma liikmete nimel. Tõin teile meie põhikirja teksti ja palusin näidata , kus on need punktid, mis lubaksid esindada peale meie MTÜ liikmete veel ka Käsmu elanikke, nad ei ole ju MTÜ Käsmu Külaselts. Juhtisin tähelepanu, et meie juhatusel pole volitusi oma tegevusele ka oma liikmetelt, kuna pole korraldanud aastaid ühtegi meie küla probleemistikku puutuvat üldkoosolekut. Peale korraliste valimiste pole olnud üldse üldkoosolekuid. Olen kindel, et see teie tegevus ei ole seaduslik ja juhtisin sellele teie tähelepanu. Kahjuks ei saanud ma mingit vastust.
  3. Küsisin meie külavanemalt , miks ta peab ennast Käsmu elanike juhik ja esindajaks. Seda on selgelt näha sellelt samalt kodulehelt, kus me oleme. Siit võib lugeda külavanema esinemiste tekste mis panevad rohkem kui imestama. Tõin siin välja kehtiva külavanema statuudi ehk tema õigused ja ülesanded. Palusin näidata statuudis kohad, mis lubavad tal kõikjal esinada Käsmu elanike nimel ja esindada meie külaelanike arvamust. Neid õiguseid statuudis tõesti ei ole, otsi palju tahad. Juhtisin sellele tähelepanu kutsusin külavanemat seadusekuulekusele. Kahjuks ka nendele küsimustele ei saanud ma vastust ega kommentaari.
  4. Miks meie juhatus tihti ei kasuta oma ühingu nime ees tähist MTÜ . See käitumine tekitab palju segadust, kuna me ei ole ju Käsmu külaselts , see on ju ainult meie MTÜ nimi. Või järsku on juhatus teisel arvamusel!?

  Arvan , et minul kui MTÜ Käsmu Külaselts lihtliikmel on õigus esitada neid küsimusi oma juhatusele. Arvan, juhatus on kohustatud asjalikult ja keerutamata vastama oma liikme küsimustele. Arvan, et teile ei tee au see, kui te selgete vastuste asemel hakkate ennast varjama luuluga pahast Laulikust, kes soovib teile paha ja kõrvaldate oma MTÜ liikme kriitika, mis puudutab ainult meie organisatsiooni siseelu. Kas me oleme tõesti jõudnud uuesti aega , kus väike grupp inimesi haarab võimu teiste inimeste üle ja notsustab , mis õige, mis vale. Loodan, et see ei ole nii! Loodan, et minu kriitika aitab kaasa demokraatlike põhimõtete säilimisele MTÜ Külaseltsis.
  Lugupidamisega,
  Haivo Laulik
  MTÜ Käsmu Külaselts veteran

Kommenteerimine on suletud.