Juhatuse koosoleku protokoll nr.1

MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Käsmus 27.juuli 2010.a. nr 1

Osa võtsid: Tiina Laulik, Epp Ojalill, Ago Konga, Virge Ong, Lea Lond

PÄEVAKORRAS

  1. Käsmu muuli ja Ranna tee 2a detailplaneeringuga seonduv.

Juhatus arutas Käsmu muuli ja Ranna tee 2a detailplaneeringuga seonduvaid probleeme lähtuvalt esialgsest projektist, mida Vihula vallavalitsuse ehitusnõunik oli külarahvale nädal tagasi tutvustanud. Kokkuvõttes leiti, et muuli renoveerimine ning selle ümbruse korrektne planeerimine on hädavajalikud. Kuna külal on aastast 2009 olemas oma arengukava, siis oleks planeerijatel otstarbekas lähtuda nimetatud dokumendist esitatud külarahva tahtest. Koosolijatele valmistasid muret järgmised planeeringust lähtuvad kitsaskohad:

OTSUSTATI: edastada 28.juulil 2010.a. Käsmu Rahvamajas toimuval järjekordsel Käsmu muuli ja Ranna tee 2a detailplaneeringuga seonduval koosolekul külaseltsi juhatuse poolt kirjalik seisukoht eelnimetatud detailplaneeringu muutmiseks ning lähtuvalt küla arengukavast lisada juurde ettepanekud valla üldplaneeringu muutmiseks (Lisa 1 ühel lehel).

Poolt: 5 Vastu: 0 Erapooletuid: 0

Tiina Laulik Virge Ong

juhataja protokollija