MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Käsmus, 23.november 2012.a.

nr. 11

Osa võtsid: Tiina Laulik, Lea Lond,Epp Ojalill, külavanem Robert Aasa

PÄEVAKORRAS

 1. MTÜ Käsmu Külaseltsi taotluse esitamine.
 2. III Käsmu Päevade korraldamine.

 1. Arutati Käsmu Liisade soovi võtta käsitööringi tegutsemiseks rendile politsei- ja piirivalveametilt Merekooli 4 hoones asuv tühi korter.
  OTSUSTATI: esitada Käsmu Külaseltsi poolt vastav taotlus koos Vihula Vallavalitsuse toetuskirjaga politsei- ja piirivalveameti peadirektorile.
 2. Arutati III Käsmu Päevade korraldamist 13. – 14.juulil 2013 ja võimalikke vastutajaid.
  Ürituste kava (projekt):
  • 13.juuli
   • 12.00 – kirikus kontsert-jumalateenistus (U.Karileet, T.Laulik)
   • 13.30 – rongkäik Meremuuseumi õuele, küla lipp (R.Aasa, T.Laulik)
   • 14.00 – lõuna, meremuuseumi külastus, muusika – Vihasoo Vinged Vanapoisid (A.Vaik, M.Välkmann, T.Laulik)
   • 16.00 – konverents Käsmu küla ajaloost (E.Kaarend, A.Vaik – meremeestest, kaptenitest, merekoolist, majakast; V.Ong – Käsmu kooli ajaloost; T.Laulik – külaseltsi ja Käsmu rahvamaja ajaloost ). Võimalik, et vaja muretseda esitlustehnika koos helipuldiga.
   • 21.00 – peoõhtu (E.Ojalill ja Käsmu Liisad, T.Laulik, V.Ong, L.Lond)
  • 14.juuli
   • 10.00 – 15.00 – soovijatele meresõidud Käsmu lahel (R.Sild, K.Jüriska)
   • 14.00 – Käsmu päevade lõpetamine jumalateenistus kirikus (U.Karileet)
   • Avatud kunstikuur ja toimub käsitöölaat E.Ojalill). Meened (perekond Lond). Fotonäitus (V.Ong, R.Aasa)
    OTSUSTATI: 1) koostatud kava põhjal kirjutada projektitaotlus Leaderile (V.Ong);
    2) kaasata Käsmu päevade tegevuste läbiviimisse ka teisi külaelanikke ja suvitajaid.
Tiina Laulik Lea Lond
juhataja protokollija