MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Käsmus, 30.märts 2013.a.

nr. 12

Osa võtsid: juhatuse liikmed Tiina Laulik, Virge Ong, Lea Lond, Epp Ojalill;
külalised: Ann VoolSA Käsmu Meremuuseum, Peep VeedlaViru Folk, Urmas KarileetEELK Käsmu Kogudus

PÄEVAKORRAS

 1. IV Käsmu Päevade korraldamine.
 2. Rahvamajale rendihinna kehtestamine
 3. Viru Folgi korraldusest.
 4. Korralduslikud küsimused.

 1. Arutati Käsmu Külaseltsi poolt välja kuulutatud kuupäevadel, 13. – 14.juulil, IV Käsmu päevade korraldamist koostöös SA Käsmu Mereuuseumi ja EELK Käsmu Kogudusega. Leader toetas MTÜ Käsmu Külaseltsi taotlust külapäevade korraldamiseks 2025 euroga. Jõuti valdavalt kokkuleppele meremuuseumi ja külaseltsi külapäevade kavade ühitamisel. Probleem tekib õhtuse VLÜ kontserdiga Majaka Sadamas kuna see kattub meremuuseumi õuel toimuva „Vihmade taga“ kontserdiga. Kõik külaseltsi poolt korraldatavad üritused on osalejatele tasuta. Käsmu Meremuuseumi üritustest on tasulised „Vihmade taga“ kontsert ja 14.juuli lõunasöök. Külapäevade kavast teavitatakse kodulehekülgede vahendusel.
 2. Arutati rahvamaja uut rendihinda pärast remondi lõppemist.
  OTSUSTATI: kehtestada rahvamaja rendihinnaks 150 € päev.
 3. Arutati Viru Folgi korraldusega seonduvat. P.Veedla tegi ettepaneku kasutada Viljandi Folgi eeskujul folgialale tasulise sissepääsu kehtestamist nendele, kes sisenevad sinna ilma käepaelata. Folgiala külastajale maksaks käepael 2 € päevas.
  OTSUSTATI: nõustuda P.Veedla ettepanekuga tingimusel, et Käsmu püsielanikud saavad käepaelad tasuta.
 4. Arutati järgmisi korralduslikke küsimusi:
  • vallavalitsuse poolt planeeritav „Kaunima küla“ silt paigaldatakse küla algusesse ja valmistatakse puidust koos puidust alusega;
  • rahvamaja ja küla koristustalgud toimuvad 6.aprillil ja 4.mail;
  • külaseltsi ja külaelanike üldkoosolek toimub 25.mail.
Virge Ong
juhataja ja protokollija