MTÜ Käsmu Külaselts

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Käsmus, 15.veebruar 2011.a.

nr. 8

Osa võtsid: Tiina Laulik, Lea Lond,Epp Ojalill
Puudus: Virge Ong
Kutsutud: külavanem Robert Aasa, EELK Käsmu Koguduse diakon Urmas Karileet, Viru Folgi esindajad Peep Veedla ja piletikeskuse juhataja Alvi Algma.

PÄEVAKORRAS

 1. Käsmu rahvamaja kasutamisest Viru Folgi ajal
 2. Parkimise korraldamisest
 3. Kontsertide korraldamine Käsmu kirikus
 4. „Avatud aedade“ korraldamine
 5. Rendihinnast rahvamajas ja broneerimisest

 1. Teatati Viru Folgi esinejatele, et rahvamaja renoveerimise käigus vahetatud aknaid ei saa eemaldada ja piletikeskus ei saa rahvamaja verandal eelmiste aastate eeskujul toimuda Arutati erinevaid variante keskuse tööks, aga kuna inimeste hulk tipptunnil pileteid ostmas on korraga suur, siis pakutud lahendused esialgu ei sobinud.
  Peeti vajalikuks aidata otsida võimalusi nii teisaldatava müügipunkti kui ka rahvamajas piletikeskusele uuse asukoha leidmisel . Kui on külaelanikel huvi, võiks jääda ka sobiv hoone kasutamiseks Käsmu käsitöö müügikohana.
 2. Kuna autode parkimine oli suurimaks probleemiks eelmistel üritustel, arutati, milliseid krunte veel oleks võimalik kasutusele võtta. Koos vallaga leida lahendus, kuidas piirata ürituste ajaks ilma piletita külastajate sattumist ürituste alale (külasse sisenemisel kõikidele võõrastele autodele parkimistasu kehtestamine jm. lahendused). Teavitati korraldajaid sellest, et peale suuremate kontsertide toimumist on esinenud intsidente, kus autod on sõitnud Neeme teel liiklejatele otsa. Tehti ettepanek annetada õuedesse parkimiselt saadav tulu rahvamaja remondi heaks.
 3. Koguduse diakon Urmas Karileet juhtis tähelepanu probleemile eelmisel aastal toimunud Folgi ajal ja soovis temaga eelnevalt kooskõlastada kontsertide repertuaar. Samuti lepiti kokku tingimused kiriku kasutamiseks. Urmas Karileet soovib öelda enne esimest kontserti ka omapoolse tervituse kontsertide külastajatele.
 4. Et Käsmu peredel oleks selged tingimused „avatud aedade“ korraldamiseks augustis, siis otsustati juunis korraldada kohtumine küla elanikel Viru folgi esindajatega Külaseltsi juhatus teavitab sellest huvilisi eelnevalt
 5. Viru Folk broneeris rahvamaja 12.-14. augustiks 2011 . Kaunite Kontsertide ajal kasutatakse rahvamaja ainult erandkorras. Rendihind 100 € ööpäev.
Tiina Laulik Lea Lond
juhataja protokollija