MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr 20

 

Aeg: 09.08.2016.a.

Koht: Käsmu

Koosoleku algus: 17.00

Koosoleku lõpp: 19.45

 

Osavõtjad: KRISTJAN ALTROFF, MARI-LIIS VOHLI, VIRGE ONG, EPP OJALILL, INGE AUS.

Külalisena: HAIVO LAULIK, telefonivestlus ROBERT AASAGA.

Päevakord:

1. Haivo Lauliku seisukohtade kuulamine Käsmu muuli haldamise kohta

2. Külavanema seisukohtade kuulamine telefoni teel

3. Rahvamaja siseremondi rahastamise ja töö teostamise küsimused

4. Rahvamaja uute rendihindade kehtestamine

5. Muuli remonditööd

6. Avalikud käimlad

7. Külavanema valimise hääletamise kord

8. Külaseltsi uute liikmete vastuvõtmine

 

1. Haivo Lauliku seisukohtade kuulamine Käsmu muuli haldamise kohta

Haivo Laulik avaldas soovi munitsipaalvara tasuta kasutamise lepingu vormistamiseks Käsmu Merepäästele, kuna nemad nagunii hooldavad muuli ja selle ümbrust.

Otsus: Kuna muul ja selle ümbrus on avalik ja külarahvale olulise tähtsusega, siis selle haldamist ei saa otsustada ainult kuueliikmeline Merepääste. Ühehäälselt otsustati vastav leping jätta muutmata ja esitada vallale pikendamise taotlus aastani 2030. Haivo Laulikul palutakse kooskõlastada mis tahes muuliga seonduvad tööd ning nende kulud Külaseltsi juhatusega enne kulude kandmist.

2. Külavanema seisukohtade kuulamine telefoni teel

Kuna Robert Aasa ei saanud tööülesannete tõttu koosolekul viibida, kuulasime tema seisukohti ja jooksvaid küsimusi telefonivestluse kaudu. Külavanem andis teada, et Laane tee ja Põllu tänav saavad tolmuvaba musta katte. Juttu oli ka Käsmu paigaldatud kaamerate tõhususest ja muudest jooksvatest küsimustest.

 

 

3. Rahvamaja siseremondi rahastamise ja töö teostamise küsimused

Kuna Virge Ongi kirjutatud projekt jäi kahjuks rahastusest ilma, siis arutasime, millised oleksid muud variandid rahvamaja sisetööde rahastamiseks ja tööde teostamiseks. Esmajärjekorras oleks vaja vahetada põrand, mis võiks vastupidavust arvestades olla tammelaudadest.

Otsus: Esitada enne 15. augustit vallavalitsusele taotlus toetuse saamiseks rahvamaja sisetööde osaliseks rahastamiseks.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

4. Rahvamaja uute rendihindade kehtestamine

Otsus: Alates 01.01.2017.a. on Käsmu rahvamaja uued rendihinnad. Võõrastele 200 eurot ööpäev ja kohalikele 100 eurot ööpäev.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

5. Muuli remonditööd

Robert lubas uurida, mis maksab koorem segu muuli otsa tasandamiseks. Mari-Liis palub Antilt pakkumist uue vette minemise trepi valmistamiseks muuli paremale küljele, vana trepi asukohale.

6. Avalikud käimlad

Bussijaama ümbrus on osaliselt eramaa. Sinna avaliku käimla rajamiseks jääks reoveepaak eramaale. Seetõttu on vaja läbirääkimisi nii maaomaniku kui vallaga.

Otsus: Kristjan läheb valda arutama küsimusi, mis puudutavad:

avalike käimlate rajamist bussijaama, kabelimäele ja küla lõppu;

bussijaama maa omandit;

rahvamaja siseremondi rahastamise toetamise küsimust;

munitsipaalvara tasuta kasutamise lepingut;

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

7. Külavanema valimise hääletamise kord

Otsus: Hääletamisel järgmisel küla üldkoosolekul juhinduda põhimõttest, mille kohaselt on igal talul üks hääl.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

8. Uute Külaseltsi liikmete vastuvõtmine

Otsus: Martin Lauliku taotlust astuda Külaseltsi liikmeks arutame järgmisel juhatuse koosolekul, kuna vastust tema avalduse täpsustamise kohta pole tulnud.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Otsus: Võtta Külaseltsi liikmeks vastu Priit Maanurm.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Otsus: Mitte rahuldada Marko Roostalu avaldust Külaseltsi liikmeks astumise kohta. Külaseltsi liikmelisuse põhikirjajärgseks eelduseks on väärikas käitumine.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

 

INGE AUS

Juhatuse liige, protokollija