MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse koosoleku protokoll nr 17

Käsmus, 23.mai 2015

Koosolek peeti elektrooniliselt 19. – 23.mai.

Osavõtjad: Virge Ong, Lea Lond, Inge Aus, Robert Aasa
EI VASTANUD: EPP OJALILL

Päevakorras:
  1. Põhikirja p 3.4 täitmine.

    Lähtuvalt viimasel koosolekul vastu võetud otsusest on liikmemaksu aastaid tasumata jätnud liikmetele edastatud teatis võlas oleva liikmemaksu tasumise kohustuse kohta koos selgitusega. Osad liikmed on teatise alusel liikmemaksu tasunud. Osad liikmed teatasid, et ei soovi enam külaseltsis osaleda. 16 liiget ei ole oma liikmelisuse jätkamise soovi läbi võla tasumise kinnitanud. Osadele liikmetele edastati meeldetuletus korduvalt. Lähtuvalt külaseltsi põhikirja punktist 4.2.2 on ühingu liikme kohustuseks tasuda liikmemaksu. Punkt 4.1.1 kohustab osalema koosolekutel ja täitma ühingu põhikirja. Otsuse tegemisel lähtuti põhikirjast ja liikmemaksude laekumisest. Juhatuse liikmete hõivatuse tõttu peeti koosolek elektrooniliselt (juurde lisatud). Liikmemaksu pole tasunud ning seeläbi oma liikmelisust ei kinnita: tasumata 4 aastat: Margit Sondla, Taimi Pikkamäe, Lembo Pikkamäe, Jörgen Vaikjärv, Liisa Kangust–Vaikjärv, Mihkel Rohtla, Mare Rohtla, Aarne Vaik, Aimar Kask, Karmen Kask; tasumata 2 aastat: Katrin Enno, Jüri Kongas, Tõnu Kuusk, Tarmo Vahersalu; tasumata 1 aasta: Kätlin Puusepp.

    OTSUSTATI: Võttes aluseks MTÜ Käsmu Külaseltsi põhikirja punkti 3.4.1 ja 3.4.2 arvata külaseltsi liikmete hulgast välja Margit Sondla, Taimi Pikkamäe, Lembo Pikkamäe, Jörgen Vaikjärv, Liisa Kangust–Vaikjärv, Mihkel Rohtla, Mare Rohtla, Aarne Vaik, Aimar Kask, Karmen Kask, Katrin Enno, Jüri Kongas, Tõnu Kuusk, Tarmo Vahersalu ja Kätlin Puusepp.

    Poolt 4, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Protokolli koostas
Virge Ong