MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse koosoleku protokoll nr 18

Käsmus, 14.veebruar 2016

Koosoleku algus: 15.00
Koosoleku lõpp: 16.20

Osavõtjad: Virge Ong, Inge Aus, Robert Aasa, EPP OJALILL

Päevakorras:

1. Ülevaade külaseltsi liikmetest.

2. 2015.a. tulude ja kulude ülevaade.

3. Ülevaade 2016.a. esimese kuu laekumistest ja tuludest.

4. 2016.a. töökava ja juhatuse tööülesannete jaotus.

5. 2016.a. külaseltsi üldkoosoleku korraldamisest.

 

1. V.Ong andis ülevaate külaseltsi liikmetest. Seisuga 31.12.2015 on:

57 külaseltsil liiget (2015 - külaseltsi üldkoosolekuks toimus liikmemaksu tasumise alusel külaseltsi liikmelisuse korrigeerimine, välja arvati 15 liikmemaksu mittetasuvat liiget, üks külaseltsi ja juhatuse liige on välja arvatud surma tõttu)

2015 aasta eest on liikmemaksud veel tasumata seitsmel liikmel: M.-L. Vohli, P.Sõer, A.Šmeljov, M.Kask, M. ja H.Koort, M.Agabus. Perekond Koortile on teade saadetud. Teiste liikmemaksuvõlglastega kontakteerutakse isiklikult.

2. V.Ong andis ülevaate 2015 aasta tuludest ja kuludest:

aasta alguses raha jääk 9117 €, lõpus 10 229 €.

Kreeditkäive: 2176.-. Käibe moodustasid: liikmemaksud, Teeme Ära talgute toetus perek. Häältelt, 150.- M. Kangust, rahvamaja rent pulmadeks, 300.- renditasu OÜ-lt Rannamännid, 450.- OÜ Berit Grupp, hoone kasutus Viru Folgi ajal, 300.- Rakvere Linnavalitsuselt rahvamaja rent noorte näitetrupi laagriks, 200.- aastalõpupeo toetus Vihula Vallavalitsuselt.

Deebetkäive: 1065.- . Käibe moodustasid: väikses osas deebetkaardi hooldustasud ja ülekandetasud; 32 € MTÜ Arenduskoda, liikmekaks; 37 € Teema Ära talgute korralduskulu; 60 € fekaalivedu; 35 € jaanipäeva auhinnad; 525.- jaanipäeva ansambli esinemistasu; 85 € kodulehe serveriruumi tasu; 50 € suvine rahvamaja ümbruse hooldamise kulu; 33 € L.Altroff, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine seoses Käsmu külaseltsi esindamisega MTÜ Arenduskoda üldkoosolekul; 25 € Ühinenud Ajalehed, kaastundeavaldus; 35 € Kauplus Daalia, matusekimp; 100 € aastalõpupeo ansambli esinemistasu.

3. V.Ong andis tulude ja kulude ülevaate seisuga 14.02. 2016

arvel 10 435 €

Kulud 2016: 32 € liikmemaks MTÜ Arenduskoda, 1.44 deebetkaardi hooldustasu ja ülekandetasu kokku.

Tulud 2016: 150 € rent (pulmad 1.jaanuar); 90 € liikmemaksud.

4. Arutati 2016.a. tööplaani ja juhatuse töökorraldust pärast juhatuse liikme L.Londi surma. 2016.a. töökava on järgmine:

Osaleda LEADER projektide taotlusvoorudes rahvamaja remondi jätkamiseks.

30.aprill – koristustalgud (rahvamaja, bussijaam, kabelimägi) ja volbripidu

14.mai – kevadlaat

29.mai – külaseltsi üldkoosolek

23.juuni – jaanipäev

1. juuli – kihelkonnapäev

4. - 12.juuli – taaskasutus laat

27.august – sügislaat

10. september – suvelõpupidu

17.detsember – aastalõpupidu

Määrati kindlaks juhatuse töökorraldus kuni uue juhatuse valimiseni:

Virge Ong – rahvamaja rentimine, projektitaotluste esitamine, külaseltsi nimel rahaliste tehingute tegemine, rahvamaja heakorra tagamine;

Inge Aus – rahvamaja heakorra tagamine, ürituste korraldamine, toetuse taotluste esitamine Vihula vallale;

Epp Ojalill – rahvamaja heakorra tagamine, ürituste korraldamine sh ansamblitelt teenuse tellimine;

Robert Aasa – rahvamaja heakorra tagamine (fekaaliveoteenuse vajaduse seire).

5. Arutati külaseltsi üldkoosoleku korraldamist:

Üldkoosoleku kutse edastamine: kodulehele teade, liikmetele edastatakse vastavalt MTÜ seadusele personaalne kutse, enamuse meiliaadressid või FB kontod juhatusel olemas; puudub 13-nel, neist 5-le saab saata koosoleku teate pereliikme meilile, 4-le sõnumi mobiilile, 1-le lähedase mobiilile, 2-le tuleb saata kiri posti teel ning kaks liiget viibivad talveperioodil välismaal ning teate saatmise võimalused puuduvad kuna otsesed kontaktid puuduvad.

Päevakord:

Uue juhatuse valimine.

Ülevaade kõlaseltsi ja juhatuse 2015.aasta tegevustest.

2015.a. finantsülevaade ning majandusaasta aruande kinnitamine.

6. Muud küsimused:

arutati külaseltsi koduleheküljega seonduvat;

arutati sadama uut eskiislahendust. Jäädi seisukohale, et jätkuvalt toetatakse küla arengukavas sadama rajamisega seonduva elluviimist. Ei pooldata küla arengut pärssivaid seisukohti ja rünnakuid, ei tolereerita sadama rajamisega avaldatud vihakõnesid ja ebaintelligentseid rünnakuid.

Virge Ong

 

juhataja, protokollija