MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr 19

 

Aeg: 13.06.2016.a.

Koht: Käsmu

Koosoleku algus: 17.00

Koosoleku lõpp: 19.30

 

Osavõtjad: INGE AUS, VIRGE ONG, EPP OJALILL, MARI-LIIS VOHLI, KRISTJAN ALTROFF

 

Päevakorras:

1. Juhatuse tööülesannete jaotus

2. 2016.a. suve ürituste ülevaade

3. Uute liikmete vastuvõtmine

4. Jooksvad küsimused

 

1. Määrati kindlaks juhatuse töökorraldus:

 

Kristjan Altroff – juhatuse esimees, dokumentide haldamine;

Epp Ojalill – rahvamaja broneerimine sh rentimine, ürituste korraldamine ja ansamblite teenuse tellimine;

Mari-Liis Vohli – rahvamaja haldamine, heakorra tagamine;

Virge Ong – projektitaotluste esitamine, külaseltsi nimel rahaliste tehingute tegemine;

Inge Aus – koosolekute protokollimine, jaanitule korraldamine.

 

2. Arutati suviste ürituste toimumist rahvamajas:

 

1. juuli – Kihelkonnapäev (Virge tervituskõne Käsmu kirikus)

5-17. juuli – taaskasutus, st kasutatud riiete äraandmine rahvamajas

23. juuli – ansambli esinemine

30-31. juuli – külaelaniku 50.a. juubeli tähistamine (Hall)

5. august – külaelaniku pulmad (Koort)

19. august – Avatud Eesti Fondi üritus (Mall Hellam)

20-21. august – sünnipäeva tähistamine

27-29. august – Mõõgavennad (Priit)

 

3. Uute liikmete vastuvõtmine:

 

Liis Reier, Triin Saks ja Eve Kask võeti Käsmu Külaseltsi liikmeks vastu ühehäälselt.

Martin Lauliku puhul jagunesid hääled: kaks poolt, kaks vastu, üks erapooletu. Otsus jäi praegu vastu võtmata, uus arutlus toimub järgmisel juhatuse koosolekul. Martin Laulikul palutakse avaldust täpsustada.

 

4. Jooksvad küsimused:

 

Arutasime nö vabakuulajate lubamist külaseltsi üldkoosolekule ning küsimust sellest, kas mittetulundusühingute seaduse § 21 lg-t 5 tuleks käsitleda absoluutse keeluna vabakuulajate osalemise suhtes. Kolm viiest juhatuse liikmest toetaksid sõna- ja hääletusõiguseta vabakuulajate ühekordset lubamist üldkoosolekule, eeldusel, et taotleja teavitab juhatust asjaomasest soovist ette ning juhatusel on võimalus taotlejale vabakuulamise tingimusi tutvustada. Küsimus vajab täpsustamist; uus arutlus toimub enne järgmist üldkoosolekut.

Virge Ong rääkis, et Heiki Koort ostis ära rahvamaja mastivimplid.

Arutasime üritusteaegset parkimist. Leppisime kokku, et järgmisele juhatuse koosolekule kutsume Peep Veedla, et arutada ürituste korraldamisega seotud ettepanekuid, probleeme. Järgmise juhatuse koosoleku teeme augustis.

 

INGE AUS

Juhatuse liige, protokollija