Käsmu Külaseltsi üldkoosolek

Head MTÜ Käsmu Külaselts liikmed!

Olete oodatud seltsi liikmete üldkoosolekule.

Käsmu Rahvamajas 4.juunil 2016 kell 11.00

Päevakord:

  1. Päevakorra kinnitamine.
  2. Külaseltsi 2015.a. tegevuse aruanne ja 2016.a. plaanid.
  3. 2015.a. majandusaasta aruanne.
  4. Uue juhatuse valimine.
  5. Muud küsimused.

Kui ise koosolekule tulla ei saa, palun volita vabas vormis ja kirjalikult teist külaseltsi liiget.
Üks külaseltsi liige võib volitusega esindada kahte (2) teist külaseltsi liiget.

Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa pooled külaseltsi liikmed. Liikmeid 31.03.1016 seisuga 57.

MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.