Käsmu jõulupidu 17.12.2016 kl 20

kasmu-joulupidu

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu jõulupidu 17.12.2016 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Rakvere Teater kutsub väljasõidule Käsmu 19.11.2016

somnambuul-kuts4

Rubriigid: Määratlemata | Rakvere Teater kutsub väljasõidule Käsmu 19.11.2016 kommenteerimine on välja lülitatud

Haljala ja Vihula valdade ühinemislepingu projekt

Hea käsmukas!

Vihula vald on avalikustanud ühinemislepingu projekti „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisleping” koos lisadega (seletuskiri, ühinevate omavalitsuste kaart ja ühinevate omavalitsuste 2015 aasta majandusaasta aruanded).
Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele saab esitada kirjalikult hiljemalt 25. november 2016 Vihula Vallavalitsuse aadressil Mere tn 6 Võsu alevik või e-postile vald@vihula.ee .
Ühinemisleping koos lisadega asub SIIN
Uue omavalitsuse KAART

Rahvakoosolek ühinemislepingu projekti arutamiseks toimub Võsu Rannaklubis 19.11 kl 17.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse küsitlus Võsu Rannaklubis 27.11.2016 kl 9-17, elektrooniline küsitlus on avatud Vihula valla veebilehel www.vihula.ee 21.11 kl 8:00 kuni 24.11 kl 20:00.

Rubriigid: Määratlemata | Haljala ja Vihula valdade ühinemislepingu projekt kommenteerimine on välja lülitatud

Täiendav info küla üldkoosoleku kohta

Hea külaelanik!

Tuletan veel meelde, et homme, 29.10 kl 11 toimub Käsmu Rahvamajas küla üldkoosolek. Lisaks neemeotsa korrastamisele ja suvise bussiliikluse korraldamisele soovime täiendavalt arutada ka Käsmu kalmistu laiendamise kava ning kuulata ka selles küsimuses ära külaelanike seisukohad.

Arutame koos!

Kristjan Altroff

Rubriigid: Määratlemata | Täiendav info küla üldkoosoleku kohta kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu Külaseltsil uus juhatuse esinaine

Hea külaseltsi liige!

Tänasel külaseltsi juhatuse koosolekul otsustas juhatus rahuldada Kristjan Altroffi taotluse juhatuse esimehe kohalt tagasi astumiseks ning valis uueks juhatuse esinaiseks Mari-Liis Vohli.

Kristjan jätkab juhatuse lihtliikmena, kuid ei pea jõukohaseks ega eetiliseks täita külavanema rolli kõrval ka külaseltsi juhatuse esimehe rolli.

Soovime Mari-Liisile helget meelt, jõudu ja jaksu uues ametis!

Mari-Liisi kontaktid: tel 527 9481, e-mail: vohlim@gmail.com

Käsmu Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu Külaseltsil uus juhatuse esinaine kommenteerimine on välja lülitatud

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 29. oktoobril 2016 kl 11.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind Käsmu Rahvamajja laupäeval, 29. oktoobril 2016 kell 11.00, et koos mõtiskleda mõisapargi tuleviku üle ning turismihooaja bussiliikluse ja külasisese parkimise teemadel.

Koosoleku päevakord:

  • Külavanema pöördumine
  • Mõisapargi korrastamise võimalused
  • Turismihooaja liikluse ja parkimise korraldamise võimalused
  • Muud jooksvad küsimused

Külavanem
Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286

Rubriigid: Määratlemata | KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo

Hea Käsmu rahvas,

Käsmu arengukava 2016-2021 kohaselt on üheks Käsmu küla arengusuunaks parkimise ja ekskursioonibusside liikluse korraldamine koostöös Vihula vallaga, sealhulgas parkimisalade ja parkimise keelualade määramine Käsmu külas.

Sellega seoses annan eelinfo raames teada 29.10.2016 Käsmu Rahvamajas planeeritavast küla üldkoosolekust, kus saame koos arutada tuleviku parkimiskorraldust Käsmu külas ning võimalikku Vihula vallavolikokku esitatavat asjaomast eelnõud.

Koosoleku ametliku kutse koos päevakavaga riputan üles hiljemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Seniks paluksin külaelanikel aga sügavalt mõelda ning omavahel arutada, millisena sooviksime kõige meelsamini näha Käsmu küla tulevikku:

  • Milline võiks olla tulevikuliiklus miljööväärtuslikus Käsmu külas?
  • Kuidas korraldada ekskursioonibusside ja mootorsõidukite liiklust eraldi või tervikuna?
  • Kas parkimine Käsmus võiks olla tasuline? Millised tehnilised lahendused oleksid siin võimalikud?

Täiendav info mõtlemispunktide osas on toodud siin:

Käsmu parkimiskorraldusest

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Teie külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo kommenteerimine on välja lülitatud

Vihula valla lõikuspidu

Karepa rahvamajas 22. oktoobril kell 19

Vt lisainfot:

loikuspidu

Rubriigid: Määratlemata | Vihula valla lõikuspidu kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema kontaktandmed

Teisipäeval, 20.09.2016 kinnitas Vihula Vallavalitsus oma otsusega Käsmu uueks külavanemaks Kristjan Altroffi.

Kristjani kontaktandmed:

Tel: 56 698 286
E-mail: kristjan@altroffconsult.eu

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema kontaktandmed kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema kandidaatide nimekiri

KÄSMU KÜLAVANEMA VALIMISED: KANDIDAATIDE NIMEKIRI

Kandidaatide nimekiri 4.09.2016 seisuga:

TIINA LAULIK

ROBERT AASA
[loobub kandidatuurist Kristjan Altroffi kasuks; selgitab otsust üldkoosolekul]

KRISTJAN ALTROFF

Täiendav info hääletamise korra kohta: Kui hääleõiguslikul külaelanikul puudub võimalus üldkoosolekul isiklikult osaleda, võib ta hääleõiguse delegeerida kirjaliku volituse alusel. Volituse alusel esindatavate häälte arv ei ole piiratud.

Robert Aasa
Telefon: 511 5646

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema kandidaatide nimekiri kommenteerimine on välja lülitatud