KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

Laupäev, 6. august 2016 kl 11.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind Käsmu küla üldkoosolekule Käsmu Rahvamajas laupäeval, 6. augustil 2016 kell 11.00, et koos mõtiskleda ja arutleda meie kõigi jaoks olulistel teemadel.

Koosoleku päevakord:

 •  Külavanema pöördumine
 •  Käsmu kalmistu eeskirja tutvustamine (Urmas Karileet)
 •  Ülevaade küla veetrasside ehitustöödest (Vihula valla esindaja)
 •  Ülevaade Käsmu-Võsu kergliiklustee ehitustöödest (Vihula valla esindaja)
 •  Ülevaade haldusreformi perspektiividest (Vihula valla esindaja)
 •  Ülevaade Majaka Sadama võimalustest (Heiti Hääl)
 •  Muud küsimused

Külavanem
Robert Aasa
Telefon: 511 5646

Rubriigid: Määratlemata | KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu jaanituli

kasmu jaantuli

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu jaanituli kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu Külaseltsi üldkoosolek

Head MTÜ Käsmu Külaselts liikmed!

Olete oodatud seltsi liikmete üldkoosolekule.

Käsmu Rahvamajas 4.juunil 2016 kell 11.00

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Külaseltsi 2015.a. tegevuse aruanne ja 2016.a. plaanid.
 3. 2015.a. majandusaasta aruanne.
 4. Uue juhatuse valimine.
 5. Muud küsimused.

Kui ise koosolekule tulla ei saa, palun volita vabas vormis ja kirjalikult teist külaseltsi liiget.
Üks külaseltsi liige võib volitusega esindada kahte (2) teist külaseltsi liiget.

Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa pooled külaseltsi liikmed. Liikmeid 31.03.1016 seisuga 57.

MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu Külaseltsi üldkoosolek kommenteerimine on välja lülitatud

Volbripidu

Volbripidu-Käsmu-Rahvamajas-suurema-resolutsiooniga

Rubriigid: Määratlemata | Volbripidu kommenteerimine on välja lülitatud

Jaanituli

jaanituli23-ndal juunil kell 21.00

ansambel Compakt

Seltskondlikud mängud

Puhvet

Rubriigid: Määratlemata | Jaanituli kommenteerimine on välja lülitatud

Külaseltsi üldkoosolek

Head MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmed!

Olete oodatud üldkoosolekule Käsmu Rahvamajas 31.mail 2015 kell 12.00

Päevakorras:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine.
 2. Külaseltsi 2014.a tegevuse aruanne, juhatuse tegevuse aruanne.
 3. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
 4. Küla arengukava uuendamine.
 5. Info ja muud küsimused.

Kui ise koosolekule tulla ei saa, palun volitage teist külaseltsi liiget.

Üks külaseltsi liige võib volikirja alusel esindada kahte (2) külaseltsi liiget.

MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Külaseltsi üldkoosolek kommenteerimine on välja lülitatud

Maarja ja Koit – kontsert

koit_maarja

Rubriigid: Määratlemata | Maarja ja Koit – kontsert kommenteerimine on välja lülitatud

Mailaat !

9.mail Käsmu bussijaamas 10.00 – 15.00 mailaat.
Müügikohad tasuta.
Kohal Männiniidu Aiand, Aiamaailm.
Lillesibulate, juurvilja ja varajase kartuli istikute mmüük.
Rohevahetus.

Kohv ja pirukad.

Info 55597938

Rubriigid: Määratlemata | Mailaat ! kommenteerimine on välja lülitatud

Volbripidu !

poissjatudruk

30. aprillil kell 21.00 Käsmu Rahvamajas Volbripidu.
Tantsuks Mart Band.

Pilet 5.-

Rubriigid: Määratlemata | Volbripidu ! kommenteerimine on välja lülitatud

Liikmemaks

Külaseltsi 2015.a.liikmemaks 10 eurot palume kanda Swedbank’i arvele:

EE042200221031995138 MTÜ KÄSMU KÜLASELTS

10eurot

Rubriigid: Määratlemata | Liikmemaks kommenteerimine on välja lülitatud