Vihula valla lõikuspidu

Karepa rahvamajas 22. oktoobril kell 19

Vt lisainfot:

loikuspidu

Rubriigid: Määratlemata | Vihula valla lõikuspidu kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema kontaktandmed

Teisipäeval, 20.09.2016 kinnitas Vihula Vallavalitsus oma otsusega Käsmu uueks külavanemaks Kristjan Altroffi.

Kristjani kontaktandmed:

Tel: 56 698 286
E-mail: kristjan@altroffconsult.eu

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema kontaktandmed kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema kandidaatide nimekiri

KÄSMU KÜLAVANEMA VALIMISED: KANDIDAATIDE NIMEKIRI

Kandidaatide nimekiri 4.09.2016 seisuga:

TIINA LAULIK

ROBERT AASA
[loobub kandidatuurist Kristjan Altroffi kasuks; selgitab otsust üldkoosolekul]

KRISTJAN ALTROFF

Täiendav info hääletamise korra kohta: Kui hääleõiguslikul külaelanikul puudub võimalus üldkoosolekul isiklikult osaleda, võib ta hääleõiguse delegeerida kirjaliku volituse alusel. Volituse alusel esindatavate häälte arv ei ole piiratud.

Robert Aasa
Telefon: 511 5646

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema kandidaatide nimekiri kommenteerimine on välja lülitatud

Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas

suvelopupidu

Rubriigid: Määratlemata | Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas kommenteerimine on välja lülitatud

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 10. septembril 2016 kl 12.00

Hea käsmukas!

Taas on aeg valida Käsmule külavanem. Ootame Sind küla üldkoosolekule laupäeval, 10. septembril 2016 kell 12.00 Käsmu Rahvamajas, et koos valida Käsmule väärikaim esindaja kolmeks järgnevaks aastaks.

Kandidaadid palume esitada hiljemalt 4. septembriks e-posti aadressil aasarobert@gmail.com. Ametlike kandidaatide nimekirja avaldame 5. septembril.

Koosoleku päevakord:

 • Päevakorra kinnitamine
 • Hääletamise korra selgitamine
 • Kandidaatide ettekanded; küsimused ja vastused
 • Külavanema valimine
 • Muud küsimused

Hääletamise kord:

Vihula valla külavanema statuudi kohaselt on külavanema hääletamisel õigus osaleda kõikidel täisealistel külaelanikel, kellel on külas alaline elukoht või kinnisvara.

Hääleõiguslike külaelanike registreerimise sujuvaks läbiviimiseks palume osalejatel kohale tulla vähemalt pool tundi enne koosoleku algust.

Robert Aasa
Telefon: 511 5646

Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286

Rubriigid: Määratlemata | KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK kommenteerimine on välja lülitatud

Vihula vald uurib Käsmu elanike arvamust

Hea Käsmu elanik,

Vihula vald uurib kõikide sissekirjutusega külaelanike arvamust valla võimaliku ühinemise kohta. Küsitlus on avaldatud Vihula valla kodulehel www.vihula.ee (“Vihula valla ühinemise teemaline rahvaküsitlus elanike seisukoha väljaselgitamiseks”).

Küsitluse eesmärk on aduda valla rahva üldist meelestatust. Küsitluse tulemused aitavad vallavolikogul omakorda juhinduda ühinemisläbirääkimistel kohaliku rahva poolt eelistatavatest suundadest.

Kuna tegemist on meie kõikide tulevikku kujundava teemaga, paluksime kõigil sissekirjutusega külaelanikel leida mõned minutid aega, et küsitlusele oma siseveendumuse kohaselt vastata. Küsitlus on avatud 7. augustini.

Püüame jõuda lähipäevil paberkandjal küsitlusega ka kõikidesse Käsmu taludesse, kellel puudub võimalus avaldada arvamust veebikeskkonnas.

Ette tänades,

Kristjan Altroff
Käsmu Külaselts
Tel: 5669 8286

Robert Aasta
Külavanem
Tel: 511 5646

Rubriigid: Määratlemata | Vihula vald uurib Käsmu elanike arvamust kommenteerimine on välja lülitatud

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

Laupäev, 6. august 2016 kl 11.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind Käsmu küla üldkoosolekule Käsmu Rahvamajas laupäeval, 6. augustil 2016 kell 11.00, et koos mõtiskleda ja arutleda meie kõigi jaoks olulistel teemadel.

Koosoleku päevakord:

 •  Külavanema pöördumine
 •  Käsmu kalmistu eeskirja tutvustamine (Urmas Karileet)
 •  Ülevaade küla veetrasside ehitustöödest (Vihula valla esindaja)
 •  Ülevaade Käsmu-Võsu kergliiklustee ehitustöödest (Vihula valla esindaja)
 •  Ülevaade haldusreformi perspektiividest (Vihula valla esindaja)
 •  Ülevaade Majaka Sadama võimalustest (Heiti Hääl)
 •  Muud küsimused

Külavanem
Robert Aasa
Telefon: 511 5646

Rubriigid: Määratlemata | KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu jaanituli

kasmu jaantuli

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu jaanituli kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu Külaseltsi üldkoosolek

Head MTÜ Käsmu Külaselts liikmed!

Olete oodatud seltsi liikmete üldkoosolekule.

Käsmu Rahvamajas 4.juunil 2016 kell 11.00

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Külaseltsi 2015.a. tegevuse aruanne ja 2016.a. plaanid.
 3. 2015.a. majandusaasta aruanne.
 4. Uue juhatuse valimine.
 5. Muud küsimused.

Kui ise koosolekule tulla ei saa, palun volita vabas vormis ja kirjalikult teist külaseltsi liiget.
Üks külaseltsi liige võib volitusega esindada kahte (2) teist külaseltsi liiget.

Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa pooled külaseltsi liikmed. Liikmeid 31.03.1016 seisuga 57.

MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu Külaseltsi üldkoosolek kommenteerimine on välja lülitatud

Volbripidu

Volbripidu-Käsmu-Rahvamajas-suurema-resolutsiooniga

Rubriigid: Määratlemata | Volbripidu kommenteerimine on välja lülitatud