Käsmu Külaselts

Kiigeplatsi lava tagasiside

Hea Käsmukas!

Käsmu külaselts on jõudmas olulise hetkeni, et saaksime püstitada kiigeplatsile lava, katusealuse. 
Soovin teavitada kogukonda, et kaasata võimalikult palju häid mõtteid, palun ka Teie tagasisidet.

Ootame Teie tagasisidet hiljemalt 25. aprilliks aadressil:  ettepanekud@kasmu.eu

Ajame koos küla asja ja avalda julgelt oma arvamust, et lõpptulemus saaks kõikidele võimalikult meelepärane!
Kõik head ideed on oodatud!

Kommenteerib juurde laululava-katusealuse arhitekt, Mattias Agabus:
Harva tuleb ette, et oma külla tekib võimalus luua avalikkusele suunatud objekti. 
Mäletan oma lapsepõlvest aega, kui metsavälu tagaservas oli külakiik ja kui järgmisel hetkel külakiik ajahamba kätte ära kuhtus. On läinud aega sellest hetkest mööda ja kindlasti nagu me kõik oleme mõelnud, et kui me uuesti soovime seda külavälu ellu äratada, siis milline võiks see olla.
Alustasime Külaseltsi palvel esialgsete planeerimise mõtetega kolmekesi, peale minu veel arhitektid Hanno Grossschmidt ja Ike Volkov, kel meist kõigil on juba Käsmu tuttav.
Olime üksmeelel, et lava asukohta paigutades võiks sekkuda metsavällu arhitektuurselt võimalikult vähe ning lavalt võiks olla merele vaade.
Mõtteid edasi arendades juhindusin lisaks sellele ka eesmärgist, teha mitte-arhitektuuri, mitte-hoonet, teha arhitektuurset lahendust, mis oleks võimalikult nagu loodus ise. 
Talviti Käsmu sõites saadavad meid siin Lahemaa teede ääres puuderivis lume all looka kummardunud puud. Sellest leidsin, et just see oleks midagi Lahemaast, Käsmust, kui Metsalava on omalt poolt kui kummardus meile käsmukatele ja Lahemaale.
Lavapõrand võib olla monteeritav, mis näiteks komplekteeritakse sündmusteks, lavapõranda kuju jm on lahendatav ka hiljem, peale katusealuse valmimist. Katusealusega tuleks esialgu kaasa kaarpostide löövide vaheline lavapõranda osa.
Katusealuse konstruktsioon on proportsioneeritud nii võimenduseta puhtale akustilisele kõlale kui ka saab folgiliku võimenduse külge kinnitada.
Liimpuitkonstruktsiooni viimistlus tuleks luitunud ajupuu hall, mille saavutame süvaimmutatud puidu raudvitrioli lahusega kattes, sedasama raudvitrioli halli oleks kavas ka viimistleda üle külakiik, et nad mõjuksid toonilt terviklikuna.

 

Heade soovidega.

Eduard Vainu
55525205
eduardvainu@gmail.com