Uus Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut

Head käsmukad,

Annan teada, et Haljala vallas on hiljaaegu vastu võetud uus “Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut” (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018005), mis aitab kaasa kohaliku elu kujundamisele.

Haljala valla kogukonnatöö eesmärgiks on saavutada:

  • parem elukeskkond, suurem kogukonnatunne ja turvalisus;
  • kodanikuaktiivsus, aktiivne küla- ja seltsielu ning omaalgatus rohujuure tasandil;
  • avaliku võimu läbipaistvus, tõhus kommunikatsioon külade ja piirkondade elanike vahel, koostöö ja partnerlus valla avatud juhtimisel.

Olulisemad sätted Käsmu jaoks, võrreldes eelmise statuudiga:

  • sätestatakse hääleõigusliku külaelaniku mõiste (§ 1 lg 1 kohaselt vähemalt 16-aastane isik, kelle elanikeregistrijärgne elukoht on Käsmu külas); 
  • valla territoorium jagatakse kantideks (Käsmu poolsaar on eraldi kant), vt esialgset kaarti: kandid_kaardil_A3;
  • nähakse ette võimalus valida tulevikus soovi korral koos külavanemaga nn kandikogu, mida juhatab külavanem (statuudi § 8 lg 5 ja § 11 lg 1 sätestab selleks ka ajalise raamistiku: kandikogu valimine toimub pärast seda, kui lõppevad praeguse külavanema volitused, s.t. septembris 2019);
  • kandikogule antakse märkimisväärsed volitused, sh volitus algatada vallatasandi õigusaktide eelnõusid (kogu pädevused on sätestatud § 9)

Hääd tutvumist!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.