Külaselts: üldinfo

MTÜ Käsmu Külaselts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev, kasumit mittetaotlev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on Käsmu küla taaselustamisele, säilimisele ja elujõulise kogukonna arengule kaasaaitamine ning kodanikualgatuse, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse arengu toetamine.

Seltsi liikmeks astumise soovi korral palume esitada seltsi juhatusele (juhatus@kasmu.eu) kirjaliku avalduse. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

Juhatus teavitab sooviavaldajat oma otsusest. Seltsi vastu võetud liikmetel palutakse tasuda seltsi liikmemaks (20 eurot aastas).

Seltsi liikmemaksu palume kanda Swedbank’i arvele:

EE042200221031995138 MTÜ KÄSMU KÜLASELTS

Seltsi- ning külasisese info vahetamiseks on loodud meililist:

  • list-subscribe@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis lisab programm saatja aadressi automaatselt listi liikmete nimekirja.
  • list-unsubscribe@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis kustutab programm saatja aadressi automaatselt listi liikmete nimekirjast.
  • list@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis toimetatakse see kõigile listi liikmetele