Käsmu meililist

Seltsi- ning külasisese info vahetamiseks on loodud meililist:

  • list-subscribe@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis lisab programm saatja aadressi automaatselt listi liikmete nimekirja.
  • list-unsubscribe@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis kustutab programm saatja aadressi automaatselt listi liikmete nimekirjast.
  • list@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis toimetatakse see kõigile listi liikmetele