Käsmu Külaselts

Kandikogu

19.05.2022 toimunud Käsmu küla üldkoosolekul valiti kolmeks aastaks kandikogu.
Kandikogu statuut: https://www.riigiteataja.ee/akt/429052019008

 

Kandikogu liikmed:
Eduard Vainu (kandivanem)
Reet Hääl
Andre Sepp
Virge Ong
Aleksander Tiidemann