Käsmu Külaselts

Käsmu külavanem esines Valdade ja Linnade Päeval

Eesti Külaliikumise Kodukant kutsel esines Käsmu külavanem 16. märtsil Tallinnas Viru Hotelli konverentsikeskuses korraldatud Valdade ja Linnade Päevadel (kohalike omavalitsuste iga-aastasel koolitusüritusel) 30-minutise ettekandega “Külavanem kohaliku poliitika kujundajana: Käsmu näide”.

Töögrupis osalesid kohaliku omavalitsuse juhtimisega seotud isikud ja ühiskonnateadlased, samuti EV Presidendi nõunik Liia Hänni. Töögrupis käsitleti külavanema töö loomust ja aspekte, innovatiivseid mudeleid külade ja valdade vahelise koostöö edendamisel haldusreformi valguses, aga ka näiteks külavanema töö tasustamise tulevikuvõimalusi.

Haldusreform on väikese Eesti jaoks ajalooline võimalus – peaksime seda ära kasutama väikekogukondade huvide eest seismiseks. Käsmu külavanem panustab aktiivselt liikumise Kodukant töösse ning külavanema tööd kujundava õigusloome edendamisse Eestis.

Soovime jaksu!

Mari-Liis Vohli
Käsmu Külaselts