Käsmu Külaselts

Käsmu kirik ja kogudus


EELK Käsmu kirikus toimuvad armulauga jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 15.00  ja hommikupalvused toimuvad igal hommikul kell 8.

Tere tulemast!


EELK Käsmu kogudusel on avatud Facebook leht aadressil:
https://www.facebook.com/eelkkasmu


KÄSMU_KALMISTU_KASUTAMISE_EESKIRI_10.07.2016
KÄSMU_KALMISTU_HAUAPLATSI_KASUTAMISE_LEPING_20.07.2016


20.11 toimus Käsmu kirikus koguduse uue nõukogu ja juhatuse valimised
perioodiks 2017-2020. Koguduse uues nõukogus on 10 liiget, neist kolm on
uued liikmed. Koguduse uues juhatuses on 4 liiget, neist üks uus. Uus
juhatuse esimees on Heino Laanemets. Eelmised 66 aastat järjest olid Käsmu
koguduse juhatuse esimehed naised.


Käsmu koguduse teated

Laste pühapäevakool Käsmus

6.2.2016 alustas Käsmus laste pühapäevakool. Seda viib läbi Viru praostkonna lastetöö tegija Kaja Teder. Pühapäevakool on plaanitud toimuma laupäeviti kord kuus algusega kell 15 Käsmu kirikus. Kirik on selleks puhuks soojaks köetud. Oodatud on igas vanuses lapsed koos vanematega. Palun andke oma võimalikust huvist teada koguduse õpetajale.

Koguduse õpetaja „laulatus“ kogudusega

Igavikupühapäeva, 22. novembri, pidulikul jumateenistusel asetasid piiskop Einar Soone koos assessor praost Tauno Toompuuga Käsmu koguduse õpetaja ametisse preester Urmas Karileedi. Kaasa teenis diakon Tõnis Tamm Lüganuse kogudusest. Koguduse õpetaja ametisse seadmise teenistusel osalesid kolme naaberkoguduse vaimulikud. Jutlustas assessor praost Tauno Toompuu, kes teenis kogudust hooldajaõpetajana ajavahemikul 5. oktoober 2010 – 31. oktoober 2015. Inimese ja koguduse elus käivad rõõm ja mure tihti käsikäes. Teenistusel mälestati samal päeval ajast igavikku lahkunud koguduse juhatuse liiget Lea Londi. Teenistusel esines kahe lauluga Käsmu kiriku ansambel. Muusikalist külakosti tõid Tallinna Toomkiriku katedraali ansambli liikmed. Tervitusi oli tulnud tooma ka Tallinna Toomkoguduse esindus, kes edastas ka õpetaja Arho Tuhkru tervitused. Õnnitlusi ja õnnistusi tõid naaberkoguduste esindajad Loksalt, Kuusalust ja Ilumäelt. Pärast teenistust oli kaetud kohvilaud.

Kolm uut preestrit

Usupühastuspühal, 31. oktoobril ordineeris peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Toomkirikus kolm uut preestrit, teiste hulgas Käsmu koguduse õpetajaks valitud Urmas Karileedi. Peapiiskoppi assisteerisid Toomkoguduse õpetaja ning Tallinna, Viru ja Lääne praostkondade praostid, kelle alluvuses uued preestrid teenima asuvad. Teenistusel jutlustas Urmas Karileet, kes keskendus oma jutluses usupühastuse sõnumi tähendusele kaasajal. Muusikaga teenisid koguduse organist ning Peeteli, Ridala ja Martna koguduste koorid oma koorijuhtide juhatamisel.

IMG_7729

Õpetaja valimised Käsmu koguduses

25. oktoobril 2015 valis Käsmu koguduse nõukogu esimest korda koguduse ajaloos oma kogudusele õpetaja. Enne seda oli korra kohaselt kuulutatud koguduse õpetaja koht vakantseks. Peapiiskop andis loa kandideerida Käsmu koguduse õpetaja kohale Urmas Karileedile, kes samal päeval viis aastat varem (25.10.2010) oli asunud kogudust teenima diakonina. Nõukogu koosolekut juhatas praost assessor Tauno Toompuu. Üksmeelse hääletuse tulemusena valiti Käsmu koguduse õpetajaks Urmas Karileet. Koguduse juhatus kinkis vastvalitud õpetajale koguduse poolt tänutäheks senise teenimise eest preestri ametiriiete komplekti: kaasulad ja stoolad neljas liturgilises värvis (roheline, violetne, punane ja valge).

Heameel 25 10 15

Käsmu kiriku soojustamine

2015 aasta sügisel toimusid Käsmus kiriku soojustamise tööd. Kiriku seni ühekordsed aknad said külmal aastaajal lisaks eemaldatavad pakettaknad. Lisaks sai soojustatud kiriku pööningu põrand. Kiriku pööningu uue laudpõranda alla sai paks villakiht, mis ei lase kaotsi minna soojal, mida kiriku uus küttesüsteem annab. See võimaldab märgatavalt kokku hoida küttekulusid. Kiriku külastajad, kelle mälestuses on külmatunne kirikus, on meeldivalt üllatunud, leides ka külmal ajal kirikusse astudes eest soojaks köetud kiriku. Kiriku soojustamise töid rahastas 3600 euro ulatuses Vihula vald, ülejäänud oli koguduse omaosalus ja eraannetus. Suurimaks eraannetajaks kiriku soojustamise töödel oli perekond Heiti ja Reet Hääl. Suur tänu kõikidele annetajatele!

Tervitused Peterburist

Õpetaja Urmas Karileet on asunud teenima lisaks Käsmu kogudusele ka Peterburi Jaani eesti kogudust, keskmiselt sagedusega kord kuus. Novembrikuisele jumalateenistusele järgnenud vestlusringis tulid mitmed teenistusel osalenud Peterburi inimesed meenutama oma seoseid Lahemaaga ja Käsmuga ning palusid edastada oma tervitused selle kauni maanurga inimestele.

Õnnistussooviga
Urmas Karileet, Käsmu koguduse õpetaja


EELK Käsmu koguduse juhatuse esimees on Heino Laanemets.

EELK Konsistooriumi otsusega on alates 31.10.2015 Käsmu koguduse õpetajaks preester Urmas Karileet:

õpetaja
e-post: urmas.karileet@eelk.ee
tel: 58515800
Kajaka 8, 45601 KäsmuKäsmu kirik

Haljala kogudusele kuulunud kabel seisis Käsmus juba kaugetel aegadel.kirik Omaette on Käsmu kogudus alates 1945 aastast. Praegune, põhiliselt kohalike meremeeste ja talunike kulul ehitatud kirikuhoone on siin juba kolmas. Ehitamist alustati 1863, pühitsemine oli 1864 aasta suvel (täpse kuupäeva kohta ei teata olevat andmeid, kuid kabeli 75.aastapäeva peeti 6 augustil).

Õblukese haritorniga palkhoone on arhailine, lihtne ja väike, ning võib arvata, et ta sarnaneb mingil määral oma eelkäijatega. Kirikuruumi katab suhteliselt madal talalagi. Väga lihtne altarisein on klassitsistliku kujundusega, moodustades range raamistuse maalile „Kristus ristil“ (1893, maali autori nime ei ole teada, kuna kunstniku signatuur on vaid osaliselt loetav). Altarist põhjapoole jääv kantsel on lihtne tisleritöö, nii nagu pingidki (neis on kohti 130-le kirikulisele).

Seevastu lõunapoolse pingirea ette seatud orel näeb välja ülitore ning omab põnevat ajalugu. See muusikariist, mis Käsmu võis jõuda 1896 aastal, osteti Kadrina koguduselt ja Jaan Timoleon kohendas ta sobima siinsesse madalasse kirikuruumi. Orel on aga varemgi rännanud ja ümber ehitatud olnud. On selgunud, et XIX sajandi keskel Gustav Normanni poolt ümber ehitatud pilli valmistas Johann Andreas Stein 1813.aastal Tallinna Rootsi-Mihkli kirikule, jättes kasutusse pedaali tuulepõhja ja viled eelmiselt, võib olla Christoph Meinecke orelilt, mis hüüdis juba XVII sajandi keskpaiku Tallinna Nigulistes. Need oreliosad väikeses Käsmu rannakirikus oleksid seega vanimad kogu Baltikumis.

Allikas: Villu Jürjo ja Sirje Simson. Viru praostkonna kirikud. EELK Viru praostkond. Kristlik kirjastusselts Logos. 2003


kirik seest
KÄSMU KOGUDUS , Viru praostkond
Reg kood 80210148
Laane tee 4, 45601 Käsmu, Lääne-Virumaa
EELK Käsmu koguduse arveldusarve on:
EE861010502018079003 SEB

<i>EELK Käsmu</i> kogudus korraldab Käsmus leerikursuse, mis algab 12.12.2010 kl. 16. Kursus toimub iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval, pärast korralist jumalateenistust (v.a. 26.12) ja kestab kuni Ülestõusmispühadeni. Leeripüha on 24.4.2011.a. Leerikursuse ja sellele järgneva leeriõnnistuse viivad läbi õpetaja <i>Tauno Toompuu</i> ja diakon <i>Urmas Karileet</i>. Osa võivad võtta kõik, kes soovivad lasta end ristida ja konfirmeerida, saada koguduse liikmeks või soovivad saada enam teada ristiusu algtõdedest. Leerikursuse tasu on 300 krooni. Registreeruda saab kuni 10.detsembrini e-posti aadressil urmas.karileet@eelk.ee või telefonil 5086110.