Käsmu Külaselts

Käsmu meililist

Seltsi- ning külasisese info vahetamiseks on loodud meililist, kuhu jagame üldist infot seoses tulevate ürituste ja jooksvate teadaannetega:

  • list@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis toimetatakse see kõigile listi liikmetele

Käsmu külaselts MTÜ siselist

  • kylaselts@kasmu.eu – Kui saata kiri sellele aadressile, siis toimetatakse see kõigile Käsmu Külaseltst MTÜ meililisti liikmetele.