Käsmu Külaselts

Rahvamaja saali üürimine

Hea käsmukas ja Käsmu külastaja!

Käsmu Rahvamaja saalide üürimiseks või ürituste korraldamiseks võta ühendust Mare Tief’iga telefonil 53408591 või e-maili aadressil vohlim@gmail.com.

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus