Käsmu Külaselts

Vastus seltsingu „Käsmu minu kodu“ juhatuse pöördumisele

Lugupeetud seltsingu „Käsmu minu kodu“ juhatus ja MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmed!

Kõigepealt juhime  seltsingu „Käsmu minu kodu“ juhatuse tähelepanu sellele, et teie poolt esindatav seltsing ei ole avalikes huvides tegutsev ühendus (puudub avalikult kätte saadav seltsingu leping, tegevuse eesmärgid, liikmete nimekiri, liikmeks astumise tingimused jms). Märkus on oluline seetõttu, et Haivo Laulik on alati nõudnud korrektset tegutsemist ka teistelt ühendustelt.

Hea tahte märgina vastame teie kirjale.

Kuna  pöördumine on väga üldsõnaline ning mainitud ei ole ühtegi tegevust ega otsust, milles MTÜ Käsmu Külaseltsi süüdistatakse, palun seltsingu juhatusel täpsustada, millised konkreetselt on need tegevused ja otsused,  mis lõhestavad ja kahjustavad küla.

Samas kutsun ka teisi MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmeid sarnaste kirjade puhul oma arvamust avaldama, sest antud hetkel on perekond Lauliku hääl domineerivaks saanud.

/seltsingu pöördumine on lisatud all/

Lugupidamisega,

Mari-Liis Vohli

MTÜ Käsmu Külaseltsi esinaine

20.03.2017

3 kommentaari

 • Haivo Laulik

  Eks see aia ja aiaaugu probleem on juba vana lugu. Aga läheme uuele ringile. Maad ei loodud ka ühe päevaga.
  Käsmu inimesed väärivad rohkem, kui seda ,et neile internetis MTÜ Käsmu Külaselt kodulehel visatakse tagantjärele ette, mida selle MTÜ juhatus otsustas. Miks peab Käsmu inimene lugema selle MTÜ kodulehte, kui ta selle ühingu liige ei ole. Mis põhjusel ta peab leppima ja tunnistama mingi MTÜ otsustega tema ja tema kodu suhtes. Miks!? Mis alusel isehakanud “Käsmu rahva juhid” ilma seadusliku aluseta võivad otsustada , mis Käsmule hea, mis paha. Põhjendan oma vähe teravat väidet, et seda ei tõlgendataks rassismina jne. See, et endine külavanem ei saa mõnest ilmsest asjast aru on arusaadav, aga MTÜ Käsmu Külaseltsi juhatuses on kõrgharidusega jurist, kes väga hästi saab aru MTÜ juhatuse seadusvastasest käitumisest. Kõik Käsmut puudutavad otsused on seaduslikud, kui nad on kiidetud heaks küla koosolekul. Üks kõik millise Käsmus tegutseva MTÜ otsused on kehtivad ainult oma ühingu liikmete suhtes ja nad peavad olema vastama ühingu põhikirjale. Sellest julgen ma kasutada olukorda kirjeldavat väljendit-isehakanud “Käsmu rahva juhid”. Soovitan kõigile neile, kes seda vaidlust jälgivad, lugeda läbi MTÜ Käsmu Külaselts põhikiri ja siis otsustada, kellel õigus ja kellel mitte. Kui te selle olete lugenud, siis tutvuge ka kehtiva külavanema staatusega. Saate ka teada, millised õigused ja kohustused tal on. Mingil juhul ei anna statuut külavanemale Käsmu elanike eest kõnelemise õigust enne , kui ta on selle saanud meie rahvalt küla üldkoosolekul. On täiesti mõistmatu, kuidas külavanem, kes avalikult on Hääle suursadama ja sellest tuleneva Käsmu kauni külaranna hävimise poolt ( minu väiteid kinnitas valminud keskkonnamõjude hindamine-lugege seda)saab olla meie külavanem. Olles ise meie Küla väärtuste hävitamise poolt ei ole tal võimalik olla ei ühendaja ega lepitaja. Häbi peaks olema igasugustel foorumitel rääkida Käsmu elanike nimel rõõmust, et nad kõik saavad lõpuks õnnelikuks, kui nende küla keskele kerkib suur monstrum, kus võõrad onud saavad rõõmu tunda ja MTÜ Käsmu Külaselts hakkab rahvale õpetama, kuidas oma ranna pilliroost kaptenite küla majadele katuseid teha.
  Proovin ka endisele külavanemale lihtsalt seletada, millest räägitakse ja ei räägita. Räägitakse sellest, et ühe MTÜ seadusevastane isetegevus tuleb lõpetada ja Käsmu elanike tahe on ainult küla ülkoosoleku tahe. MTÜ võib kamandada ainult oma liikmeid. Bussijaama kuusk on ainult vahend, et näidata kuidas käib see seadusvastane tegevus. Seadusvastane st. inimene või organisatsioon tegutseb väljaspool seadustega lubatud piire. Siin jutus räägitakse tegevusest külavanema statuudi ja MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja vastaselt.

  Lugupidamisega,
  Haivo Laulik
  MTÜ Käsmu Külaselt kauaaegne liige
  MTÜ Käsmu Vabatahtlik Merepääste liige
  Seltsingu Käsmu Minu Kodu liige
  Käsmut ja tema väärtusi hindav külaelanik
  tigermobil@mail.ru

 • Kristjan Altroff

  Aitäh, Robert, abi eest selgituste jagamisel! Lisaksin omalt poolt juurde, et üks peamine põhjus, miks puu tuli maha võtta, on asjaolu, et puu lähedus hoonetele ja rajatistele mädandab neid. Maal elavad inimesed peaksid selle asjaoluga olema väga hästi kursis. Puu lähendus mädandaks nii olemasolevat paviljoni kui planeeritavat uut paviljoni. Nimelt on meil heade inimeste valmisolek teha Käsmu bussijaama kingitusena külale mitmekümne tuhande euro eest investeeringuid – me väga sooviksime, et meie uued rajatised püsiksid. Seisime tol päeval bussijaamas koos looduse-, miljööväärtuste ja ajaloohoidja Aarne Vaiguga ning Vihula valla esindajatega (sh keskkonnanõunikuga) ning tunnistasime kõik üksmeelselt, et puu on ilus, kuid vajab bussijaama rajamiseks eemaldamist.

  Käsmu bussijaama uue ootepaviljoni ja WC projekti Eesti Kunstiakadeemia alles koostab; esitame joonised külaelanikele kohe, kui need valmivad. Kunstiakadeemia lähtub disainimisel kõikidest Lahemaa rahvuspargi nõuetest. Samuti selgitatakse projekti juures, miks ühe või teise disainilahenduse kasuks on otsustatud. Disainimisel lähtutakse Käsmu eripärast ja miljööväärtusest. Arhitektiks on EKA õppejõud Sille Pihlak.

  Loomulikult arutame kõik lahendused läbi üldkoosolekul, kus selgitame ka põhjalikult kõiki edasiseid samme. Veelgi enam – kõik lahendused ja sammud pannakse hääletusele ning ilma rahva nõusolekuta edasi ei minda.

  Täna ja tulevikus lähtume alati üldkoosoleku mandaadist. Muu hulgas andis küla 29.10.2016 toimunud üldkoosolekul käsundi organiseerida WC rajamine bussijaama ning tasuline parkimine bussijaamas. Hetkel olemegi neid lahendusi paberil välja töötamas. Kui lahendused valmis, presenteerime need ka üldkoosolekul hääletamiseks.

  _____

  Sõbrad, me jagame nii palju infot, kui me vähegi suudame. Julgen väita, et Käsmus pole kunagi nii palju infot jagatud kui viimasel ajal. Meil on FB grupp, kodulehekülg kasmu.eu, meililist, külastendid, hetkel kaalume Käsmu äpi võimalusi. Püüame leida võimalusi korraldada tulevikus regulaarselt ka eakamate külaelanike informeerimisõhtuid ja -üritusi. Kui te näete, et kuskilt veel pitsitab – andke meile teada. Me teeme asju tõesti südamega.

 • Robert Aasa

  Lugenud mõne mehe postitusi…. Siis… Kuusk bussijaamas kasvas valla maa peal. Vald ajas load korda ja võttis selle maha! Miks? Kui kõik hästi läheb siis suvel valmib uus Käsmule sobilik bussijaam koos wc ja vesivarustusega. Reovesi on vaja kuhugi suunata. Selleks paigaldatakse kogumispaak. Kuna maalapp mis on valla oma, mis on kitsuke,millel asub bussijaam, tuli kuusk maha võtta,et oleks kuhu reoveepaak mahutada. Wc tehakse selleks et Käsmu juhukülalistel oleks koht kus end tühjendada. Täna tehakse seda põõsastes ja plangu najal.Tõsi, langetaja ütles,et antud puu oleks mõne aasta jooksul tormituulte poolt maha murtud pehme sisu tõttu. Ehk siis sai tulevast probleemi ennetatud.
  Uus bussijaam ehitatakse puhtalt eraannetusele tuginedes. Tänu jumalale on veel külas inimesi kes on valmis andma oma isiklikku raha küla korrastamiseks. Eelmine investor, kes oli valmis andma antud objekti korrastamiseks 20000.-, loobus tänu laimukampaaniale
  . Loodan,et sellel korral nii see ei lähe. Seda enam,et päris paljud inimesed on juba panustanud sellesse. Tunnistage…tänane bussijaam on paras peldik. Hästi lihtne on alati vastu seista. Aga midagi ära teha palju keerulisem. Jah…ja alati ei saagi kõik kõigile meeldida. Näiteks,et jõuda nende teede pindamiseni mis täna on saanud tolmuvabaks,võttis mul aega 5 aastat täis tihedat suhtlust asjaomaste isikutega.
  Palun jumalat, et tänasel külavanemal jätkuks jõudu tegutsemiseks! Seda enam,et tean mis ideed ja soovid tal seoses külaga on pidades silmas meie kõigi heaolu… Aga eks sellest kõigest räägib ta ise juba koosolekul.