Käsmu Külaselts

Haljala valla rahvaküsitlus: kas oled nõus vallakeskuse viimisega Võsult Haljalasse?