Käsmu Külaselts

KÄSMU KÜLAVANEMA JA KANDIKOGU VALIMINE Pühapäeval, 15. mail 2022 kl 13.00

Hea Käsmu kandi elanik!

Ootame Sind Käsmu küla üldkoosolekule pühapäeval, 15. mail 2022 kell 13.00 Käsmu rahvamajas, et koos valida Käsmule külavanem (kes kannab ka kandivanema ametirolli) ning kandikogu.

Koosoleku päevakord:

  • Külavanem Eduard Vainu info
  • Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  • Hääletamise korra tutvustamine
  • Kandidaatide ettekanded; küsimused ja vastused
  • Külavanema valimine
  • Kandikogu valimine

Kandidaatide esitamine

Palume esitada külavanema ja kandikogu kandidaadid hiljemalt 06. maiks e-posti aadressil eduard.vainu@gmail.com . Kandidaatide lõpliku nimekirja avaldame 08. mail.

Hääletamise kord:

Valimistel on õigus osaleda vähemalt 16-aastasel isikul, kellel on Käsmu kandis alaline elukoht (sissekirjutus).

Palume kõigil isiklikult kohale tulla ning võtta kaasa isikut tõendav dokument, sest volituse alusel hääletamine ei ole valimistel lubatud.

Valijate registreerimise sujuvaks läbiviimiseks palume osalejatel kohale tulla vähemalt pool tundi enne koosoleku algust. Samuti palume kõigil eelnevalt tutvuda Haljala valla külavanema statuudiga:https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018005