Käsmu Külaselts

MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolek 22.9.2018 kl 11

MTÜ KÄSMU KÜLASELTS ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 22. septembril 2018 kl 11.00

Hea MTÜ Käsmu Külaselts liige!

Ootame Sind seltsi liikmete üldkoosolekule Käsmu Rahvamajas 22. septembril 2018 kell 11.00 (samal õhtul rahvamajas ka suvelõpupidu!)

Päevakord:

 1. MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja muutmine
 2. MTÜ Käsmu Külaselts liikmemaksu muutmine
 3. Ülevaade Käsmu bussijaama menetluse hetkeseisust
 4. Muud küsimused

Juhatuse ettepanekud:

 1. Uuendada MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja vastavalt lisatud dokumendile, s.t.:
 • Viia sisse vajalikud tehnilis-grammatilised parandused põhikirja teksti
 • Punkt 2.1 – täpsustada ühingu tegevuse eesmärk: senise “küla taaselustamise ja säilimise“ asemel „küla hoidmine ja edendamine“
 • Punkt 2.2.11 – täpsustada ühingu majandustegevuse sisu
 • Punktid 3.1, 3.2 ja 3.3 – sätestada ühingu liikmelisuse nõuded ning liikmelisuse avalduse vorminõuded
 • Punkt 5.6 – täpsustada ühingu üldkoosolekul osalemise õigus
 • Punktid 5.7 ja 5.8 – jätta välja ühingu üldkoosolekul osalemise kvooruminõue ning täpsustada volituse alusel esindamise nõudeid
 • Punkt 6.4 – täpsustada juhatuse koosolekute toimumise kord
 1. Tõsta liikmemaksu seniselt 10 eurolt 20 euroni aastas

Sinu osalemine koosolekul on seltsi jaoks äärmiselt oluline! Palun kinnita oma osalemist, saates kinnistuskiri aadressile kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018.

Kui Sa ise koosolekule tulla ei saa, palun volita kirjalikult teist seltsi liiget ning saada oma allkirjastatud/digiallkirjastatud volitus aadressile kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018. Oluline on, et kasutaksid volituse blanketti, mille leiad käesoleva kirja lisast.

Kui Sa ei leia kedagi, keda volitada, palun pöördu meie poole (Mari-Liis, vohlim@gmail.com või tel 527 9481) – aitame Sind mis tahes küsimustes. Palun ära jäta volitamata, see on seltsi jaoks äärmiselt oluline! Üks seltsi liige võib volitusega esindada mitte rohkem kui kaht (2) teist seltsi liiget. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Liikmeid 13.09.2018 seisuga: 70 (vt liikmete nimekirja http://kasmu.eu/?page_id=63).

NB! Juhime tähelepanu, et põhikirja punktis 2.1 sätestatud tegevuse eesmärgi ümbersõnastamine nõuab seaduse kohaselt 9/10 liikmete nõusolekut. Palume kõikidel liikmetel tutvuda punktis 2.1 ettepandud muudatusega. Eriarvamuse korral palume sellest anda teada aadressil kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018.

Lisad: MTÜ KÄSMU KÜLASELTS põhikirja muudatusettepanekudVolituse blankett

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus