Käsmu Külaselts

  • Kiigeplatsi lava tagasiside

    Hea Käsmukas! Käsmu külaselts on jõudmas olulise hetkeni, et saaksime püstitada kiigeplatsile lava, katusealuse. Soovin teavitada kogukonda, et kaasata võimalikult palju häid mõtteid, palun ka Teie tagasisidet. Ootame Teie tagasisidet hiljemalt 25. aprilliks aadressil:…