Haagise rentimine

Hea käsmukas!

MTÜ Käsmu Külaselts on soetanud külaga seonduvate tööde tõhusamaks läbiviimiseks korraliku kastihaagise (kasti mõõtmed: 2.66 x 1.25 x 0.33 m, kandevõime: 630 kg).

Kui haagis ei ole parasjagu töös, on kõikidel külaelanikel võimalus haagist rentida isiklikuks kasutamiseks.

MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmetele kehtib haagise isiklikuks otstarbeks rentimisel soodushind 5 EUR/3 h. Teistel huvilistel on haagist võimalik rentida hinnaga 10 EUR/3 h.

Haagise rentimiseks palun võta ühendust Epp Ojalillega telefonil 511 3948 või e-maili aadressil eppojalill@gmail.com.

Nael kummi!

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Haagise rentimine kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu jaanituli 23.06 kl 20

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu jaanituli 23.06 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Küla ja haldusreform: suud puhtaks

Eile, 24.05.2017 jagas külavanem mõtteid küla tulevikuvõimalustest haldusreformi raamistikus saates “Suud puhtaks” (vt http://etv.err.ee/l/paevakajasaated/suud_puhtaks, minut 1:10:00-1:12:00).

Rubriigid: Määratlemata | Küla ja haldusreform: suud puhtaks kommenteerimine on välja lülitatud

28.05.2017 üldkoosolekute täpsustatud päevakord

Hea külaelanik!
Hea MTÜ Käsmu Külaselts liige!

28.05.2017 toimuva Käsmu küla üldkoosoleku ja MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosoleku täpsustatud ja selgitatud päevakord on huvilistele lugemiseks kättesaadav siit:

28.05 koosolekute täpsustatud päevakord

Lugupidamisega,

Käsmu külavanem ja MTÜ Käsmu Külaselts juhatus

Rubriigid: Määratlemata | 28.05.2017 üldkoosolekute täpsustatud päevakord kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu külavanem esines Hiiumaal

Eile, 17. mail, esines Käsmu külavanem Hiiumaal, Kõpu rahvamajas toimunud külavanemate, külaseltside ja KOV esindajate koolitusel.

Koolitusel arutleti külavanemate rolli haldusreformijärgses Eestis.

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu külavanem esines Hiiumaal kommenteerimine on välja lülitatud

Loovtöö ja näituse “Käsmu ajalugu fotodel ja mälestustes” esitlus

Käsmukas Hanna Liis Suuder, Võsu Kooli 8. klassi õpilane, esitles täna Võsu Rannaklubis oma loovtööd ja pildinäitust “Käsmu ajalugu fotodel ja mälestustes”.

Näituse aluseks on uurimus 11 hoonest või paigast Käsmu külas, mille põhjal on tehtud fotointervjuud külaelanike Eerik Kaarendi, Urmas Karileeti, Margus Välkmanni, Liis Vohli ja Emili Altroffiga, kes kõik esindavad Käsmu elanike eri põlvkondasid.

Näituse valmimisele on abiks olnud Käsmu Meremuuseum, loovtöö juhendajad Liis Reier ja Kristjan Altroff ning kunstnik Eve Kask.

Näitus presenteeritakse Käsmu Rahvamajas pärast suure saali remonti, hiljemalt 2018. a. kevadel.

Rubriigid: Määratlemata | Loovtöö ja näituse “Käsmu ajalugu fotodel ja mälestustes” esitlus kommenteerimine on välja lülitatud

KUTSED: Käsmu küla üldkoosolek 28.05.2017 kl 12 ning MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolek 28.05.2017 kl 14

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Pühapäeval, 28. mail 2017 kl 12.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind üldkoosolekule Käsmu Rahvamajja pühapäeval, 28. mail 2017 kell 12.00.

Koosoleku päevakord:

 • Käsmu kultuurilooliste paikade lõppnimekirja ning meetmete arutelu ja otsustamine;
 • Käsmu uue bussiootepaviljoni tutvustamine;
 • Käsmu bussijaama parkimiskorralduse tutvustamine;
 • Lühiülevaade MTÜ Käsmu Külaselts tegevusest 2017. aastal
 • Muud küsimused

Palume osavõtjatel registreerimiseks ning hääletussedelite jagamiseks saabuda vähemalt pool tundi enne koosoleku algust. Rahvamaja on avatud alates kl 11.00.

Külavanem

Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286

***

MTÜ KÄSMU KÜLASELTS ÜLDKOOSOLEK
Pühapäeval, 28. mail 2017 kl 14.00

Hea MTÜ Käsmu Külaselts liige!

Ootame Sind seltsi liikmete üldkoosolekule Käsmu Rahvamajas 28. mail 2017 kell 14.00 (koosoleku algusaeg võib pisut nihkuda, kuna koosolekule eelneb Käsmu küla üldkoosolek kl 12.00-14.00)

Päevakord:

 1. Päevakorra kinnitamine
 2. Juhatuse ülevaade seltsi tegevusest 2016. aastal ning majandusaasta aruande kinnitamine
 3. Käsmu bussijaama rajamine ja haldamine:
 • Nõusoleku andmine seltsi juhatusele maaüksuse 92201:014:0005 tasuta kasutamise lepingu taotlemiseks ja sõlmimiseks Vihula Vallavalitsusega, ning Käsmu uue bussiootepaviljoni haldamiseks;
 • Nõusoleku andmine seltsi juhatusele võlaõigusliku müügilepingu sõlmimiseks M. Aavistoga;
 • Nõusoleku andmine seltsi juhatusele tasulise parkimise korraldamiseks maaüksusest 92201:014:0281 bussijaama jaoks eraldataval maatükil;
 • Seltsi põhikirja täpsustamine

4. Muud küsimused

Kui Sa ise koosolekule tulla ei saa, palun volita kirjalikult teist seltsi liiget. Volituse blanketi leiad siit. Kui Sa ei leia kedagi, keda volitada, palun pöördu meie poole (Mari-Liis, vohlim@gmail.com või tel 527 9481) – aitame Sind mis tahes küsimustes. Palun ära jäta volitamata, see on seltsi jaoks oluline! Üks seltsi liige võib volitusega esindada mitte rohkem kui kaht (2) teist seltsi liiget.

Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Liikmeid 10.05.2017 seisuga: 68 (vt liikmete nimekirja http://kasmu.eu/?page_id=63)

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus

Rubriigid: Määratlemata | KUTSED: Käsmu küla üldkoosolek 28.05.2017 kl 12 ning MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolek 28.05.2017 kl 14 kommenteerimine on välja lülitatud

Täiendav info 30.04 Käsmu küla üldkoosoleku kohta

Hea käsmukas,

Kindlasti oled tähele pannud, et 30. aprillil kl 12 Käsmu Rahvamajas toimuva üldkoosoleku päevakorras on MTÜ Käsmu Majaka Sadam esitlus Käsmu sadama tulevikuperspektiividest ning arutelu Käsmu küla üldkoosolekute läbiviimise korra üle.

Esimese päevakorrapunktina mõtiskleb Käsmu sadama võimalike tulevikuperspektiivide üle Heiti Hääl. Kõigil on võimalus kaasa mõelda ning esitada küsimusi.

Teise päevakorrapunkti eesmärk on teha ettepanekuid ja otsustada, milline võiks olla Käsmu rahva jaoks kõige sobilikum küla korraldus tulevikus – s.t. milline peaks välja nägema küla üldkoosolekute korraldus, kellel on üldkoosolekul osalemise ja hääletamise õigus; kuidas tagada, et üldkoosoleku arutelude osas ei tekiks hiljem vaidlusi ning et otsused viiakse ellu vastavalt Käsmu rahva soovidele. Püüame esmakordselt taasiseseisvunud vabariigi jooksul kokku leppida ja sätestada, kes täpsemalt on Käsmu küla ning kuidas ta soovib end korraldada.

Kõik ettepanekud, kuidas külaelu tulevikus paremini korraldada, on koosolekul oodatud. Lepime aga omavahel juba enne koosolekut kokku, et me ei tõsta teineteise peale häält, kohtleme teineteist lugupidavalt ning pühendume etteheidete asemel konstruktiivsete lahendusettepanekute tegemisele. Kindlasti nõustud – me keegi ei taha kraagelda; me kõik tahame, et meil oleks oma kodukülas tulevikus hea, rahulik ja mõnus.

Mistahes arutelu vajab paratamatult esialgset kondikava, millele teha muudatusi/täiendusi. Seetõttu leiad siit esialgse ettepaneku Käsmu küla üldkoosolekute läbiviimise korra kohta: KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEKUTE LÄBIVIIMISE KORD ver 4. Palun Sul koosolekuks kujundada omapoolsed ettepanekud nende esialgsete sätete muutmiseks/täiendamiseks/väljajätmiseks. Püüame koos kujundada iga sätte osas ühise seisukoha, ühise seisukoha puudumisel otsustame sätte lisamise hääletuse teel.

Teen ettepaneku koosolek ka helisalvestada. Koosoleku protokolli saame hiljem koostada helisalvestise põhjal.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Täiendav info 30.04 Käsmu küla üldkoosoleku kohta kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu kultuuriloolised paigad ja nende kaitsemeetmed

Hea külaelanik!

Teatavasti on Keskkonnaamet koos SA-ga Käsmu Meremuuseum KIKi rahastusel algatanud projekti Käsmu jaoks oluliste kultuurililooliste paikade kaardistamiseks. Vajame nüüd kõikide külaelanike abi ettepanekute tegemisel, milliseid paiku vastavasse nimekirja kanda ning kas ja kuidas neid paiku väärtustada ja kaitsta.

Siit leiad eilsel külakoosolekul projekti koordinaator Riin Alatalu (tel 511 9439) poolt vastavalt külaelanike ettepanekutele täiendatud nimekirja Käsmu kultuuriloolistest paikadest: Missugune võiks olla Käsmu kultuurilooline kaart

Palume kõikidel külaelanikel avaldada arvamust nimekirja lisatud objektide ning nende võimalike väärtustamise meetmete osas, ning nimekirja soovi korral omalt poolt täiendada/muuta.

Projektil on kindlad tähtajad ja lõppkuupäev. Seetõttu palume kõik täiendused ja ettepanekud esitada hiljemalt 5. maiks aadressil riin.alatalu@gmail.com (Riin). Juhime tähelepanu, et 7. mail kl 15 toimub Käsmu Rahvamajas projekti elluviijate poolt kokku kutsutav koosolek, kus tutvustatakse paikade lõplikku koondnimekirja ning külaelanike soovitusi nende kaitsmiseks. Palume kõikidel külaelanikel võimaluse korral 7. mai koosolekul kindlasti osaleda – ettepanekute tegemise tähtaeg on piiratud, projekt soovitakse lõpetada juba 13. mail.

Parimate soovidega,

Kristjan Altroff

 

Rubriigid: Määratlemata | 1 kommentaar

Volbripidu Käsmu rahvamajas 30.04.2017

Rubriigid: Määratlemata | 1 kommentaar

Rahvaküsitlus Vihula vallas

Edastan info seoses eelseisva rahvaküsitlusega valdade ühinemise teemal. Palun võimalusel levitada manuses olevat teavet. 

Mari-Liis Vohli

Teated küladesse

 

Rubriigid: Määratlemata | Rahvaküsitlus Vihula vallas kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla üldkoosolek 30.04.2017 kl 12

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Pühapäeval, 30. aprillil 2017 kl 12.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind Käsmu Rahvamajja pühapäeval, 30. aprillil 2017 kell 12.00.

Koosoleku päevakord:

 • Käsmu sadama tulevikuperspektiividest (MTÜ Käsmu Majaka Sadam presentatsioon)
 • Küla üldkoosolekute läbiviimise kord: arutelu ja otsustamine (kellel on külas otsustusõigus; kuidas tagada otsuste elluviimine vastavalt küla huvidele jne)
 • Muud küsimused

Külavanem

Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla üldkoosolek 30.04.2017 kl 12 kommenteerimine on välja lülitatud

Võsaraietööd Käsmus

Kallis külarahvas, meie palvetele on vastatud, neemetipp saab puhtaks!

Nimelt korraldab RMK Looduskaitsetalitus võsaraietöid Käsmus 11.-13. aprillil, metsakvartalil KZ008.

Töid teostab OÜ RT Plaan. Firma esindaja Ülo Toome sõnul saavad nad oma jõududega hakkama ja külarahva abi seekord vaja ei ole.

Kes soovib lähemalt tutvuda raietööde üksikasjadega, saab lugeda lisa siit:

LÜ OBJ 1324 Vaade Käsmu lahele

Kena kevadet soovides,

Mari-Liis

 

Rubriigid: Määratlemata | Võsaraietööd Käsmus kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla üldkoosolek 22.04.2017

Head käsmukad!

Külas on toimekad ajad.

Lisaks 30.04.2017 toimuvale üldkoosolekule, kus on muu hulgas plaanis käsitleda Käsmu sadama temaatikat ning arutada ja vastu võtta Käsmu üldkoosolekute läbiviimise kord, olen ajalistel kaalutlustel kokku kutsunud veel ühe üldkoosoleku, et arutada SA Käsmu Meremuuseumi, MTÜ Juminda poolsaare seltsi ja Keskkonnaameti poolt veetavat projekti küla jaoks oluliste paikade nimekirja koostamiseks ja võimaliku kaitse alla võtmiseks.

Oleme saanud asjaomasel teemal külaelanikelt palju tagasisidet, mille oleme edastanud ka Keskkonnaametile. Keskkonnaamet on meile lubanud, et mistahes kaitsekorralduslikud meetmed esitatakse tutvumiseks/heakskiitmiseks Käsmu küla üldkoosolekule ning üldkoosoleku otsuseta uuringu lõpparuannet ei esitata ja kaitsekorralduslikke meetmeid ei rakendata. Seega on meil nüüd otstarbekas kokku tulla ja teemat koos arutada.

Praegusel hetkel on SA Käsmu Meremuuseum küla jaoks olulised paigad määratlenud järgmiselt:

„Käsmu külas on olulised laevaehituskohad (piirivalvekordoni on ainus siiani tegutsev laevaehitusplats Lahemaal), paadilautrite kohad, kiigeplats, mis oli kahes erinevas kohas, Aaspere mõisa suvemõisa asukoht neeme tipus (seal oli mitu hoonet, mille vundamentide jäljed on osaliselt näha). Kultuurilooliselt olulised on veel rahvamaja, Loobu mõisa suvemaja ja Aaspere mõisa suvemaja koht. Sepa ninasele, ühele rannal olevale kivile kinnitati 1991. a plaat nende laevade nimedega, mis siin ehitati alates 1891. a.“

Lugupidamisega,

Kristjan

 

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 22. aprillil 2017 kl 12.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind Käsmu Rahvamajja laupäeval, 22. aprillil 2017 kell 12.00, et koos arutada ja otsustada, millised võiksid olla Käsmu ajaloolis-kultuurise tähtsusega paigad, mille suhtes oleks otstarbekas kehtestada kaitsekorralduslikud meetmed.

Koosoleku päevakord:

 • Käsmu küla ajaloolis-kultuuriliste paikade nimekirja ja võimalike kaitsekorralduslike põhimõtete tutvustus (SA Käsmu Meremuuseumi ja Keskkonnaameti esindajad)
 • Küsimuste esitamise võimalus ning küla seisukoha kujundamine oluliste paikade nimekirja ja võimalike kaitsekorralduslike põhimõtete osas.

Otsustame koos, kas ja kuidas soovime küla jaoks olulisi paiku kaitsta, säilitada, hooldada, tähistada ja tutvustada.

Külavanem
Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla üldkoosolek 22.04.2017 kommenteerimine on välja lülitatud

Arenduskoja heakskiit Käsmu Rahvamaja renoveerimise ja Käsmu raamatu projektidele

Head külaelanikud!

Meil on südamest rõõm jagada teiega toredat uudist ning teavitada kõiki külaelanikke, et oleme Arenduskojalt saanud esialgse heakskiitva otsuse Käsmu Rahvamaja renoveerimise projekti ning Käsmu inimeste ja majade teise raamatu projekti (eestvedaja ja teostaja Eve Kask) rahastamiseks.

PRIA-le on edastatud ettepanek toetuse saamiseks taotletud summade (Käsmu Rahvamaja 58 000 eurot ja Käsmu raamat 17 500 eurot) täies mahus. Lõpliku otsuse Arenduskoja ettepaneku kinnitamise kohta teeb PRIA lähinädalatel.

Hoiame pöialt ning loodame küla jaoks parimat lõpptulemust!

Käsmu Külaseltsi juhatus

 

Rubriigid: Määratlemata | Arenduskoja heakskiit Käsmu Rahvamaja renoveerimise ja Käsmu raamatu projektidele kommenteerimine on välja lülitatud

Rahvaküsitlus Vihula vallas

Seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks korraldatakse rahvaküsitlus Vihula vallas 21. ja 23.aprillil 2017  kell 10 – 18 järgmistes küsitluspunktides:

 • Karepa külas raamatukogus;
 • Vihula külas Vihula lasteaed-raamatukogus;
 • Võsu alevikus Võsu rannaklubis;
 • Võsupere külas lasteaed-raamatukogu-külakeskuses;
 • Käsmu külas rahvamajas. 

Elektrooniliselt korraldatakse küsitlus veebikeskkonnas VOLIS, kuhu saab siseneda Vihula valla veebilehe www.vihula.ee kaudu, 21.aprillil 2017 alates kell 08.00 kuni kell 20.00. 

Küsitluslehele on kantud küsimus „Kas olete nõus Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks?“. Vastusevariandid on „JAH“/„EI“.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukohaks on Vihula vald.

Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks peab isik esitama taotluse hiljemalt 23. aprilliks 2017 kella 14.00 aadressil Mere tn 6 Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa, 45501 või e-posti aadressil vald@vihula.ee .

Rubriigid: Määratlemata | Rahvaküsitlus Vihula vallas kommenteerimine on välja lülitatud

Tänasest saab taotleda hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest

 

Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini, nüüd on võimalik hüvitist taotleda ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura võrgustiku ala.

Natura toetuse eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal ning alates 2017. aastast ka sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal, mis on väljaspool Natura võrgustiku ala.

„Hea meel, et nüüdsest laieneb hüvitis ka metsaomanikele, kelle mets jääb Natura võrgustikust väljapoole, kuid on ometigi rangete piirangutega koormatud,“ märkis SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun. „Kogu ühiskond tarbib hüve, mida selline puutumatu looduskeskkond pakub. On õiglane, et eraomandi kasutuspiirangud ka piisavalt hüvitatud saavad,“ täpsustas Aun.

Hüvitise määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas ning Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 60 eurot hektari kohta aastas. Taotlemise tingimustega saab tutvuda erametsaportaalis www.eramets.ee.

Kõige kiiremini ja mugavamalt saab hüvitist taotleda e-PRIAs (epria.pria.ee/epria), kus vajalikud andmed on eeltäidetud metsaomanikule kuuluvate toetusõiguslike metsaaladega ning taotluse saab esitada vaid mõne minutiga. E-taotluse allkirjastamiseks on vajalikud kehtiv ID-kaart ja pin-koodid või mobiil-ID.

Taotluste täitmisel ja esitamisel aitavad metsaühistud üle Eesti. Ühistute vastuvõtuajad ja kontaktid on leitavad erametsaportaalist www.eramets.ee.

Erametsakeskus loosib kõigi 4.-22. aprillini e-PRIAs taotluse esitanud metsaomanike vahel välja viis Samsungi nutitelefoni (loosimise tingimused: http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/natura-metsa-toetus/).

Lisainfo: natura@eramets.ee, telefonidel 683 6058, 683 6064 ja postiaadressil Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn.

Rubriigid: Määratlemata | Tänasest saab taotleda hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest kommenteerimine on välja lülitatud

Pakendikonteinerite asukoht

Vald soovib küla arvamust, kas senine pakendikonteinerite asukoht kalmistu juures on põhjendatud, või peaks need ümber paigutama?

On tulnud ettepanekuid paigutada need küla lõppu, bussijaama jmt.

Ootame külarahva arvamusi.

Mari-Liis Vohli

 

 

Rubriigid: Määratlemata | Pakendikonteinerite asukoht kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo

Head käsmukad,

Viimastel päevadel on taas ilmnenud vajadus ühiselt ühiseid asju arutada. Hoiame kokku!

Annan eelinfo raames teada, et kutsun kokku Käsmu küla üldkoosoleku 30. aprilli hommikul Käsmu rahvamajas. Arutame küla üldkoosolekute läbiviimise korda ja meetodeid, kuidas tagada, et ühiselt tehtavate otsuste osas ei tekiks hiljem vaidlusi. Püüame kokku leppida põhimõtetes, millega tagada küla eripärade ja vajaduste esindatus üldkoosolekul tehtavates otsustes.

Ja õhtul peame sõbralikult koos maha ühe korraliku Volbripeo!

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo kommenteerimine on välja lülitatud

Online kommentaaride hea tava lepe

Sarnaselt Käsmu FB grupiga lepime ka Käsmu Külaseltsi kodulehel edaspidi kokku, et kommenteerides ja postitusi avaldades hoiame kinni EALL-i poolt kinnitatud ‘Online kommentaaride hea tava leppest’. Enam kui 3 korda leppe vastu eksinud kommenteerijal edaspidi kommenteerida ei võimaldata.

Hea tava kohaselt:

 1. tuleb kommenteerimiskeskkonnast kustutada kommentaarid, mis sisaldavad roppusi, õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale, levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
 2. heale tavale mittevastav kommentaar tuleb kustutada mõistliku aja jooksul selle kohta teate esitamisest; juhul, kui kommenteerimiskeskkond keeldub kommentaari kustutamast, muutub ta vastutavaks jätkuvalt avaldatava kommentaari suhtes;
 3. kohtu või politsei nõudel tuleb anda välja kogu informatsioon, mis on heale tavale mittevastava kommentaari salvestamise kohta;
 4. võib rakendada muid meetmeid ebasobivate kommentaaride kirjutamise vastu (sõnafiltrid, varem reeglite vastu eksinud IP aadressi blokeerimine, õiguskaitseorganitele teatamine);
 5. kehtiva seadusandluse raames ei peeta vajalikuks, et kommenteerimiskeskkonnad registreeriks kõik kommenteerijad ID kaardi või muu sellise tehnilise lahenduse alusel;
 6. iga kommenteerimiskeskkond võib kehtestada täiendavaid reegleid.

http://www.eall.ee/lepped/online.html 

Rubriigid: Määratlemata | 1 kommentaar