Matvere tutvustab telesaates Käsmut

https://virumaateataja.postimees.ee/4507920/matvere-tutvustab-telesaates-kasmut

Rubriigid: Määratlemata | Matvere tutvustab telesaates Käsmut kommenteerimine on välja lülitatud

Uus Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut

Head käsmukad,

Annan teada, et Haljala vallas on hiljaaegu vastu võetud uus “Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut” (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018005), mis aitab kaasa kohaliku elu kujundamisele.

Haljala valla kogukonnatöö eesmärgiks on saavutada:

  • parem elukeskkond, suurem kogukonnatunne ja turvalisus;
  • kodanikuaktiivsus, aktiivne küla- ja seltsielu ning omaalgatus rohujuure tasandil;
  • avaliku võimu läbipaistvus, tõhus kommunikatsioon külade ja piirkondade elanike vahel, koostöö ja partnerlus valla avatud juhtimisel.

Olulisemad sätted Käsmu jaoks, võrreldes eelmise statuudiga:

  • sätestatakse hääleõigusliku külaelaniku mõiste (§ 1 lg 1 kohaselt vähemalt 16-aastane isik, kelle elanikeregistrijärgne elukoht on Käsmu külas); 
  • valla territoorium jagatakse kantideks (Käsmu poolsaar on eraldi kant), vt esialgset kaarti: kandid_kaardil_A3;
  • nähakse ette võimalus valida tulevikus soovi korral koos külavanemaga nn kandikogu, mida juhatab külavanem (statuudi § 8 lg 5 ja § 11 lg 1 sätestab selleks ka ajalise raamistiku: kandikogu valimine toimub pärast seda, kui lõppevad praeguse külavanema volitused, s.t. septembris 2019);
  • kandikogule antakse märkimisväärsed volitused, sh volitus algatada vallatasandi õigusaktide eelnõusid (kogu pädevused on sätestatud § 9)

Hääd tutvumist!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Uus Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut kommenteerimine on välja lülitatud

Uudiskiri Käsmu Elu

Head käsmukad,

Käsmu noored on alustanud uue Käsmu uudiskirja “Käsmu Elu” väljaandmist.

Uudiskirja elektrooniline versioon saabub kõikidele huvilistele e-mailile. Enda e-postkasti käima võib uudiskirja tellida, valides avanevalt lehelt “Subscribe”: https://mailchi.mp/f2d047d394df/käsmu.

Julgustame kõiki saatma infot Käsmu omatoodete vm reklaamimiseks: kasmuelu@gmail.com

Järgmine uudiskiri saab olema mitte üksnes elektrooniline, vaid ka paberkandjal. Paberkandjal leht tehakse kättesaadavaks Käsmu poes, küla stendidele tulevad selle kohta kuulutused.

Soovime noortele jõudu Käsmu elu tutvustamisel ja edendamisel!

Rubriigid: Määratlemata | Uudiskiri Käsmu Elu kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu külamajakas (uus bussiootepaviljon): esialgne visioon ja arutelu algatamine

Head käsmukad,

Jagan teiega võimaliku Käsmu uue bussiootepaviljoni esialgseid jooniseid ning kutsun kõiki – väiksemas ja suuremas ringis – mõtisklema küla tuleviku üle.

Käsmu bussiootepaviljoni projekt sai alguse külaelanike soovist korraldada ümber külasisene bussiliiklus ning rajada bussijaama uus ootepaviljon koos avaliku tualetiga. Lähtudes seisukohast, et avaliku ruumi kujundamisel tuleks konsulteerida oma ala professionaalidega, pöördus MTÜ Käsmu Külaselts Eesti Kunstiakadeemia õppejõu ning kunstnik Eve Kase poole, kes on raamatu „Eesti bussiputkade peaaegu täielik teejuht“ üks autoritest ning omab ainulaadset ülevaadet, ettekujutust ja tunnetust Eesti bussiootepaviljonidest. Eve toetusel ning nii EKA arhitektuuriosakonna dekaani kui EKA rektori soovitusel jõudsime Sille Pihlaku ja Siim Tuksamini, kellega kujunes usaldusväärne side, mille raames jõudsime tasapisi koos ka arhitektuurse lahenduseni.

Arhitektidele antud lähteülesandeks oli kujundada Käsmu uus bussiootepaviljon, mis vastaks Lahemaa rahvuspargi nõuetele, sobituks Käsmu kapteni- ja rannaküla miljöö, kuvandi ja traditsioonidega, ning oleks kaasaegne ja tulevikku vaatav, nagu omal ajal vanad kaptenidki.

Disainilahenduse aluseks on Käsmu majakas – valge tahukas – millesse süvendatakse nö negatiivruumina 3D-skaneeritud Käsmu rahnud (külas tuntud, meie kõikide poolt armastatud rahnud). Ehitis valmistatakse puhtast Eesti puidust, jääb avaustest puidukarva ning pinnalt valge. Puit, rannakivid ja valge värv on osa Käsmu identiteedist.

Joonistega on võimalik tutvuda:

Asendiplaan Katuseplaan Lõige A-A plaanid Seletuskiri põhiprojekt Situatsiooniskeem vaade va vaade vb vaade vc vaade vd

Oleme tänulikud Sille Pihlakule ja Siim Tuksamile stiilse ja väärika töö eest! Projekt on esitatud Haljala Vallavalitsusele ning ootab esialgseid kooskõlastusi, mille järgselt saame vajadusel läbi viia ka külasisese rahvaküsitluse.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem

Noppeid avalikult väljendatud mõtetest:

Kristjan Altroff:

“Arhitektide pakutud lahendus oli modernselt ootamatu, kuid oma motiivilt veenev ja mõtestatud.

Käsmuka, 8. klassi õpilase Hanna Liis Suuderi hiljaaegu valminud loovtöö ja näituse „Käsmu ajalugu fotodel ja mälestustes“ koostamise raames läbiviidud intervjuudest põliskäsmukatega (Eerik Kaarend, Urmas Karileet, Margus Välkmann jne, vt ka
http://kasmu.eu/?p=1559) selgus üks asjaosalistele endalegi ilmselt üsna märkamatu, kuid kuulajale tähelepandav ja tore asjaolu. Nimelt oli ootamatult palju mälestusi seotud moel või teisel kividega – „selle kivi otsas ma ronisin, siin ma istusin, see kivi on tõstetud ära, siis oli seal see kivi, kivid takistasid liikumist, kivisid tuli nihutada, ujusin sellele kivile“ jne.

Rändrahnud ja rannakivid moodustavad lahutamatu osa rannarahva identiteedist, kannavad kohaliku kultuuri põlisväärtusi ja hinge ning moodustavad olulise osa küla ja selle elanike ajaloost ja ilmatunnetusest. Rannakivid on siin olnud läbi aja ning jäävad siia igavesti – maailm meie kõigi ümber võib muutuda, kuid kivid ja selle osa rannarahva südames jäävad.

Minu jaoks on rannakivi pöördumine Käsmu juurte ja põlise ilu juurde ning sümboliseerib sügaval hingesopis pesitsevat soovi, et meile tuttav ja turvaline maailm ei muutuks. Kivid on palve ja usk. Kuid maailm muutub – inimene muutusi peatada ei suuda, nagu ei suuda ta peatada päikest loojumast ja uuesti tõusmast. Kui me soovime jätkusuutlikku ja elujõulist küla, peame õppima – ajalugu ja väärtusi hoides ja austades – käima muutustega kaasas.”

Mari-Liis Vohli:

“Käsmu kaptenid olid innovatiivsed ja käisid alati ajaga kaasas. Leian, et ka külakeskkond ei saa jääda selleks, mis oli 200 aastat tagasi. Peaksime ajaga kaasas käima ja külakeskkonda kaasajastama.

Kui jätame kõik nii nagu on, siis ühel päeval suvitame vabaõhumuuseumis. Kui me aga soovime, et küla elama jääks ja inimesed siia tagasi tuleks – et ka noortel oleks põhjust ja soovi siia tagasi tulla – siis leian, et areng on vältimatu. Ellu on sisse kirjutatud  edasiminek.

Võib olla oleme harjunud millegi konkreetsega ja uus meile ei meeldi, kuid oluline on, et küla jääks elama ja noored tuleksid tagasi. Et Käsmu oleks koht, kus inimene ütleb: vaat’ siin ma tahaksin elada.

Alati ei saa ka mõelda selle peale, mis meile meeldib – mina usaldan professionaalseid arhitekte, kes on tutvunud Käsmu külaga ja seda tunnetanud. Idee on imeline! Kui vägev haljastus juurde teha, saaks väga ilusa asja!

Arvan, et selle mõttega on lihtsalt vaja harjuda.”

Eve Kask:

“Moodsam objekt – kunstiteosena – küla keskel toimiks!”

Esialgsed vaated (menetlemisel, projektis muudetud):

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu külamajakas (uus bussiootepaviljon): esialgne visioon ja arutelu algatamine kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetus

Teavitame MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetumisest.

Juhatusest on tagasi astunud Inge Aus. Asendusliikmena on, vastavalt üldkoosoleku 2016. aasta otsusele, juhatuse liikmeks määratud Sigrid Kristenprun.

Soovime Sigridile edu ja jaksu!

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetus kommenteerimine on välja lülitatud

Kultuuri- ja spordikomisjoni istung Käsmu Rahvamajas 12.6

MTÜ Käsmu Külaselts võõrustas täna Haljala valla kultuuri- ja spordikomisjoni istungit Käsmu Rahvamajas.

Ülevaate seltsi tegevusest ja tulevikuplaanidest andsid Mari-Liis, Epp ja Kristjan.

Täname Mari-Liisi sooja vastuvõtu korraldamise eest!

Tagasiside komisoni esimehelt:

“Suur tänu eilse suurepärase ja sooja vastuvõtu eest! Teie selts on tugev ja ühtne, rahvamaja väga kenasti korrastatud ning kasutus planeeritud – rõõm on näha, et Käsmus nii tublid ja edumeelsed inimesed on!”

Rubriigid: Määratlemata | Kultuuri- ja spordikomisjoni istung Käsmu Rahvamajas 12.6 kommenteerimine on välja lülitatud

Kutse Käsmu Päevadele 14.-15. juuli 2018

Head käsmukad ja Käsmu sõbrad lähedal ja kaugemal!

Kutsume teid kõiki – ka kaugete maade ja merede tagant – kodusesse Käsmu külla, et koos tähistada Eesti Vabariigi ja Käsmu Rahvamaja 100. sünnipäeva.

Viiendad Ülemaailmsed Käsmu Päevad toimuvad 14.-15. juulil 2018. Avame renoveeritud rahvamaja suure saali, meenutame koos küla ajalugu ja keerutame jalga külasimmanil. Külastame lähedasi, naudime Käsmu ilu ja mõtiskleme avatud kodukohvikutes eelseisvate sajandite üle.

Olete Käsmus oodatud ja hoitud!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem


Käsmu Päevad 2018
EV100 Käsmu külas

Laupäev, 14.7:

13.00   Pidulik avapalvus muusika ja lauluga Käsmu kirikus
13.30   Rongkäik kirikust rahvamajja

            Rahvamaja taasõnnistamine ja suure saali avamine rahvamaja 100ndal sünnipäeval
           
            Meelis Liivlaiu raamatu “Kaksteist põlve Käsmus” esitlus. Vestlusringi autoriga
            juhib kirjastaja Tiit Pruuli

            “Ahto, unistuste jaht”: film ja vestlusring filmitegijatega

18.00   Klassikalise muusika kontsert kirikus: Hoia, Jumal, Eestit!
21.00   Külasimman ansambliga “Kukerpillid” rahvamajas

Pühapäev, 15.7:

11.00   Hommikumuusika pannkookidega Ristu talu õuel
12.00   Huvilistele paadisõidud Käsmu sadamas
15.00   Jumalateenistus kirikus ja Käsmu Päevade lõpetamine

Rubriigid: Määratlemata | Kutse Käsmu Päevadele 14.-15. juuli 2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla talgud 28-29.4

Sellekevadise talgunädalavahetuse käigus pesime puhtaks rahvamaja suure saali lambikuplid ja värvisime nende kinnitused, kasisime rahvamaja kuuri ning rehitsesime majaesist.

Samuti koristasime üheskoos kirikuesise pargi ning paigaldasime Võrkneeme muulile ujumistrepi.

MTÜ Käsmu Külaselts tänab südamest kõiki kaasalööjaid, keda oli sedakorda kokku ligi 40. Hästi tehtud, Käsmu!

Suur kummardus Laane Ly-le ülimaitsva talgusupi ning Mari-Liisile suurepäraselt korraldatud rõõmsa päeva eest!

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla talgud 28-29.4 kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts kiri EV Kultuuriministeeriumile

EV Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23
15076
Tallinn

Teie 12-6/25-3
Meie 24.04.2018

Lp Eesti Vabariigi kultuuriminister

Oleme tänulikud eelneva kirjavahetuse ning vastuste eest meie pöördumistele.

Mõistame ministeeriumi mõnevõrra delikaatset olukorda ning eelistust mitte sekkuda külasiseste sündmuste kulgu, kuid Käsmus tänaseks välja kujunenud olukord ei võimalda meil loobuda initsiatiivist leida küla muredele lahendusi ministeeriumi – piirivalvekordoni omaniku ja võtmeosapoole – tasandil. Seetõttu esitame käesoleva kirjaga palve korraldada võimalusel kultuuriministri ja MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse vaheline kohtumine, või arutada lahendusi kirja teel.

Omavahelisel kohtumisel sooviksime muu hulgas:

  • Selgitada, et MTÜ-sse Käsmu Külaselts koondunud Käsmu külarahva mured ei ole seotud meremuuseumi, kui sellise, tegutsemisega Käsmu külas – tegemist on küla jaoks väärtusliku turismiobjektiga, mistõttu seisame kultuurilise tegevuse jätkumise eest piirivalvekordoni hoones ka tulevikus, olles valmis sellesse ka ise seltsina panustama.

Külaelanike mured on seotud hoopis SA Käsmu Meremuuseum nõukogu esimehe ja juhatuse liikmete tegevusega, mis lähtub üksnes asjaomaste isikute erahuvidest ning kahjustab – küla loomulikele arengusuundadele isekalt vastandudes – küla üldiseid huve. Käsmu sadama detailplaneeringut kehtestava otsuse äsjane vaidlustamine SA Käsmu Meremuuseum poolt eirab nii ametlikul rahvaküsitlusel päevselgelt välja joonistunud valdava enamuse külaelanike huve kui Käsmu küla ja Haljala valla vajadusi ja arengusoove tervikuna. Seetõttu taotleme hr Aarne Vaigu de facto ainuvõimu lõpetamist Käsmu piirivalvekordoni territooriumil – s.t. võimalust külaseltsina osaleda küla jaoks olulise piirkonna haldamisel ja edendamisel.

  • Taotleda ministeeriumilt SA Käsmu Meremuuseum monopoolse kontrolli all oleva ranna-ala ametliku rentimise võimalust MTÜ-le Käsmu Külaselts Käsmu Kaunite Kontsertide, Viru Folki jm ürituste korraldamise sihteesmärgiga.

Teavitate oma 12-6/25-3 kirjas, et ministeeriumile teadaolevalt ei teeni SA Käsmu Meremuuseum kinnistul toimuvate kolmandate osapoolte korraldatud üritustelt renditulu. Selgitame, et MTÜ-le Käsmu Külaselts laekunud usaldusväärse info kohaselt SA Käsmu Meremuuseum renditulu siiski teenib ning seda suures ulatuses, kuid Kultuuriministeeriumit sellest teavitamata. Rõhutame, et asjaomased kontserdid ei ole seotud SA Käsmu Meremuuseum põhitegevusega, mistõttu ei ole kohane ka nende monopoolne kontroll sihtasutuse juhatuse liikmete ja nõukogu esimehe poolt. Kontsertide keerukate parkimisskeemide välja töötamise ning liigrahvastatusest tulenevate murede lahendamise eest vastutavad külas Käsmu külavanem ja MTÜ Käsmu Külaselts. Seetõttu peame mitte üksnes õiglaseks, vaid ainuvõimalikuks, et kontsertidega seonduvad rendi- jm tulud laekuvad MTÜ-le Käsmu Külaselts.

MTÜ Käsmu Külaselts on valmis tagama Käsmus igal aastal toimuvate kontsertide osas korrektsed ja läbipaistvad rahavood. Rendilepingu sõlmimisel esitab MTÜ Käsmu Külaselts kontsertide korraldajatele korrektsed arved ning deklareerib teenitud tulu ka ministeeriumile ja Maksuametile. Lepingus sätestaksime MTÜ Käsmu Külaselts õiguse kontsertide korraldamiseks asjaomasel territooriumil ja seonduva kohustuse esitada ministeeriumile regulaarne aruandlus ning kanda ministeeriumile kokkulepitav protsent teenitud tuludest (või kokkulepitav fikseeritud summa kontserdi kohta). Ülejäänud summa kasutaks MTÜ Käsmu Külaselts vastavalt põhikirjas sätestatud eesmärkidele küla üldistes huvides – s.t. küla hoidmiseks ja edendamiseks – vastavalt MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosoleku otsusele.

  • Ülaltoodust tulenevalt paluda ministeeriumil välja kuulutada Käsmu piirivalvekordoni territooriumi rendilepingu avalik konkurss ning väljendada MTÜ Käsmu Külaselts huvi ja valmisolekut konkursil osaleda. Leiame, et avalik konkurss on ainuvõimalik viis tagada nimetatud maa-ala läbipaistev ja kogukonna terviklikest huvidest lähtuv haldamine.

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikmed

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Altroff
Virge Ong
Mari-Liis Vohli
Inge Aus
Epp Ojalill

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts kiri EV Kultuuriministeeriumile kommenteerimine on välja lülitatud

Poid Käsmu sadamas

Head käsmukad!

Tähelepanelikumad on kindlasti juba märganud kahte vastpaigaldatud poid Käsmu sadamas. Poide asukoht märgib juhtumisi ka kauaoodatud sadama muuli piire ning annab aimduse tulevase sadama lubatud maksimummõõtudest. Uudistage julgesti.

Rubriigid: Määratlemata | Poid Käsmu sadamas kommenteerimine on välja lülitatud

Tasuta arvutiõpetus algajatele 25.5 kl 9-17 Käsmu poemajas

TASUTA ARVUTIÕPETUS ALGAJATELE 25.5.2018 kl 9-17 Käsmu poemajas

ERITI OOTAME VANEMAS EAS KÄSMUKAID!

Pakume võimalust osaleda tasuta arvutikoolitusel neile, kes vajaksid juhendamist arvuti ja ID-kaardi kasutamisel.
Koolitus sobib väga hästi nii noorema- kui vanemaealistele.
Varasem kokkupuude arvutiga ei ole vajalik. Koolitus on tasuta!
Teemad, mis koolituse käigus läbitakse:
• arvuti ja interneti põhitõed
• e-posti aadressi loomine, e-kirja saatmine ja vastuvõtmine
• ID-kaardi kasutamine, digiallkirjastamine, Mobiil-ID

Palun registreeri ennast koolitusele telefonil 58515800 või kasmu@eelk.ee

Koolituse aeg: reede, 25.05 kl 9-17
Koolituse koht: Käsmu poe kõrvalruum

Rubriigid: Määratlemata | Tasuta arvutiõpetus algajatele 25.5 kl 9-17 Käsmu poemajas kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla kevadtalgud 29.4 kl 10

Head käsmukad!

Ootame kõiki, kel Käsmu heakord südames, küla kevadtalgutele.
Koguneme kirikuesisel platsil 29.4 kl 10 ja võtame kaasa töökindad-rehad.

Koristame muu hulgas kirikuesist parki (tulevane lastemänguväljaku asukoht) ning rahvamaja nii eest kui seest.

Kõikidele talgulistele pärast tööd talgusupp Laane pansionis. Kaasa võib võtta ka omaküpsetatut.

Vt ka Käsmu Facebooki link https://www.facebook.com/events/231097610780849/

MTÜ Käsmu Külaselts

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla kevadtalgud 29.4 kl 10 kommenteerimine on välja lülitatud

Jüri Vilmsi lahkumise 100. aastapäev

Täna möödub 100 aastat Eesti esimese kohtuministri Jüri Vilmsi ja tema reisikaaslate Johannes Peistiku, Arnold Jürgensi ja Aleksei Rünki hukkumisest. Eesti Vabariigile rahvusvahelist tunnustust nõutama ning sellele kaasa aitama läinud meeste tee lõppes Soomes tänini päris lõpuni selgumata asjaoludel.

Selle Eesti-loo juures on palju ebaselget. Kui vaadata juhtunut ajateljel, siis kuupäevade osas pole kindlust vist tänapäevani.

Samuti muudab aeg lugude sisu. Siiski on meil üpris kindel teadmine, et Jüri Vilms ja üks tema kaaslastest jõudsid Käsmu esmaspäeval, 25. märtsil, 1918. Kelle juures reisiseltskond peatus, selles osas on veidi erinevaid andmeid. Käsmus otsis Vilms abi kapten Joost Paadimeistrilt, kes kaasas kohtuministri põgenemisplaani ettevalmistamisesse Rudolf Pahlbergi ja Oskar Tiidemanni. Põgenike varjamisel olevat abiks olnud ka Toomas Eintrei.

Küllap ei jäänud võõraste külla saabumine märkamata ning Eesti asja ajamisel abiks rohkemgi külainimesi. Teisipäeval liitus kahe põgenikuga veel kolmas mees. R. Pahlbergi andmetel jõudis hiljem kohale Arnold Jürgens. Teistel andmetel tuli Jürgens koos Vilmsiga ning Johannes Peistik liitus hiljem. Teele asuti 27. märtsi varahommikul.

Teejuhiks tuli Käsmu Kalaojalt kaasa purjelaev “Hermine” tüürimees Aleksei Rünk, kes tundis teed ning orienteerus talvisel Soome lahel.

Edasiste sündmuste osas on üht-teist teada, kuid täpset selgust pole tänaseni. Käsmu koduloouurija Liine Lillemaa on oma materjalides märkinud, et J. Vilms hukati Soomes 13. aprillil 1918. aastal. See kuupäev langeb kokku ka seni avaldatud käsitlustega.

Võib olla ei olegi selle kurva loo puhul detailid nii olulised.

Oluline on meenutada, et 4 tublit eesti meest hukkusid ning neid meeles pidades ei tohi unustada ka seda, miks ja mis eesmärgil nad teele asusid ning mille eest oma eluga maksid. Tänasel vabadusel on kallis hind.

Eesti eest hukkunute surnukehad toodi sõjalaeval “Lennuk” kodumaale tagasi 1920-ndal aastal ning on maetud kodumaa mulda. On vaieldud selle üle, et kas kodumaa mulda puhkama toodi ikka nende surnukehad, kes Käsmust teele asusid. Selles osas oli Aleksei Rünga vennatütrel teadmine, et Aleksei ema sõnul olid poja surnukehal jalas tema kootud kapukad ehk sokid. Selline kurb asjaolu ja tõendus jõudis peale seda, kui ema poja võimalikku surnukeha Soomes tuvastamas käis, ka omaaegsesse meediasse ning seda retke Eesti eest  ja julgeid  teelisi on hiljemgi ikka aeg-ajalt meenutatud. Meenutame meiegi.

Loost saab pikemalt ja täpsemalt lugeda näiteks:

Waba Maa 4. mai 1927
Ajakiri “Akadeemia” märts 1938
Virumaa Teataja 22. 01.2008
S. Zettenberg “Jüri Vilmsin kuolema”

/Teksti koostas Meelis Liivlaid/

Rubriigid: Määratlemata | Jüri Vilmsi lahkumise 100. aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Ansambel Stella Caeli Käsmu kirikus

15.4 algusega kl 15 Käsmu kirikus missal mängib ja laulab ansambel Stella Caeli Tartust. Ansambel esineb koosseisus: Ragne Saul (sopran), Lea Hallik (alt), Peeter Laud (tenor), Kalle Loona (bass, viiul), Anneli Klaus (orel).

Kavas vaimulikud laulud Cyrillus Kreegi loomingust:

Koraali seade „Ärgake nii vahid hüüdvad”
„Armas Jeesus, Sind ma palun”
„Mu süda, ärka üles”
Kaanon koraalile Punsceli lauluraamatust
Koraali seade„Oh kui õndsad on need pühad taevas”
„Jeesusega käia võtkem”.

Esinemist toetab Kultuurkapital. Oleme tänulikud vaba annetuse eest esinejate transpordikulude katteks.

Lisainfo: Urmas Karileet, tel. 58515800.

Rubriigid: Määratlemata | Ansambel Stella Caeli Käsmu kirikus kommenteerimine on välja lülitatud

Meisterdamine Käsmu kirikus 28.04 kl 14.30

Eelmisel pühapäevakooli meisterdamisel 10.3 Käsmu poemajas osales kokku 13 last ja kümmekond vanemat-vanavanemat. Ka seekord on võimalik koos õpetaja Kaja Alasooga meisterdada, seekord Käsmu kirikus, laupäeval 28.4 kl 14.30-15.30.

Teretulnud on nii väikesed kui suured.

Lisainfo: Urmas Karileet, tel 585158700, kasmu@eelk.ee.

Rubriigid: Määratlemata | Meisterdamine Käsmu kirikus 28.04 kl 14.30 kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadama detailplaneering kehtestatud

Täna, 20.3 kehtestas Haljala vallavolikogu Käsmu sadama detailplaneeringu.

Soovin selle olulise verstaposti puhul kogu külale õnne!

Detailplaneeringu kehtestamine loob head eeldused hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks ning sadama rajamise ja sadama-ala korrastamise peatseks alustamiseks.

Detailplaneeringu joonisega saab tutvuda:
http://www.haljala.ee/documents/17843292/18964593/2_O_LISA_Detailplaan_10.10.2017.pdf

MTÜ Käsmu Majaka Sadama visiooniga saab tutvuda: 
https://www.youtube.com/watch?v=w0Q1m08CITQ&feature=youtu.be

Huvi korral loe ka Virumaa Teataja artikkel: https://virumaateataja.postimees.ee/4446837/kasmu-sadama-planeering-kinnitati-igasuguse-karata

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadama detailplaneering kehtestatud kommenteerimine on välja lülitatud

Kutse

KUTSE

21.- 24.03 toimub Käsmus Eesti Kirjanike Liidu korraldatud kolme Balti riigi kirjanike ja tõlkijate kogunemine.

Sellega seoses on kaks avalikku tasuta üritust, kuhu oodatakse ka kohalikke elanikke: 22.03 kell 17.00 Merekoolis ansambli “Rondellus” kontsert ja 23.03 kell 16.00 Käsmu kirikus luulelugemine, kus esinevad põhiliselt eesti, kuid ka läti ja leedu autorid.

Kõik on lahkesti oodatud!

Lisainfo:

Veronika Kivisilla
Eesti Kirjanike Liidu projektijuht

Rubriigid: Määratlemata | Kutse kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema teadaanne

Hea külarahvas,

Seoses järjekordse vääritu pöördumisega seltsingu Käsmu Minu Kodu liikme poolt, milles külavanemat ähvardatakse ja kutsutakse petiseks, valetajaks, korruptandiks, pugejaks, idioodiks, vastikuks, vargaks, luuludes elavaks, jultunud sissetulnud kollanokaks, kes peaks Käsmust kiiresti kaduma, olen otsustanud järgnevalt:

Tulevikus kuuluvad avaldamisele kõik külavanema mis tahes aadressile laekunud ebaviisakad, pahatahtlikud või halvustavad pöördumised, et võimaldada külarahval kujundada omapoolne seisukoht pöörduja lastetoa, käitumismaneeride ja vaimse tervise kohta.

Viisakat suhtlemist ja väärikat sõnavabaduse kasutamist!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema teadaanne kommenteerimine on välja lülitatud

Intervjuu külavanemaga

Intervjuu külavanemaga Virumaa Teatajas 28.02.2018

https://virumaateataja.postimees.ee/4423839/kristjan-altroff-kula-on-vaikene-uhiskonnamudel

Täisversiooni saad lugeda siit: VT 28.02.2018

Rubriigid: Määratlemata | Intervjuu külavanemaga kommenteerimine on välja lülitatud

Meisterdamine Käsmu seltsimajas 10. märtsil kl 15

Ülestõusmispühade kaunistuste meisterdamine lastele ja suurtele Käsmu seltsimajas 10. märtsil kl 15-16. Meisterdamist juhendab pühapäevakooli õpetaja Kaja Alasoo. Eelmine sarnane ettevõtmine oli üsna rahvarohke – 16.12.2017 toimus Käsmu poe kõrvalruumis–seltsimajas jõulukaunistuste meisterdamine, kus jõulukaunistusi said teha 12 last ja nendega kaasas olnud 8 lapsevanemat või vanavanemat. Ka 10.3 on teretulnud nii väikesed kui suured. Midagi kodust kaasa võtta ei ole vaja. Oma meisterdatud asjad saab igaüks enesega kaasa.

Lisainfo: Urmas Karileet, tel 585158700, kasmu@eelk.ee.

Rubriigid: Määratlemata | Meisterdamine Käsmu seltsimajas 10. märtsil kl 15 kommenteerimine on välja lülitatud