MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolek 22.9.2018 kl 11

MTÜ KÄSMU KÜLASELTS ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 22. septembril 2018 kl 11.00

Hea MTÜ Käsmu Külaselts liige!

Ootame Sind seltsi liikmete üldkoosolekule Käsmu Rahvamajas 22. septembril 2018 kell 11.00 (samal õhtul rahvamajas ka suvelõpupidu!)

Päevakord:

 1. MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja muutmine
 2. MTÜ Käsmu Külaselts liikmemaksu muutmine
 3. Ülevaade Käsmu bussijaama menetluse hetkeseisust
 4. Muud küsimused

Juhatuse ettepanekud:

 1. Uuendada MTÜ Käsmu Külaselts põhikirja vastavalt lisatud dokumendile, s.t.:
 • Viia sisse vajalikud tehnilis-grammatilised parandused põhikirja teksti
 • Punkt 2.1 – täpsustada ühingu tegevuse eesmärk: senise “küla taaselustamise ja säilimise“ asemel „küla hoidmine ja edendamine“
 • Punkt 2.2.11 – täpsustada ühingu majandustegevuse sisu
 • Punktid 3.1, 3.2 ja 3.3 – sätestada ühingu liikmelisuse nõuded ning liikmelisuse avalduse vorminõuded
 • Punkt 5.6 – täpsustada ühingu üldkoosolekul osalemise õigus
 • Punktid 5.7 ja 5.8 – jätta välja ühingu üldkoosolekul osalemise kvooruminõue ning täpsustada volituse alusel esindamise nõudeid
 • Punkt 6.4 – täpsustada juhatuse koosolekute toimumise kord
 1. Tõsta liikmemaksu seniselt 10 eurolt 20 euroni aastas

Sinu osalemine koosolekul on seltsi jaoks äärmiselt oluline! Palun kinnita oma osalemist, saates kinnistuskiri aadressile kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018.

Kui Sa ise koosolekule tulla ei saa, palun volita kirjalikult teist seltsi liiget ning saada oma allkirjastatud/digiallkirjastatud volitus aadressile kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018. Oluline on, et kasutaksid volituse blanketti, mille leiad käesoleva kirja lisast.

Kui Sa ei leia kedagi, keda volitada, palun pöördu meie poole (Mari-Liis, vohlim@gmail.com või tel 527 9481) – aitame Sind mis tahes küsimustes. Palun ära jäta volitamata, see on seltsi jaoks äärmiselt oluline! Üks seltsi liige võib volitusega esindada mitte rohkem kui kaht (2) teist seltsi liiget. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Liikmeid 13.09.2018 seisuga: 70 (vt liikmete nimekirja http://kasmu.eu/?page_id=63).

NB! Juhime tähelepanu, et põhikirja punktis 2.1 sätestatud tegevuse eesmärgi ümbersõnastamine nõuab seaduse kohaselt 9/10 liikmete nõusolekut. Palume kõikidel liikmetel tutvuda punktis 2.1 ettepandud muudatusega. Eriarvamuse korral palume sellest anda teada aadressil kristjan@altroffconsult.eu hiljemalt 14.9.2018.

Lisad: MTÜ KÄSMU KÜLASELTS põhikirja muudatusettepanekudVolituse blankett

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosolek 22.9.2018 kl 11 kommenteerimine on välja lülitatud

Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas 22.9 kl 20

 

Rubriigid: Määratlemata | Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas 22.9 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Muinsuskaitseameti õppepäev Käsmus

Neljapäeval, 20.9 kl 13-16 korraldab Muinsuskaitseamet Käsmus kalmistu teemalise õppepäeva.

Ettekandjad on Raili Uustalu (haua kujundus ja kalmistu kujundus – mis sobib ajaloolisele kalmistule ja mis mitte, Käsmu kalmistu näitel) ning Isabel Aaso (hauatähiste hooldamine ja puhastamine kalmistul Käsmu kalmistu näitel). Isabel Aaso palus edasi ütelda, et kui Käsmu inimestel on praktilisi küsimusi oma hauatähiste hooldamise kohta, siis saab neid selle õppepäeva raames Käsmu kalmistul talle esitada.

Teoreetiline pool õppepäevast toimub Käsmu poe kõrval ruumis ja praktiline pool toimub Käsmu kalmistul.

Rubriigid: Määratlemata | Muinsuskaitseameti õppepäev Käsmus kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Lahe Merepääste koolitab!

27.-28.8 toimus Käsmu seltsimajas MTÜ Käsmu Lahe Merepääste korraldatud SRC (mereraadioside) koolitus. Koolituse läbis edukalt ning SRC tunnistus omistati 12 käsmukale.

Täname RIKSi ja hr Jüri Grigorjevit koolituse läbiviimise eest! Jätkame tegevusi mereturvalisuse tagamisel ja aitame inimesi merel!

Kristjan Altroff
MTÜ Käsmu Lahe Merepääste

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Lahe Merepääste koolitab! kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu raamatu projekti annetused

Head käsmukad!

Eve Kase projekti (vt ka http://kasmu.eu/?p=2385) toetuseks on annetatud juba 5300€!!! Aitäh kõikidele annetajatele, oleme eesmärgile suure sammu lähemale astunud.

Veel pole hilja, ootame teie annetusi 12. augustini. Teie panus meie uue Käsmu inimesi ja maju tutvustava raamatu ilmumiseks on väga oluline.

Käsmu raamatu valmimist saab toetada, tehes ülekande MTÜ Käsmu Külaselts kontole nr EE042200221031995138 Swedbankis. Makse selgitusena palume märkida „Käsmu raamatu toetus“. Üle 50 euro annetajate nimed saavad kirja uude raamatusse, üle 100 euro annetajad lisaks ka autogrammiga raamatu, üle 500 euro annetajad lisaks eelnevale õhtusöögi autoriga, üle 1000 euro annetajad lisaks kõigele eelnevale raamitud perefoto omal valikul.

Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu raamatu projekti annetused kommenteerimine on välja lülitatud

Boris Lehtlaan esineb Käsmus 4.8 kl 16

Rubriigid: Määratlemata | Boris Lehtlaan esineb Käsmus 4.8 kl 16 kommenteerimine on välja lülitatud

Avatud aiad Käsmu Päevadel 14-15.7.2018

Rubriigid: Määratlemata | Avatud aiad Käsmu Päevadel 14-15.7.2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Tegemisel on uus Käsmu küla inimesi ja maju käsitlev raamat!

Hea käsmukas ja Käsmu sõber,

Käsmu küla vajab Sinu abi: aita meil valmis teha uus Käsmu küla inimesi ja maju käsitlev raamat.

Raamat on kavandatud järjena (põlvkond hiljem ehk 2013-2019) esimesele raamatule “Käsmu inimesed ja majad 1999‒2003”, mis on tänaseni näha ja saadaval Käsmu Meremuuseumis ja käsitööpoes. Esimeses raamatus on 96 lehekülge, neist 83 lehekülge sisaldavad igal lehel 6 mustvalget fotot, kokku 498 pilti, inimesi nendel üle kuuesaja. Raamatust on kujunenud omamoodi küla entsüklopeedia, igapäevane käsiraamat. Sestap ajendab Eve Kaske uut raamatut tegema ka sotsiaalne tellimus.

Viimase 4–5 aasta jooksul on Eve käest uue raamatu valmimise kohta korduvalt küsitud. Eeskätt on uue väljaande kohta uurinud uued külaelanikud, keda vanas raamatus pole. Nüüdseks on autor ka ise huvitatud kõikide külaelanike ja -majade uuesti üles pildistamisest. Tolleaegsed lapsed on kasvanud suureks ning on toimunud põlvkonna vahetus. Maju renoveeritakse, ehitatakse uusi, muutunud on ka majade funktsioonid. Käsmu küla on jõudsalt kasvanud, võrreldes eelmise sajandi lõpuga. 20 aastat ehk üks põlvkond on väga mõistlik aeg uueks kajastuseks, sest see võimaldab tajuda küla jätkusuutlikkust ja arengut. Raamat on järgnevate põlvede jaoks kaptenite küla ajaloo talletaja. Raamatus esitatul on kultuurilooline väärtus, millele veel sügavama sisu ja mõõtme annab aeg.

Projekti „Käsmu inimesed ja majad“ keskmes on inimesed. Inimese elu on ajalik. Projekti hullumeelsus seisneb soovis haarata haaramatut ehk dokumenteerida küla ja aega, milles ei ole midagi staatilist, mis muutub pidevalt. Inimest ei huvita miski rohkem, kui tema ise, tema lähedased ja ümbrus. Selles seisneb ka Käsmu raamatuprojekti põhiline edu ja jätkusuutlikkus. Raamatuga on vahetult olnud seotud näitus püsiekspositsioonina Dellingshauseni kabelis, mis on avatud kevad-suvisel perioodil aastast 1999 ja mida on korduvalt täiendatud. Projekti on saatnud rahvusvaheline edu: 2003‒2005. aastal rändas see 3. Ars Baltica Läänemeremaade fotobiennaali raames läbi Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa, Leedu, Läti ja Tallinna parimate näitusekohtade, lisaks on viimase 15 aasta jooksul Käsmu inimeste fotosid valitud ka teiste kuraatorite poolt korduvalt näitustele nii Eestis kui välismaal.

Uus raamat on plaanis välja anda 2019. aastal. Projekti kogumaksumus on 17 548 eurot (summa sisaldab raamatu koostamise, pilditöötluse, kujunduse, tekstide toimetamise, tõlked, raamatu trükkimise). Raamatu väljaandmiseks on Eve koostöös MTÜga Käsmu Külaselts kirjutanud projekti, millele on määratud ka rahaline toetus 10 000 eurot PRIA Leader meetmest. Raha laekub tingimusel, et MTÜ Käsmu Külaselts suudab omaosalusena koguda 7 547 eurot. Seda raha MTÜ-l Käsmu Külaselts hetkel veel ei ole.

2013. aastal algatasid Kirjanike Maja asukad Asta ja Hando Põldmäe kampaania Käsmu raamatu rahastamiseks. Ülekannetena ja annetuskarpidesse kogunes toona kokku 177 eurot ja 55 senti. MTÜ Käsmu Külaselts on nüüd korraldamas annetuste jätkukampaaniat.

MTÜ Käsmu Külaselts on tänulik Sinu mis tahes suuruses annetuse eest. Annetusi kogume kuni Käsmu Päevade lõpuni, s.t. kuni 15. juulini 2018. Käsmu raamatu valmimist saab toetada, tehes ülekande MTÜ Käsmu Külaselts kontole nr EE042200221031995138 Swedbankis. Makse selgitusena palume märkida „Käsmu raamatu toetus“. Üle 50 euro annetajate nimed saavad kirja uude raamatusse, üle 100 euro annetajad lisaks ka autogrammiga raamatu, üle 500 euro annetajad lisaks eelnevale õhtusöögi autoriga, üle 1000 euro annetajad lisaks kõigele eelnevale raamitud perefoto omal valikul.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem
MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige

Rubriigid: Määratlemata | Tegemisel on uus Käsmu küla inimesi ja maju käsitlev raamat! kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu Poe sooduskaart MTÜ Käsmu Külaselts liikmetele

Head MTÜ Käsmu Külaselts liikmed,

Käsmu Pood annab teada, et kõikidel MTÜ Käsmu Külaselts liikmetel on nüüd võimalik taotleda Käsmu poes sooduskaarti, mida tutvustasime ka MTÜ Käsmu Külaselts 9.6 üldkoosolekul.

Kaardi taotlemiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

MTÜ Käsmu Külaselts liikmeks astumise info: http://kasmu.eu/?page_id=1380

Ikka teie,

MTÜ Käsmu Külaselts

P.S. Poes on nüüd müügil ka kodumajapidamiseks mõeldud gaasiballoonid

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu Poe sooduskaart MTÜ Käsmu Külaselts liikmetele kommenteerimine on välja lülitatud

Jaanituli Käsmu sadamas 23.6 kl 20

Head käsmukad,

Olete oodatud küla jaanitulele laupäeval, 23.6 kell 20 Käsmu sadamas.

Meeleolumuusikat mängib ansambel Tomus. Kohapeal pakutakse ka keelekastet ja kehakinnitust.

Toimuvad traditsioonilised jõuproovid (köievedu, kummikuvise). Parimatele auhinnad.

Ilusat võidupüha ja mõnusat jaaniõhtut!

Ikka teie,

Käsmu Külaselts

 
Rubriigid: Määratlemata | Jaanituli Käsmu sadamas 23.6 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Matvere tutvustab telesaates Käsmut

https://virumaateataja.postimees.ee/4507920/matvere-tutvustab-telesaates-kasmut

Rubriigid: Määratlemata | Matvere tutvustab telesaates Käsmut kommenteerimine on välja lülitatud

Uus Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut

Head käsmukad,

Annan teada, et Haljala vallas on hiljaaegu vastu võetud uus “Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut” (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018005), mis aitab kaasa kohaliku elu kujundamisele.

Haljala valla kogukonnatöö eesmärgiks on saavutada:

 • parem elukeskkond, suurem kogukonnatunne ja turvalisus;
 • kodanikuaktiivsus, aktiivne küla- ja seltsielu ning omaalgatus rohujuure tasandil;
 • avaliku võimu läbipaistvus, tõhus kommunikatsioon külade ja piirkondade elanike vahel, koostöö ja partnerlus valla avatud juhtimisel.

Olulisemad sätted Käsmu jaoks, võrreldes eelmise statuudiga:

 • sätestatakse hääleõigusliku külaelaniku mõiste (§ 1 lg 1 kohaselt vähemalt 16-aastane isik, kelle elanikeregistrijärgne elukoht on Käsmu külas); 
 • valla territoorium jagatakse kantideks (Käsmu poolsaar on eraldi kant), vt esialgset kaarti: kandid_kaardil_A3;
 • nähakse ette võimalus valida tulevikus soovi korral koos külavanemaga nn kandikogu, mida juhatab külavanem (statuudi § 8 lg 5 ja § 11 lg 1 sätestab selleks ka ajalise raamistiku: kandikogu valimine toimub pärast seda, kui lõppevad praeguse külavanema volitused, s.t. septembris 2019);
 • kandikogule antakse märkimisväärsed volitused, sh volitus algatada vallatasandi õigusaktide eelnõusid (kogu pädevused on sätestatud § 9)

Hääd tutvumist!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Uus Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut kommenteerimine on välja lülitatud

Uudiskiri Käsmu Elu

Head käsmukad,

Käsmu noored on alustanud uue Käsmu uudiskirja “Käsmu Elu” väljaandmist.

Uudiskirja elektrooniline versioon saabub kõikidele huvilistele e-mailile. Enda e-postkasti käima võib uudiskirja tellida, valides avanevalt lehelt “Subscribe”: https://mailchi.mp/f2d047d394df/käsmu.

Julgustame kõiki saatma infot Käsmu omatoodete vm reklaamimiseks: kasmuelu@gmail.com

Järgmine uudiskiri saab olema mitte üksnes elektrooniline, vaid ka paberkandjal. Paberkandjal leht tehakse kättesaadavaks Käsmu poes, küla stendidele tulevad selle kohta kuulutused.

Soovime noortele jõudu Käsmu elu tutvustamisel ja edendamisel!

Rubriigid: Määratlemata | Uudiskiri Käsmu Elu kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu külamajakas (uus bussiootepaviljon): esialgne visioon ja arutelu algatamine

Head käsmukad,

Jagan teiega võimaliku Käsmu uue bussiootepaviljoni esialgseid jooniseid ning kutsun kõiki – väiksemas ja suuremas ringis – mõtisklema küla tuleviku üle.

Käsmu bussiootepaviljoni projekt sai alguse külaelanike soovist korraldada ümber külasisene bussiliiklus ning rajada bussijaama uus ootepaviljon koos avaliku tualetiga. Lähtudes seisukohast, et avaliku ruumi kujundamisel tuleks konsulteerida oma ala professionaalidega, pöördus MTÜ Käsmu Külaselts Eesti Kunstiakadeemia õppejõu ning kunstnik Eve Kase poole, kes on raamatu „Eesti bussiputkade peaaegu täielik teejuht“ üks autoritest ning omab ainulaadset ülevaadet, ettekujutust ja tunnetust Eesti bussiootepaviljonidest. Eve toetusel ning nii EKA arhitektuuriosakonna dekaani kui EKA rektori soovitusel jõudsime Sille Pihlaku ja Siim Tuksamini, kellega kujunes usaldusväärne side, mille raames jõudsime tasapisi koos ka arhitektuurse lahenduseni.

Arhitektidele antud lähteülesandeks oli kujundada Käsmu uus bussiootepaviljon, mis vastaks Lahemaa rahvuspargi nõuetele, sobituks Käsmu kapteni- ja rannaküla miljöö, kuvandi ja traditsioonidega, ning oleks kaasaegne ja tulevikku vaatav, nagu omal ajal vanad kaptenidki.

Disainilahenduse aluseks on Käsmu majakas – valge tahukas – millesse süvendatakse nö negatiivruumina 3D-skaneeritud Käsmu rahnud (külas tuntud, meie kõikide poolt armastatud rahnud). Ehitis valmistatakse puhtast Eesti puidust, jääb avaustest puidukarva ning pinnalt valge. Puit, rannakivid ja valge värv on osa Käsmu identiteedist.

Joonistega on võimalik tutvuda:

Asendiplaan Katuseplaan Lõige A-A plaanid Seletuskiri põhiprojekt Situatsiooniskeem vaade va vaade vb vaade vc vaade vd

Oleme tänulikud Sille Pihlakule ja Siim Tuksamile stiilse ja väärika töö eest! Projekt on esitatud Haljala Vallavalitsusele ning ootab esialgseid kooskõlastusi, mille järgselt saame vajadusel läbi viia ka külasisese rahvaküsitluse.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem

Noppeid avalikult väljendatud mõtetest:

Kristjan Altroff:

“Arhitektide pakutud lahendus oli modernselt ootamatu, kuid oma motiivilt veenev ja mõtestatud.

Käsmuka, 8. klassi õpilase Hanna Liis Suuderi hiljaaegu valminud loovtöö ja näituse „Käsmu ajalugu fotodel ja mälestustes“ koostamise raames läbiviidud intervjuudest põliskäsmukatega (Eerik Kaarend, Urmas Karileet, Margus Välkmann jne, vt ka
http://kasmu.eu/?p=1559) selgus üks asjaosalistele endalegi ilmselt üsna märkamatu, kuid kuulajale tähelepandav ja tore asjaolu. Nimelt oli ootamatult palju mälestusi seotud moel või teisel kividega – „selle kivi otsas ma ronisin, siin ma istusin, see kivi on tõstetud ära, siis oli seal see kivi, kivid takistasid liikumist, kivisid tuli nihutada, ujusin sellele kivile“ jne.

Rändrahnud ja rannakivid moodustavad lahutamatu osa rannarahva identiteedist, kannavad kohaliku kultuuri põlisväärtusi ja hinge ning moodustavad olulise osa küla ja selle elanike ajaloost ja ilmatunnetusest. Rannakivid on siin olnud läbi aja ning jäävad siia igavesti – maailm meie kõigi ümber võib muutuda, kuid kivid ja selle osa rannarahva südames jäävad.

Minu jaoks on rannakivi pöördumine Käsmu juurte ja põlise ilu juurde ning sümboliseerib sügaval hingesopis pesitsevat soovi, et meile tuttav ja turvaline maailm ei muutuks. Kivid on palve ja usk. Kuid maailm muutub – inimene muutusi peatada ei suuda, nagu ei suuda ta peatada päikest loojumast ja uuesti tõusmast. Kui me soovime jätkusuutlikku ja elujõulist küla, peame õppima – ajalugu ja väärtusi hoides ja austades – käima muutustega kaasas.”

Mari-Liis Vohli:

“Käsmu kaptenid olid innovatiivsed ja käisid alati ajaga kaasas. Leian, et ka külakeskkond ei saa jääda selleks, mis oli 200 aastat tagasi. Peaksime ajaga kaasas käima ja külakeskkonda kaasajastama.

Kui jätame kõik nii nagu on, siis ühel päeval suvitame vabaõhumuuseumis. Kui me aga soovime, et küla elama jääks ja inimesed siia tagasi tuleks – et ka noortel oleks põhjust ja soovi siia tagasi tulla – siis leian, et areng on vältimatu. Ellu on sisse kirjutatud  edasiminek.

Võib olla oleme harjunud millegi konkreetsega ja uus meile ei meeldi, kuid oluline on, et küla jääks elama ja noored tuleksid tagasi. Et Käsmu oleks koht, kus inimene ütleb: vaat’ siin ma tahaksin elada.

Alati ei saa ka mõelda selle peale, mis meile meeldib – mina usaldan professionaalseid arhitekte, kes on tutvunud Käsmu külaga ja seda tunnetanud. Idee on imeline! Kui vägev haljastus juurde teha, saaks väga ilusa asja!

Arvan, et selle mõttega on lihtsalt vaja harjuda.”

Eve Kask:

“Moodsam objekt – kunstiteosena – küla keskel toimiks!”

Esialgsed vaated (menetlemisel, projektis muudetud):

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu külamajakas (uus bussiootepaviljon): esialgne visioon ja arutelu algatamine kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetus

Teavitame MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetumisest.

Juhatusest on tagasi astunud Inge Aus. Asendusliikmena on, vastavalt üldkoosoleku 2016. aasta otsusele, juhatuse liikmeks määratud Sigrid Kristenprun.

Soovime Sigridile edu ja jaksu!

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikme vahetus kommenteerimine on välja lülitatud

Kultuuri- ja spordikomisjoni istung Käsmu Rahvamajas 12.6

MTÜ Käsmu Külaselts võõrustas täna Haljala valla kultuuri- ja spordikomisjoni istungit Käsmu Rahvamajas.

Ülevaate seltsi tegevusest ja tulevikuplaanidest andsid Mari-Liis, Epp ja Kristjan.

Täname Mari-Liisi sooja vastuvõtu korraldamise eest!

Tagasiside komisoni esimehelt:

“Suur tänu eilse suurepärase ja sooja vastuvõtu eest! Teie selts on tugev ja ühtne, rahvamaja väga kenasti korrastatud ning kasutus planeeritud – rõõm on näha, et Käsmus nii tublid ja edumeelsed inimesed on!”

Rubriigid: Määratlemata | Kultuuri- ja spordikomisjoni istung Käsmu Rahvamajas 12.6 kommenteerimine on välja lülitatud

Kutse Käsmu Päevadele 14.-15. juuli 2018

Head käsmukad ja Käsmu sõbrad lähedal ja kaugemal!

Kutsume teid kõiki – ka kaugete maade ja merede tagant – kodusesse Käsmu külla, et koos tähistada Eesti Vabariigi ja Käsmu Rahvamaja 100. sünnipäeva.

Viiendad Ülemaailmsed Käsmu Päevad toimuvad 14.-15. juulil 2018. Avame renoveeritud rahvamaja suure saali, meenutame koos küla ajalugu ja keerutame jalga külasimmanil. Külastame lähedasi, naudime Käsmu ilu ja mõtiskleme avatud kodukohvikutes eelseisvate sajandite üle.

Olete Käsmus oodatud ja hoitud!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem


Käsmu Päevad 2018
EV100 Käsmu külas

Laupäev, 14.7:

13.00   Pidulik avapalvus muusika ja lauluga Käsmu kirikus
13.30   Rongkäik kirikust rahvamajja

            Rahvamaja taasõnnistamine ja suure saali avamine rahvamaja 100ndal sünnipäeval
           
            Meelis Liivlaiu raamatu “Kaksteist põlve Käsmus” esitlus. Vestlusringi autoriga
            juhib kirjastaja Tiit Pruuli

            “Ahto, unistuste jaht”: film ja vestlusring filmitegijatega

18.00   Klassikalise muusika kontsert kirikus: Hoia, Jumal, Eestit!
21.00   Külasimman ansambliga “Kukerpillid” rahvamajas

Pühapäev, 15.7:

11.00   Hommikumuusika pannkookidega Ristu talu õuel
12.00   Huvilistele paadisõidud Käsmu sadamas
15.00   Jumalateenistus kirikus ja Käsmu Päevade lõpetamine

Rubriigid: Määratlemata | Kutse Käsmu Päevadele 14.-15. juuli 2018 kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla talgud 28-29.4

Sellekevadise talgunädalavahetuse käigus pesime puhtaks rahvamaja suure saali lambikuplid ja värvisime nende kinnitused, kasisime rahvamaja kuuri ning rehitsesime majaesist.

Samuti koristasime üheskoos kirikuesise pargi ning paigaldasime Võrkneeme muulile ujumistrepi.

MTÜ Käsmu Külaselts tänab südamest kõiki kaasalööjaid, keda oli sedakorda kokku ligi 40. Hästi tehtud, Käsmu!

Suur kummardus Laane Ly-le ülimaitsva talgusupi ning Mari-Liisile suurepäraselt korraldatud rõõmsa päeva eest!

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla talgud 28-29.4 kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts kiri EV Kultuuriministeeriumile

EV Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23
15076
Tallinn

Teie 12-6/25-3
Meie 24.04.2018

Lp Eesti Vabariigi kultuuriminister

Oleme tänulikud eelneva kirjavahetuse ning vastuste eest meie pöördumistele.

Mõistame ministeeriumi mõnevõrra delikaatset olukorda ning eelistust mitte sekkuda külasiseste sündmuste kulgu, kuid Käsmus tänaseks välja kujunenud olukord ei võimalda meil loobuda initsiatiivist leida küla muredele lahendusi ministeeriumi – piirivalvekordoni omaniku ja võtmeosapoole – tasandil. Seetõttu esitame käesoleva kirjaga palve korraldada võimalusel kultuuriministri ja MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse vaheline kohtumine, või arutada lahendusi kirja teel.

Omavahelisel kohtumisel sooviksime muu hulgas:

 • Selgitada, et MTÜ-sse Käsmu Külaselts koondunud Käsmu külarahva mured ei ole seotud meremuuseumi, kui sellise, tegutsemisega Käsmu külas – tegemist on küla jaoks väärtusliku turismiobjektiga, mistõttu seisame kultuurilise tegevuse jätkumise eest piirivalvekordoni hoones ka tulevikus, olles valmis sellesse ka ise seltsina panustama.

Külaelanike mured on seotud hoopis SA Käsmu Meremuuseum nõukogu esimehe ja juhatuse liikmete tegevusega, mis lähtub üksnes asjaomaste isikute erahuvidest ning kahjustab – küla loomulikele arengusuundadele isekalt vastandudes – küla üldiseid huve. Käsmu sadama detailplaneeringut kehtestava otsuse äsjane vaidlustamine SA Käsmu Meremuuseum poolt eirab nii ametlikul rahvaküsitlusel päevselgelt välja joonistunud valdava enamuse külaelanike huve kui Käsmu küla ja Haljala valla vajadusi ja arengusoove tervikuna. Seetõttu taotleme hr Aarne Vaigu de facto ainuvõimu lõpetamist Käsmu piirivalvekordoni territooriumil – s.t. võimalust külaseltsina osaleda küla jaoks olulise piirkonna haldamisel ja edendamisel.

 • Taotleda ministeeriumilt SA Käsmu Meremuuseum monopoolse kontrolli all oleva ranna-ala ametliku rentimise võimalust MTÜ-le Käsmu Külaselts Käsmu Kaunite Kontsertide, Viru Folki jm ürituste korraldamise sihteesmärgiga.

Teavitate oma 12-6/25-3 kirjas, et ministeeriumile teadaolevalt ei teeni SA Käsmu Meremuuseum kinnistul toimuvate kolmandate osapoolte korraldatud üritustelt renditulu. Selgitame, et MTÜ-le Käsmu Külaselts laekunud usaldusväärse info kohaselt SA Käsmu Meremuuseum renditulu siiski teenib ning seda suures ulatuses, kuid Kultuuriministeeriumit sellest teavitamata. Rõhutame, et asjaomased kontserdid ei ole seotud SA Käsmu Meremuuseum põhitegevusega, mistõttu ei ole kohane ka nende monopoolne kontroll sihtasutuse juhatuse liikmete ja nõukogu esimehe poolt. Kontsertide keerukate parkimisskeemide välja töötamise ning liigrahvastatusest tulenevate murede lahendamise eest vastutavad külas Käsmu külavanem ja MTÜ Käsmu Külaselts. Seetõttu peame mitte üksnes õiglaseks, vaid ainuvõimalikuks, et kontsertidega seonduvad rendi- jm tulud laekuvad MTÜ-le Käsmu Külaselts.

MTÜ Käsmu Külaselts on valmis tagama Käsmus igal aastal toimuvate kontsertide osas korrektsed ja läbipaistvad rahavood. Rendilepingu sõlmimisel esitab MTÜ Käsmu Külaselts kontsertide korraldajatele korrektsed arved ning deklareerib teenitud tulu ka ministeeriumile ja Maksuametile. Lepingus sätestaksime MTÜ Käsmu Külaselts õiguse kontsertide korraldamiseks asjaomasel territooriumil ja seonduva kohustuse esitada ministeeriumile regulaarne aruandlus ning kanda ministeeriumile kokkulepitav protsent teenitud tuludest (või kokkulepitav fikseeritud summa kontserdi kohta). Ülejäänud summa kasutaks MTÜ Käsmu Külaselts vastavalt põhikirjas sätestatud eesmärkidele küla üldistes huvides – s.t. küla hoidmiseks ja edendamiseks – vastavalt MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosoleku otsusele.

 • Ülaltoodust tulenevalt paluda ministeeriumil välja kuulutada Käsmu piirivalvekordoni territooriumi rendilepingu avalik konkurss ning väljendada MTÜ Käsmu Külaselts huvi ja valmisolekut konkursil osaleda. Leiame, et avalik konkurss on ainuvõimalik viis tagada nimetatud maa-ala läbipaistev ja kogukonna terviklikest huvidest lähtuv haldamine.

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikmed

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Altroff
Virge Ong
Mari-Liis Vohli
Inge Aus
Epp Ojalill

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts kiri EV Kultuuriministeeriumile kommenteerimine on välja lülitatud

Poid Käsmu sadamas

Head käsmukad!

Tähelepanelikumad on kindlasti juba märganud kahte vastpaigaldatud poid Käsmu sadamas. Poide asukoht märgib juhtumisi ka kauaoodatud sadama muuli piire ning annab aimduse tulevase sadama lubatud maksimummõõtudest. Uudistage julgesti.

Rubriigid: Määratlemata | Poid Käsmu sadamas kommenteerimine on välja lülitatud