Käsmu Külaselts

Käsmu küla 01. märts 2020 üldkoosoleku protokoll

Käsmu küla üldkoosolek

Protokoll

01.03.2020

  1. Liikluskorraldus

Piirata busside liiklust alates merekooli tänavast põhja suunas.

Muuseumi ette korraldada parkimise skeem kus on osutatud parkivate autode plaan ning lubada bussidele vaid peatumine, mitte parkimine.

Muuseum tagab muuseumi külastavate bussidel ümberpööramise võimaluse oma krundil.

Paluda vallal paigaldada samaliigiliste teede ristmikele “anna teed” märgid Põllu, Laane ja Merekooli tänavate otsa.

Keelata karavanidel Käsmus parkimine vahemikus 21:00 – 08:00

  1. Veevärk

Küla tarbimine suvel on maksimumi lähedal. Hüdrofooride kasutamine on kõigile tarbijatele kahjulik.

Ilma mõõdikuta veekraanid on külas problem, sest mõõdikuga talud maksavad selle võrra rohkem vee eest.

  1. Prügikastid

Tuua taaskasutatavate pakendite prügikastid Põllu tn parklasse. Vahetada olemasolevad taaskasutuse konteinerid uute vastu.

 Prügikastide tänaval hoidmine on endiselt probleemne, prügikasti tänaval hoiustamine on heakorra reeglitega vastuolus. Alternatiiv on paigutada prügikast omaniku hoovi ning ehitada lisavärav prügikastile.

 

  1. Ettepanek kasutada Käsmu bussiootepaviljoni projekti Neeme tipus linnuvaatlustornina.

Kuigi linnuvaatlustorni paigaldamine on tervitatav, otsustati konkreetse plaaniga mitte edasi minna.