Käsmu Külaselts

Käsmu küla üldkoosolek 22.04.2017

Head käsmukad!

Külas on toimekad ajad.

Lisaks 30.04.2017 toimuvale üldkoosolekule, kus on muu hulgas plaanis käsitleda Käsmu sadama temaatikat ning arutada ja vastu võtta Käsmu üldkoosolekute läbiviimise kord, olen ajalistel kaalutlustel kokku kutsunud veel ühe üldkoosoleku, et arutada SA Käsmu Meremuuseumi, MTÜ Juminda poolsaare seltsi ja Keskkonnaameti poolt veetavat projekti küla jaoks oluliste paikade nimekirja koostamiseks ja võimaliku kaitse alla võtmiseks.

Oleme saanud asjaomasel teemal külaelanikelt palju tagasisidet, mille oleme edastanud ka Keskkonnaametile. Keskkonnaamet on meile lubanud, et mistahes kaitsekorralduslikud meetmed esitatakse tutvumiseks/heakskiitmiseks Käsmu küla üldkoosolekule ning üldkoosoleku otsuseta uuringu lõpparuannet ei esitata ja kaitsekorralduslikke meetmeid ei rakendata. Seega on meil nüüd otstarbekas kokku tulla ja teemat koos arutada.

Praegusel hetkel on SA Käsmu Meremuuseum küla jaoks olulised paigad määratlenud järgmiselt:

„Käsmu külas on olulised laevaehituskohad (piirivalvekordoni on ainus siiani tegutsev laevaehitusplats Lahemaal), paadilautrite kohad, kiigeplats, mis oli kahes erinevas kohas, Aaspere mõisa suvemõisa asukoht neeme tipus (seal oli mitu hoonet, mille vundamentide jäljed on osaliselt näha). Kultuurilooliselt olulised on veel rahvamaja, Loobu mõisa suvemaja ja Aaspere mõisa suvemaja koht. Sepa ninasele, ühele rannal olevale kivile kinnitati 1991. a plaat nende laevade nimedega, mis siin ehitati alates 1891. a.“

Lugupidamisega,

Kristjan

 

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 22. aprillil 2017 kl 12.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind Käsmu Rahvamajja laupäeval, 22. aprillil 2017 kell 12.00, et koos arutada ja otsustada, millised võiksid olla Käsmu ajaloolis-kultuurise tähtsusega paigad, mille suhtes oleks otstarbekas kehtestada kaitsekorralduslikud meetmed.

Koosoleku päevakord:

  • Käsmu küla ajaloolis-kultuuriliste paikade nimekirja ja võimalike kaitsekorralduslike põhimõtete tutvustus (SA Käsmu Meremuuseumi ja Keskkonnaameti esindajad)
  • Küsimuste esitamise võimalus ning küla seisukoha kujundamine oluliste paikade nimekirja ja võimalike kaitsekorralduslike põhimõtete osas.

Otsustame koos, kas ja kuidas soovime küla jaoks olulisi paiku kaitsta, säilitada, hooldada, tähistada ja tutvustada.

Külavanem
Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286