Käsmu Külaselts

Käsmu külavanema ja kandikogu valimine

KÄSMU KÜLAVANEMA JA KANDIKOGU VALIMINE
Pühapäeval, 5. mail 2019 kl 11.00

Hea Käsmu kandi elanik!

Ootame Sind Käsmu küla üldkoosolekule pühapäeval, 5. mail 2019 kell 11.00 Käsmu rahvamajas, et koos valida Käsmule külavanem (kes kannab edaspidi ka kandivanema ametirolli) ning kandikogu.

Koosoleku päevakord:

  • Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  • Hääletamise korra tutvustamine
  • Kandidaatide ettekanded; küsimused ja vastused
  • Külavanema valimine
  • Kandikogu valimine

Kandidaatide esitamine

Palume esitada külavanema ja kandikogu kandidaadid hiljemalt 22. aprilliks e-posti aadressil kristjan@altroffconsult.eu. Kandidaatide lõpliku nimekirja avaldame 23. aprillil.

Hääletamise kord

Valimistel on õigus osaleda vähemalt 16-aastasel isikul, kellel on Käsmu kandis alaline elukoht.

Palume kõigil isiklikult kohale tulla ning võtta kaasa isikut tõendav dokument, sest volituse alusel hääletamine ei ole valimistel lubatud.

Valijate registreerimise sujuvaks läbiviimiseks palume osalejatel kohale tulla vähemalt pool tundi enne koosoleku algust. Samuti palume kõigil eelnevalt tutvuda Haljala valla külavanema statuudiga:

https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018005

Lisainfo:

Kristjan Altroff