Käsmu Külaselts

Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo

Head käsmukad,

Viimastel päevadel on taas ilmnenud vajadus ühiselt ühiseid asju arutada. Hoiame kokku!

Annan eelinfo raames teada, et kutsun kokku Käsmu küla üldkoosoleku 30. aprilli hommikul Käsmu rahvamajas. Arutame küla üldkoosolekute läbiviimise korda ja meetodeid, kuidas tagada, et ühiselt tehtavate otsuste osas ei tekiks hiljem vaidlusi. Püüame kokku leppida põhimõtetes, millega tagada küla eripärade ja vajaduste esindatus üldkoosolekul tehtavates otsustes.

Ja õhtul peame sõbralikult koos maha ühe korraliku Volbripeo!

Kristjan Altroff
Külavanem