Käsmu Külaselts

Pakendikonteinerite asukoht

Vald soovib küla arvamust, kas senine pakendikonteinerite asukoht kalmistu juures on põhjendatud, või peaks need ümber paigutama?

On tulnud ettepanekuid paigutada need küla lõppu, bussijaama jmt.

Ootame külarahva arvamusi.

Mari-Liis Vohli