Põllu tänava olukord Käsmus

Hea Põllu tänava elanik!

Vihula vallale on esitatud taotlused Põllu tänava olukorra parendamiseks Käsmu külas.

Tänasel päeval on Põllu tänaval mitmeid reaalseid vajadusi:

  • Valla ja eraomanike vahelisele sõbralikule kokkuleppele jõudmine Põllu tänava maa omandit puudutavates küsimustes;
  • Põllu tänava teekatte paigaldamise jätkamine, sealhulgas Põllu ja Laane tänavate ühendamine Hundisoo tänava kaudu;
  • Tänavavalgustuse paigaldamine Põllu tänavale;
  • Põllu tänava ja seda ümbritseva territooriumi kuivendamine;
  • Liiklusmärkide paigaldamine Põllu (aga ka Laane ja Lille) tänava otsa (anna-teed mark, õueala märk);
  • Kahele olemasolevale ja ühele rajatavale tänavale ametliku nime andmine;
  • Tuletõrjevee paagi paigaldamine küla üldise turvalisuse huvides.

Loodame valla koostööle ja abile Põllu tänava elanike murede lahendamisel.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem

 

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.