Käsmu Külaselts

Muru

Ehitatud 1895 aasta paiku, ümber ehitatud 1969 ja 2009

Pärimuse järgi ehitanud tõnikse talu peremees jakob Kaskni (1851–1902) 19. sajandi viimastel aastatel oma tõnikse talukrundi kirdenurka kaks väikest maja oma kahele poissmehest pojale.

Nendest väikestest majadest said hiljem kaks eraldi väikest talukohta – “Muru” ja “Tapu”.
Kaks esimest käsmus ehitatud purjekat lasi Jakob Kaskni ehitada siinsamas rannas aastal 1890. Need olid kaks kahemastilist kaljast, millele jakob kaskni pani oma poegade järgi nimed “Aleksander” ja “Julius”. Nende Laevade tõrvamiseks oli väikese puust muuli otsa mõnikümmend meetrit rannast ehitatud väike sepikoda. Selle sepikoja palke olevat hiljem kasutatud muru talu ehitamisel.
1930 ostis muru talu Marie Kipjatkov (neiuna Einlon) oma vanaonu Jakob Kaskni minialt Madlena Kasknilt oma viielapselisele perele.

Muru Talu on ümber ehitatud aastatel 1969 ja 2009.

Fotol: Pildi keskel paremal suure lipu all muru talu aed ja vana loomalaut 1930 aastatel. Aia taga Rannas on näha muru talu toonase peremehe, küla pottsepa valatud kaevurõngad.