Käsmu Külaselts

Leader-projekt

 

MTÜ Käsmu Külaseltsi ja SA Käsmu Meremuuseum ühisprojekt “Käsmu inimesed ja majad 2” viiakse ellu EAFRD-st saadud toetuse abil. 

Projekti teostab esimese raamatu “Käsmu inimesed ja majad” autor Eve Kask. 

Projekt „Käsmu inimesed ja majad 2“ on jätkuks Eve Kase poolt koostatud ja 2003. aastal välja antud raamatule „Käsmu inimesed ja majad 1999–2003“ ning põhineb esimese raamatu autori ning jätkuprojekti teostaja  pikaajalisel emotsionaalsel seotusel Käsmuga. 

Eve Kaske ajendab uut raamatut tegema nn sotsiaalne tellimus. Viimase 4–5 aasta jooksul on tema käest uue raamatu valmimise kohta korduvalt küsitud ja seda eeskätt uued külaelanikud, keda vanas raamatus pole. Nüüdseks on autor ka ise huvitatud kõiki külaelanikke ja külamaju uuesti üles pildistama. Tolleaegsed lapsed on kasvanud suureks ning on toimunud põlvkonna vahetus. Maju renoveeritakse ja ehitatakse uusi. Käsmu küla on jõudsalt kasvanud võrreldes eelmise sajandi lõpuga. 20 aastat ehk üks põlvkond on väga mõistlik aeg uueks kajastuseks, sest see võimaldab näha küla jätkusuutlikkust ja arengut ning raamat on järgnevate põlvede jaoks ajaloolise kaptenite küla ajaloo talletaja.

Uus raamat hakkab kajastama järgmisi aspekte:

  • üks Käsmule iseloomulikke momente, mida uhke kaptenimaja kõrval väga tähele ei panda, on kõrvalhoonete rohkus;
  • kuidas ajas on muutunud hoonete funktsioonid;
  • kuidas loomapidamine on tänaseks lõplikult minevik;
  • kuidas nõukogude ajal suvitasid  pea igas kuurialuses kuulsad Moskva kontseptualistid ja kuidas sellega võrreldes on suvituskultuur tänaseks täismugavustega hotelliteenus;
  • kuidas meie elustandardid on muutunud;
  • kuidas osade elukutsete puhul on võimalik maal elamine (sa ei peagi füüsiliselt tööl kohal käima) – mis annab lootust, et külla tuleb inimesi juurde;
  • kuidas ühe pere sees võib leida erialasid ja elukutseid, mida 20 aastat tagasi veel ei olnud (e-riigi tehnoloogiad ja -teenused) ja mida täna enam ei ole (kaugside telefonist);
  • aga ka iseloomulikud minevikuteemad nagu külaelanike põgenemine läände või Käsmu kaptenite jäämine välismaale II MS ajal. Enne sõda oli külas ca 500! inimest, praegu on sisse kirjutatud 157, aastal 1999 oli Käsmus ca 100–120 kohalikku.

Raamatus kavatseb autor säilitada nn „küla entsüklopeedia“ formaati – kontsentreeritud sõnumit. Pikki teaduslikke arutlusi või heietusi raamatusse ei tule. Lood on nagu väikesed puzzle tükid, mille fookuses on Käsmu kohalik elu, inimesed, majad ja asjad. 

Projekti omaosalus summas 7547 eurot ja 75 senti on kogutud tänu headele annetajatele. TUHAT TÄNU!