Käsmu Külaselts

Käsmu ja RMK koostöö

Käsmu küla esmamainimisest möödub sel suvel 500 aastat. 

Küla ja külaelanikud elavad märgilise sündmuse ootel. Loodame kõik selleks puhuks võimaluste piires korrastada. Käsmu sissesõidu teeääre võsastumine oli probleemiks ning ses osas otsisime koostööd metsaomanikuga: Riigimetsa Majandamise Keskusega. Tänaseks oleme jõudnud etappi, kus Käsmu Külaseltsi poolt üles näidatud initsiatiiv on viinud eduka koostööprojektini RMK´ga, mis sai avalöögi sel nädalavahetusel.

Külaelanikud tulid kokku laupäeva hommikul, et RMK juhendamisel ning  Käsmu Majaka Sadama tehnika abil puhastada võsast ja tormimurru jälgedest külla siseneva sõidutee äär ning küla piiril asuva  kuuse ümbrus, kus iga-aastaselt kogunetakse advendiküünlaid süütama. Pilootprojekt lähtub heast metsandustavast ja  kogukonna huvidest  säilitada pärandkultuur, mis meie külas on olnud vankumatu juba sadu aastaid: metsa tuleb austada, mõistlikult majandada ja korrapäraselt hooldada.

Haljala vald on RMK koduvald, see andis ka initsiatiivi teha asju koos, kuid tegelikult tasub koostööd teha kõigil kogukondadel.  Suur tänu vabatahtlikele talgulistele ja RMK’le sisuka ja hooliva koostöö eest. 

Käsmu Külaselts