Käsmu Külaselts

Dokumendid

Käsmu küla arengukava 2009 – 2015
Käsmu küla arengukava 2016 – 2021

Käsmu Külaseltsi põhikiri (uus)

Käsmu küla üldkoosoleku läbiviimise kord (vastu võetud 30.04.2017)

Käsmu küla üldkoosolek 11.oktoober 2009.a.
Käsmu küla üldkoosolek 18.september 2010.a.

Külaseltsi 1.mai 2010.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 23.oktoobri 2010.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 22.mai 2011.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 26.mai 2012.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 09.juuni 2013.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi ja küla 01.juuni 2014.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 31.mai 2015.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 04.juuni 2016.a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 28. mai 2017. a. üldkoosoleku protokoll
(Külaseltsi 28. mai 2017. a. üldkoosoleku lindistus)
Külaseltsi 9. juuni 2018. a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 22. septembri 2018. a. üldkoosoleku protokoll
Külaseltsi 2.06.2019. a. üldkoosoleku protokoll

Külaseltsi 28 juuni 2020. a. üldkoosoleku protokoll

MTÜ KÄSMU KÜLASELTS_üldkoosoleku protokoll.docx (1)

Käsmu küla 06.augusti 2016.a. üldkoosoleku protokoll
Käsmu küla 10. septembri 2016. a. üldkoosoleku protokoll
Käsmu küla 29. oktoobri 2016. a. üldkoosoleku protokoll

Käsmu küla 22. aprilli 2017. a. üldkoosoleku protokoll
          (Käsmu küla 22. aprilli 2017. a. üldkoosoleku lindistus)

Käsmu küla 30. aprilli 2017. a. üldkoosoleku protokoll
          (Käsmu küla 30. aprilli 2017. a. üldkoosoleku lindistus)

Käsmu küla 28. mai 2017. a. üldkoosoleku protokoll
(Käsmu küla 28. mai 2017. a. üldkoosoleku lindistus nr 1)
(Käsmu küla 28. mai 2017. a. üldkoosoleku lindistus nr 2)

Käsmu küla ja kandi 5. mai 2019 üldkoosoleku protokoll
(+ lindistus 1, lindistus 2 ja lindistus 3)

Käsmu küla ja kandi 15. mai 2022. a. üldkoosoleku protokoll

 

Juhatuse koosoleku protokollid:
Juhatuse koosoleku protokoll nr.1
Juhatuse koosoleku protokoll nr.2
Juhatuse koosoleku protokoll nr.3
Juhatuse koosoleku protokoll nr.4
Juhatuse koosoleku protokoll nr.5
Juhatuse koosoleku protokoll nr.6
Juhatuse koosoleku protokoll nr.7
Juhatuse koosoleku protokoll nr.8
Juhatuse koosoleku protokoll nr.10
Juhatuse koosoleku protokoll nr.11
Juhatuse koosoleku protokoll nr.12
Juhatuse koosoleku protokoll nr.13
Juhatuse koosoleku protokoll nr.14
Juhatuse koosoleku protokoll nr.15
Juhatuse koosoleku protokoll nr.16
Juhatuse koosoleku protokoll nr.17
Juhatuse koosoleku protokoll nr.18
Juhatuse koosoleku protokoll nr.19
Juhatuse koosoleku protokoll nr.20
Juhatuse koosoleku protokoll nr.21
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 22
Juhatuse koosoleku protokoll nr.23
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 24
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 25
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 26
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 27
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 28
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 29
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 30
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 31
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 32 
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 33
juhatuse koosoleku protokoll nr. 34
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 35
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 36
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 37
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 38
Juhatuse koosoleku protokoll nr 39
Juhatuse koosoleku protokoll nr 40
Juhatuse koosoleku protokoll nr. 41
Juhatuse koosoleku protokoll nr 42
Juhatuse koosoleku protokoll nr 43
Juhatuse koosoleku protokoll nr 44
Juhatuse koosoleku protokoll nr 45
Juhatuse koosoleku protokoll nr46
Juhatuse koosoleku protokoll nr47
Juhatuse koosoleku protokoll nr 48
Juhatuse koosoleku protokoll nr 49
Juhatuse koosoleku protokoll nr 50
Juhatuse koosoleku protokoll nr 51
Juhatuse koosoleku protokoll nr 52
Juhatuse koosoleku protokoll nr 53
Juhatuse koosoleku protokoll nr 54
Juhatuse koosoleku protokoll nr 55
Juhatuse koosoleku protokoll nr 56

Juhatuse ja kandikogu ühiste koosolekute protokollid:

 

Käsmu kandikogu koosoleku protokoll nr 1

Käsmu kandikogu koosoleku protokoll nr 2

Raamatupidamise aruanded:
2009.a bilanss
2009.a kasumiaruanne
2009.a majandusaasta aruanne
2010.a. kasumiaruanne
2010.a. bilanss
2011.a. majandusaasta aruanne
2012.a. majandusaasta aruanne
2013.a. majandusaasta aruanne
2014.a. majandusaasta aruanne
2015.a. majandusaasta aruanne
2016.a. majandusaasta aruanne
2017.a. majandusaasta aruanne

Muu:
Vihula valla aleviku- ja külavanema statuut (kehtetu)
Haljala valla aleviku/ ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut (kehtib alates 26.5.2018)