Külavanem osaleb Eesti külavanemate strateegilise juhtrühma töös

7. oktoobril osales Käsmu külavanem Külaliikumise Kodukant üldkogul Raplas ettepanekuga luua külavanemate strateegiline juhtrühm. Üldkogu kiitis ettepaneku heaks. Juhtrühma esimesteks liikmeteks on Ahti Bleive, Ants Kuningas ja Kristjan Altroff.

Kodukandi missioon on olla Eesti külavanemate esindusorgan ning külavanema institutsiooni kujundaja tänases ja tuleviku-Eestis. Soovime olla suunanäitaja ja võtmepartner riigitasandi õigusloomes ning käehoidja ja nõustaja kohalike omavalitsuste ja külade vahelistes suhetes – esimene valik külavanema institutsiooni puudutavates küsimustes meie riigis.

Juhtrühma eesmärgid:

 • Eesti ühiskonna teadlikkuse suurendamine külavanema rolli olulisusest
 • maapiirkondade külavanematega või külavanema kohusetäitjatega kaetuse tagamine
 • külavanema institutsiooni riiklikult tunnustatud süsteemi välja kujundamine
 • kujundatud süsteemi strateegiline edasiarendamine ja täiustamine kogukondade heaolu tagamiseks läbi aja

Ülesanded:

 • külavanemate koostöövõrgustiku juhtimine ning külavanemate huvide koondamine ja esindamine kõikidel vajalikel tasanditel
 • külavanema institutsiooni määratlemine ja kujundamine
 • külavanemate koolitusvajaduste analüüsimine ja sõnastamine
 • külavanemate ja kohalike omavalitsuste toetamine koostöömudeli rakendamisel

Esmased tegevused:

 • külavanemate (kogukondade) kaasamise mudeli välja töötamine ja parima praktika määratlemine
 • külavanema statuudi juhendmaterjalide uuendamine
 • vastvalitud volikogude poole pöördumine koostöömudeli tutvustamiseks
 • mudeli kommunikeerimine riigi tasandil

Avaldusi külavanemate strateegilise juhtrühma liikmeks astumiseks ootame kandidaatidelt, kellel on:

 • vähemalt 1 aasta pikkune töökogemus külavanemana
 • strateegilise mõtlemise ja süsteemse tervikpildi nägemise võime
 • suutlikkus äratada ellu ideid ja tagada neile toetus vajalikel tasanditel
 • tõsine huvi ja võimalus panustada vabatahtlikult Eesti tulevikuküla kujundamisse
Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.