Leader-kohtumine Käsmu Rahvamajas

Käsmu Külaselts on esitanud taotluse Leader-toetuse saamiseks Käsmu Rahvamaja renoveerimise eesmärgil 50 000 euro ulatuses.

Esmaspäeval kohtusime Käsmu Rahvamajas ka rahastuse eraldamise eest vastutava komisjoniga ning näitasime-kirjeldasime rahvamaja vajadusi.

Rahastuse eraldamise otsus tehakse hiljemalt aprilli lõpuks.

Pöidlad pihku!

 

Rubriigid: Määratlemata | Leader-kohtumine Käsmu Rahvamajas kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu külavanem esines Valdade ja Linnade Päeval

Eesti Külaliikumise Kodukant kutsel esines Käsmu külavanem 16. märtsil Tallinnas Viru Hotelli konverentsikeskuses korraldatud Valdade ja Linnade Päevadel (kohalike omavalitsuste iga-aastasel koolitusüritusel) 30-minutise ettekandega “Külavanem kohaliku poliitika kujundajana: Käsmu näide”.

Töögrupis osalesid kohaliku omavalitsuse juhtimisega seotud isikud ja ühiskonnateadlased, samuti EV Presidendi nõunik Liia Hänni. Töögrupis käsitleti külavanema töö loomust ja aspekte, innovatiivseid mudeleid külade ja valdade vahelise koostöö edendamisel haldusreformi valguses, aga ka näiteks külavanema töö tasustamise tulevikuvõimalusi.

Haldusreform on väikese Eesti jaoks ajalooline võimalus – peaksime seda ära kasutama väikekogukondade huvide eest seismiseks. Käsmu külavanem panustab aktiivselt liikumise Kodukant töösse ning külavanema tööd kujundava õigusloome edendamisse Eestis.

Soovime jaksu!

Mari-Liis Vohli
Käsmu Külaselts

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu külavanem esines Valdade ja Linnade Päeval kommenteerimine on välja lülitatud

Aarne Vaik 75

Käsmu Meremuuseumi rajaja Aarne Vaik saab täna 75 aastaseks. Õnnitlesime Aarnet hommikul Käsmu kirikus ning andsime üle lilled ja tänukirja pikaajalise töö eest küla ajaloolise mälu hoidmisel ja küla tutvustamisel turismisihtkohana.

Edu ja jaksu Aarnele Käsmu Meremuuseumi jätkuval edendamisel ka järgnevatel aastakümnetel!

Käsmu külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Aarne Vaik 75 kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadam: seisukohad

Hea külaelanik!

Tänases Virumaa Teatajas avaldatud artiklit Käsmu sadama kohta saab lugeda alljärgnevalt lingilt: 

http://virumaateataja.postimees.ee/4032729/vastukaja-kaesmu-usub-sadamasse

Virumaa Teataja poolt toimetamata artikli tervikversiooni leiad siit:

Käsmu usub sadamasse

Käsmu sadama detailplaneeringut arutanud Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogu seisukohtadega saab tutvuda siin:

http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/kulastajale/lahemaa-rahvuspargi-koostookogu-3/lahemaa-rp-koostookogu-ekspertruhmad-ja-toogrupid/lahemaa-rp-arhitektuurinoukogu-protokollid-2016/

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadam: seisukohad kommenteerimine on välja lülitatud

Postituste kommenteerimise võimalus

Käsmu külaseltsi kodulehel nüüd avatud ka postituste kommenteerimise võimalus.

Kommentaari jätmiseks klikka postituse all lingile “Lisa kommentaar”. Kommentaare modereeritakse, kodulehe haldaja jätab endale õiguse ebatsensuursed, halvustavad ja laimavad kommentaarid eemaldada. Hoiame ja säästame teineteist!

Hääd kaasamõtlemist ja -kirjutamist!

Käsmu külaselts

Rubriigid: Määratlemata | Postituste kommenteerimise võimalus kommenteerimine on välja lülitatud

Kuuse langetamine Käsmu bussijaamas

Hea külaelanik!

Külaseltsi juhatusega kooskõlastatult on Vihula Vallavalitsus langetanud Käsmu bussiootepaviljoni kõrval kasvanud kuuse.

Tegemist on vallale kuuluva maaga ning kuuse langetamise otsuse võttis vastu vald. Valla otsus põhineb omakorda küla poolt vallale esitatud taotlusel toetada vee-, elektri- ja kanalisatsioonilahendustega vesitualeti rajamist Käsmu bussijaama.

Vald vajab ruumi kanalisatsioonipaagi paigaldamiseks; lisaks mõjutaks puu lähedus ja niiskus negatiivselt Eesti Kunstiakadeemia poolt hetkel disainitavat uut puidust bussiootepaviljoni.

Puu ei olnud pikaajaliselt elujõuline ning oli ka kahe kolmandiku ulatuses pehkinud.

Külaelanikelt on tulnud ettepanek jõulutulede riputamiseks Käsmu külla sissesõidul vasakul käel kasvava suure, ilusa kuuse külge. Kaalume võimalusi.

Käsmu külaseltsi juhatus

 

Rubriigid: Määratlemata | 8 kommentaari

Uus Vihula valla külavanema statuut

Hea külaelanik!

9.02.2017 toimunud istungil võttis Vihula vallavolikogu vastu uue Vihula valla külavanema statuudi.

Statuudi muutmise peamiseks eesmärgiks on selguse tagamine külavanema valimistel.

Uue statuudi kohaselt saab külavanema valimistel tulevikus hääletada vaid külaelanik, kellel on külas rahvastikuregistrijärgne elukoht. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

Küla üldkoosolekute läbiviimise korra otsustab tulevikus uue statuudi kohaselt külavanem.

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Uus Vihula valla külavanema statuut kommenteerimine on välja lülitatud

Aastalõputervitus

Head käsmukad!

Soovin kõigile ilusat aastalõppu, särtsakat aastavahetust ja tegusat uut aastat!

Käsmu jätkab ka uuel aastal töökalt. Juba suvehooaja alguses loodame külaelanikke rõõmustada mitme toreda projektiga: MTÜ Käsmu Majaka Sadam algatusel on kavas avada külapood renoveeritavas ohvitseride majas. Samuti plaanime koostöös Eesti Kunstiakadeemia ning Vihula vallaga uuendusi Käsmu bussijaamas. Lähemalt tutvustame ja arutame mõtteid külakoosolekutel, mida on järgmisel aastal plaanis päris mitu. Infot jagame siinsamas kodulehel ja Facebooki Käsmu grupis (https://www.facebook.com/groups/208128672560758), samuti Käsmu meililisti ning külastendide kaudu.

Aktiivsemalt külaellu panustada sooviv külaelanik leiab infot külaseltsi liikmeks astumise kohta aadressilt http://kasmu.eu/?page_id=12. Hindame väga teie mõtteid ning mis tahes vormis panust, et oma küla hoida ja edendada.

Parimate soovidega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Aastalõputervitus kommenteerimine on välja lülitatud

Jõulukaartide ja jõulukaunistuste meisterdamine

Jõulukaartide ja jõulukaunistuste meisterdamine Käsmu Rahvamajas L, 17.12 kl 13-15. Käsmu jõulupidu samal õhtul kl 20.

20161211_110940-medium

Rubriigid: Määratlemata | Jõulukaartide ja jõulukaunistuste meisterdamine kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu jõulupidu 17.12.2016 kl 20

kasmu-joulupidu

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu jõulupidu 17.12.2016 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Rakvere Teater kutsub väljasõidule Käsmu 19.11.2016

somnambuul-kuts4

Rubriigid: Määratlemata | Rakvere Teater kutsub väljasõidule Käsmu 19.11.2016 kommenteerimine on välja lülitatud

Haljala ja Vihula valdade ühinemislepingu projekt

Hea käsmukas!

Vihula vald on avalikustanud ühinemislepingu projekti „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisleping” koos lisadega (seletuskiri, ühinevate omavalitsuste kaart ja ühinevate omavalitsuste 2015 aasta majandusaasta aruanded).
Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele saab esitada kirjalikult hiljemalt 25. november 2016 Vihula Vallavalitsuse aadressil Mere tn 6 Võsu alevik või e-postile vald@vihula.ee .
Ühinemisleping koos lisadega asub SIIN
Uue omavalitsuse KAART

Rahvakoosolek ühinemislepingu projekti arutamiseks toimub Võsu Rannaklubis 19.11 kl 17.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse küsitlus Võsu Rannaklubis 27.11.2016 kl 9-17, elektrooniline küsitlus on avatud Vihula valla veebilehel www.vihula.ee 21.11 kl 8:00 kuni 24.11 kl 20:00.

Rubriigid: Määratlemata | Haljala ja Vihula valdade ühinemislepingu projekt kommenteerimine on välja lülitatud

Täiendav info küla üldkoosoleku kohta

Hea külaelanik!

Tuletan veel meelde, et homme, 29.10 kl 11 toimub Käsmu Rahvamajas küla üldkoosolek. Lisaks neemeotsa korrastamisele ja suvise bussiliikluse korraldamisele soovime täiendavalt arutada ka Käsmu kalmistu laiendamise kava ning kuulata ka selles küsimuses ära külaelanike seisukohad.

Arutame koos!

Kristjan Altroff

Rubriigid: Määratlemata | Täiendav info küla üldkoosoleku kohta kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu Külaseltsil uus juhatuse esinaine

Hea külaseltsi liige!

Tänasel külaseltsi juhatuse koosolekul otsustas juhatus rahuldada Kristjan Altroffi taotluse juhatuse esimehe kohalt tagasi astumiseks ning valis uueks juhatuse esinaiseks Mari-Liis Vohli.

Kristjan jätkab juhatuse lihtliikmena, kuid ei pea jõukohaseks ega eetiliseks täita külavanema rolli kõrval ka külaseltsi juhatuse esimehe rolli.

Soovime Mari-Liisile helget meelt, jõudu ja jaksu uues ametis!

Mari-Liisi kontaktid: tel 527 9481, e-mail: vohlim@gmail.com

Käsmu Külaseltsi juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu Külaseltsil uus juhatuse esinaine kommenteerimine on välja lülitatud

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 29. oktoobril 2016 kl 11.00

Hea käsmukas!

Ootame Sind Käsmu Rahvamajja laupäeval, 29. oktoobril 2016 kell 11.00, et koos mõtiskleda mõisapargi tuleviku üle ning turismihooaja bussiliikluse ja külasisese parkimise teemadel.

Koosoleku päevakord:

  • Külavanema pöördumine
  • Mõisapargi korrastamise võimalused
  • Turismihooaja liikluse ja parkimise korraldamise võimalused
  • Muud jooksvad küsimused

Külavanem
Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286

Rubriigid: Määratlemata | KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEK kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo

Hea Käsmu rahvas,

Käsmu arengukava 2016-2021 kohaselt on üheks Käsmu küla arengusuunaks parkimise ja ekskursioonibusside liikluse korraldamine koostöös Vihula vallaga, sealhulgas parkimisalade ja parkimise keelualade määramine Käsmu külas.

Sellega seoses annan eelinfo raames teada 29.10.2016 Käsmu Rahvamajas planeeritavast küla üldkoosolekust, kus saame koos arutada tuleviku parkimiskorraldust Käsmu külas ning võimalikku Vihula vallavolikokku esitatavat asjaomast eelnõud.

Koosoleku ametliku kutse koos päevakavaga riputan üles hiljemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Seniks paluksin külaelanikel aga sügavalt mõelda ning omavahel arutada, millisena sooviksime kõige meelsamini näha Käsmu küla tulevikku:

  • Milline võiks olla tulevikuliiklus miljööväärtuslikus Käsmu külas?
  • Kuidas korraldada ekskursioonibusside ja mootorsõidukite liiklust eraldi või tervikuna?
  • Kas parkimine Käsmus võiks olla tasuline? Millised tehnilised lahendused oleksid siin võimalikud?

Täiendav info mõtlemispunktide osas on toodud siin:

Käsmu parkimiskorraldusest

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Teie külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla üldkoosolek: eelinfo kommenteerimine on välja lülitatud

Vihula valla lõikuspidu

Karepa rahvamajas 22. oktoobril kell 19

Vt lisainfot:

loikuspidu

Rubriigid: Määratlemata | Vihula valla lõikuspidu kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema kontaktandmed

Teisipäeval, 20.09.2016 kinnitas Vihula Vallavalitsus oma otsusega Käsmu uueks külavanemaks Kristjan Altroffi.

Kristjani kontaktandmed:

Tel: 56 698 286
E-mail: kristjan@altroffconsult.eu

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema kontaktandmed kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema kandidaatide nimekiri

KÄSMU KÜLAVANEMA VALIMISED: KANDIDAATIDE NIMEKIRI

Kandidaatide nimekiri 4.09.2016 seisuga:

TIINA LAULIK

ROBERT AASA
[loobub kandidatuurist Kristjan Altroffi kasuks; selgitab otsust üldkoosolekul]

KRISTJAN ALTROFF

Täiendav info hääletamise korra kohta: Kui hääleõiguslikul külaelanikul puudub võimalus üldkoosolekul isiklikult osaleda, võib ta hääleõiguse delegeerida kirjaliku volituse alusel. Volituse alusel esindatavate häälte arv ei ole piiratud.

Robert Aasa
Telefon: 511 5646

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema kandidaatide nimekiri kommenteerimine on välja lülitatud

Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas

suvelopupidu

Rubriigid: Määratlemata | Suvelõpupidu Käsmu Rahvamajas kommenteerimine on välja lülitatud