Käsmu küla talgud 28-29.4

Sellekevadise talgunädalavahetuse käigus pesime puhtaks rahvamaja suure saali lambikuplid ja värvisime nende kinnitused, kasisime rahvamaja kuuri ning rehitsesime majaesist.

Samuti koristasime üheskoos kirikuesise pargi ning paigaldasime Võrkneeme muulile ujumistrepi.

MTÜ Käsmu Külaselts tänab südamest kõiki kaasalööjaid, keda oli sedakorda kokku ligi 40. Hästi tehtud, Käsmu!

Suur kummardus Laane Ly-le ülimaitsva talgusupi ning Mari-Liisile suurepäraselt korraldatud rõõmsa päeva eest!

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla talgud 28-29.4 kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts kiri EV Kultuuriministeeriumile

EV Kultuuriministeerium
Suur-Karja 23
15076
Tallinn

Teie 12-6/25-3
Meie 24.04.2018

Lp Eesti Vabariigi kultuuriminister

Oleme tänulikud eelneva kirjavahetuse ning vastuste eest meie pöördumistele.

Mõistame ministeeriumi mõnevõrra delikaatset olukorda ning eelistust mitte sekkuda külasiseste sündmuste kulgu, kuid Käsmus tänaseks välja kujunenud olukord ei võimalda meil loobuda initsiatiivist leida küla muredele lahendusi ministeeriumi – piirivalvekordoni omaniku ja võtmeosapoole – tasandil. Seetõttu esitame käesoleva kirjaga palve korraldada võimalusel kultuuriministri ja MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse vaheline kohtumine, või arutada lahendusi kirja teel.

Omavahelisel kohtumisel sooviksime muu hulgas:

  • Selgitada, et MTÜ-sse Käsmu Külaselts koondunud Käsmu külarahva mured ei ole seotud meremuuseumi, kui sellise, tegutsemisega Käsmu külas – tegemist on küla jaoks väärtusliku turismiobjektiga, mistõttu seisame kultuurilise tegevuse jätkumise eest piirivalvekordoni hoones ka tulevikus, olles valmis sellesse ka ise seltsina panustama.

Külaelanike mured on seotud hoopis SA Käsmu Meremuuseum nõukogu esimehe ja juhatuse liikmete tegevusega, mis lähtub üksnes asjaomaste isikute erahuvidest ning kahjustab – küla loomulikele arengusuundadele isekalt vastandudes – küla üldiseid huve. Käsmu sadama detailplaneeringut kehtestava otsuse äsjane vaidlustamine SA Käsmu Meremuuseum poolt eirab nii ametlikul rahvaküsitlusel päevselgelt välja joonistunud valdava enamuse külaelanike huve kui Käsmu küla ja Haljala valla vajadusi ja arengusoove tervikuna. Seetõttu taotleme hr Aarne Vaigu de facto ainuvõimu lõpetamist Käsmu piirivalvekordoni territooriumil – s.t. võimalust külaseltsina osaleda küla jaoks olulise piirkonna haldamisel ja edendamisel.

  • Taotleda ministeeriumilt SA Käsmu Meremuuseum monopoolse kontrolli all oleva ranna-ala ametliku rentimise võimalust MTÜ-le Käsmu Külaselts Käsmu Kaunite Kontsertide, Viru Folki jm ürituste korraldamise sihteesmärgiga.

Teavitate oma 12-6/25-3 kirjas, et ministeeriumile teadaolevalt ei teeni SA Käsmu Meremuuseum kinnistul toimuvate kolmandate osapoolte korraldatud üritustelt renditulu. Selgitame, et MTÜ-le Käsmu Külaselts laekunud usaldusväärse info kohaselt SA Käsmu Meremuuseum renditulu siiski teenib ning seda suures ulatuses, kuid Kultuuriministeeriumit sellest teavitamata. Rõhutame, et asjaomased kontserdid ei ole seotud SA Käsmu Meremuuseum põhitegevusega, mistõttu ei ole kohane ka nende monopoolne kontroll sihtasutuse juhatuse liikmete ja nõukogu esimehe poolt. Kontsertide keerukate parkimisskeemide välja töötamise ning liigrahvastatusest tulenevate murede lahendamise eest vastutavad külas Käsmu külavanem ja MTÜ Käsmu Külaselts. Seetõttu peame mitte üksnes õiglaseks, vaid ainuvõimalikuks, et kontsertidega seonduvad rendi- jm tulud laekuvad MTÜ-le Käsmu Külaselts.

MTÜ Käsmu Külaselts on valmis tagama Käsmus igal aastal toimuvate kontsertide osas korrektsed ja läbipaistvad rahavood. Rendilepingu sõlmimisel esitab MTÜ Käsmu Külaselts kontsertide korraldajatele korrektsed arved ning deklareerib teenitud tulu ka ministeeriumile ja Maksuametile. Lepingus sätestaksime MTÜ Käsmu Külaselts õiguse kontsertide korraldamiseks asjaomasel territooriumil ja seonduva kohustuse esitada ministeeriumile regulaarne aruandlus ning kanda ministeeriumile kokkulepitav protsent teenitud tuludest (või kokkulepitav fikseeritud summa kontserdi kohta). Ülejäänud summa kasutaks MTÜ Käsmu Külaselts vastavalt põhikirjas sätestatud eesmärkidele küla üldistes huvides – s.t. küla hoidmiseks ja edendamiseks – vastavalt MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosoleku otsusele.

  • Ülaltoodust tulenevalt paluda ministeeriumil välja kuulutada Käsmu piirivalvekordoni territooriumi rendilepingu avalik konkurss ning väljendada MTÜ Käsmu Külaselts huvi ja valmisolekut konkursil osaleda. Leiame, et avalik konkurss on ainuvõimalik viis tagada nimetatud maa-ala läbipaistev ja kogukonna terviklikest huvidest lähtuv haldamine.

Lugupidamisega,

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liikmed

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Altroff
Virge Ong
Mari-Liis Vohli
Inge Aus
Epp Ojalill

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts kiri EV Kultuuriministeeriumile kommenteerimine on välja lülitatud

Poid Käsmu sadamas

Head käsmukad!

Tähelepanelikumad on kindlasti juba märganud kahte vastpaigaldatud poid Käsmu sadamas. Poide asukoht märgib juhtumisi ka kauaoodatud sadama muuli piire ning annab aimduse tulevase sadama lubatud maksimummõõtudest. Uudistage julgesti.

Rubriigid: Määratlemata | Poid Käsmu sadamas kommenteerimine on välja lülitatud

Tasuta arvutiõpetus algajatele 25.5 kl 9-17 Käsmu poemajas

TASUTA ARVUTIÕPETUS ALGAJATELE 25.5.2018 kl 9-17 Käsmu poemajas

ERITI OOTAME VANEMAS EAS KÄSMUKAID!

Pakume võimalust osaleda tasuta arvutikoolitusel neile, kes vajaksid juhendamist arvuti ja ID-kaardi kasutamisel.
Koolitus sobib väga hästi nii noorema- kui vanemaealistele.
Varasem kokkupuude arvutiga ei ole vajalik. Koolitus on tasuta!
Teemad, mis koolituse käigus läbitakse:
• arvuti ja interneti põhitõed
• e-posti aadressi loomine, e-kirja saatmine ja vastuvõtmine
• ID-kaardi kasutamine, digiallkirjastamine, Mobiil-ID

Palun registreeri ennast koolitusele telefonil 58515800 või kasmu@eelk.ee

Koolituse aeg: reede, 25.05 kl 9-17
Koolituse koht: Käsmu poe kõrvalruum

Rubriigid: Määratlemata | Tasuta arvutiõpetus algajatele 25.5 kl 9-17 Käsmu poemajas kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu küla kevadtalgud 29.4 kl 10

Head käsmukad!

Ootame kõiki, kel Käsmu heakord südames, küla kevadtalgutele.
Koguneme kirikuesisel platsil 29.4 kl 10 ja võtame kaasa töökindad-rehad.

Koristame muu hulgas kirikuesist parki (tulevane lastemänguväljaku asukoht) ning rahvamaja nii eest kui seest.

Kõikidele talgulistele pärast tööd talgusupp Laane pansionis. Kaasa võib võtta ka omaküpsetatut.

Vt ka Käsmu Facebooki link https://www.facebook.com/events/231097610780849/

MTÜ Käsmu Külaselts

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu küla kevadtalgud 29.4 kl 10 kommenteerimine on välja lülitatud

Jüri Vilmsi lahkumise 100. aastapäev

Täna möödub 100 aastat Eesti esimese kohtuministri Jüri Vilmsi ja tema reisikaaslate Johannes Peistiku, Arnold Jürgensi ja Aleksei Rünki hukkumisest. Eesti Vabariigile rahvusvahelist tunnustust nõutama ning sellele kaasa aitama läinud meeste tee lõppes Soomes tänini päris lõpuni selgumata asjaoludel.

Selle Eesti-loo juures on palju ebaselget. Kui vaadata juhtunut ajateljel, siis kuupäevade osas pole kindlust vist tänapäevani.

Samuti muudab aeg lugude sisu. Siiski on meil üpris kindel teadmine, et Jüri Vilms ja üks tema kaaslastest jõudsid Käsmu esmaspäeval, 25. märtsil, 1918. Kelle juures reisiseltskond peatus, selles osas on veidi erinevaid andmeid. Käsmus otsis Vilms abi kapten Joost Paadimeistrilt, kes kaasas kohtuministri põgenemisplaani ettevalmistamisesse Rudolf Pahlbergi ja Oskar Tiidemanni. Põgenike varjamisel olevat abiks olnud ka Toomas Eintrei.

Küllap ei jäänud võõraste külla saabumine märkamata ning Eesti asja ajamisel abiks rohkemgi külainimesi. Teisipäeval liitus kahe põgenikuga veel kolmas mees. R. Pahlbergi andmetel jõudis hiljem kohale Arnold Jürgens. Teistel andmetel tuli Jürgens koos Vilmsiga ning Johannes Peistik liitus hiljem. Teele asuti 27. märtsi varahommikul.

Teejuhiks tuli Käsmu Kalaojalt kaasa purjelaev “Hermine” tüürimees Aleksei Rünk, kes tundis teed ning orienteerus talvisel Soome lahel.

Edasiste sündmuste osas on üht-teist teada, kuid täpset selgust pole tänaseni. Käsmu koduloouurija Liine Lillemaa on oma materjalides märkinud, et J. Vilms hukati Soomes 13. aprillil 1918. aastal. See kuupäev langeb kokku ka seni avaldatud käsitlustega.

Võib olla ei olegi selle kurva loo puhul detailid nii olulised.

Oluline on meenutada, et 4 tublit eesti meest hukkusid ning neid meeles pidades ei tohi unustada ka seda, miks ja mis eesmärgil nad teele asusid ning mille eest oma eluga maksid. Tänasel vabadusel on kallis hind.

Eesti eest hukkunute surnukehad toodi sõjalaeval “Lennuk” kodumaale tagasi 1920-ndal aastal ning on maetud kodumaa mulda. On vaieldud selle üle, et kas kodumaa mulda puhkama toodi ikka nende surnukehad, kes Käsmust teele asusid. Selles osas oli Aleksei Rünga vennatütrel teadmine, et Aleksei ema sõnul olid poja surnukehal jalas tema kootud kapukad ehk sokid. Selline kurb asjaolu ja tõendus jõudis peale seda, kui ema poja võimalikku surnukeha Soomes tuvastamas käis, ka omaaegsesse meediasse ning seda retke Eesti eest  ja julgeid  teelisi on hiljemgi ikka aeg-ajalt meenutatud. Meenutame meiegi.

Loost saab pikemalt ja täpsemalt lugeda näiteks:

Waba Maa 4. mai 1927
Ajakiri “Akadeemia” märts 1938
Virumaa Teataja 22. 01.2008
S. Zettenberg “Jüri Vilmsin kuolema”

/Teksti koostas Meelis Liivlaid/

Rubriigid: Määratlemata | Jüri Vilmsi lahkumise 100. aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Ansambel Stella Caeli Käsmu kirikus

15.4 algusega kl 15 Käsmu kirikus missal mängib ja laulab ansambel Stella Caeli Tartust. Ansambel esineb koosseisus: Ragne Saul (sopran), Lea Hallik (alt), Peeter Laud (tenor), Kalle Loona (bass, viiul), Anneli Klaus (orel).

Kavas vaimulikud laulud Cyrillus Kreegi loomingust:

Koraali seade „Ärgake nii vahid hüüdvad”
„Armas Jeesus, Sind ma palun”
„Mu süda, ärka üles”
Kaanon koraalile Punsceli lauluraamatust
Koraali seade„Oh kui õndsad on need pühad taevas”
„Jeesusega käia võtkem”.

Esinemist toetab Kultuurkapital. Oleme tänulikud vaba annetuse eest esinejate transpordikulude katteks.

Lisainfo: Urmas Karileet, tel. 58515800.

Rubriigid: Määratlemata | Ansambel Stella Caeli Käsmu kirikus kommenteerimine on välja lülitatud

Meisterdamine Käsmu kirikus 28.04 kl 14.30

Eelmisel pühapäevakooli meisterdamisel 10.3 Käsmu poemajas osales kokku 13 last ja kümmekond vanemat-vanavanemat. Ka seekord on võimalik koos õpetaja Kaja Alasooga meisterdada, seekord Käsmu kirikus, laupäeval 28.4 kl 14.30-15.30.

Teretulnud on nii väikesed kui suured.

Lisainfo: Urmas Karileet, tel 585158700, kasmu@eelk.ee.

Rubriigid: Määratlemata | Meisterdamine Käsmu kirikus 28.04 kl 14.30 kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadama detailplaneering kehtestatud

Täna, 20.3 kehtestas Haljala vallavolikogu Käsmu sadama detailplaneeringu.

Soovin selle olulise verstaposti puhul kogu külale õnne!

Detailplaneeringu kehtestamine loob head eeldused hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks ning sadama rajamise ja sadama-ala korrastamise peatseks alustamiseks.

Detailplaneeringu joonisega saab tutvuda:
http://www.haljala.ee/documents/17843292/18964593/2_O_LISA_Detailplaan_10.10.2017.pdf

MTÜ Käsmu Majaka Sadama visiooniga saab tutvuda: 
https://www.youtube.com/watch?v=w0Q1m08CITQ&feature=youtu.be

Huvi korral loe ka Virumaa Teataja artikkel: https://virumaateataja.postimees.ee/4446837/kasmu-sadama-planeering-kinnitati-igasuguse-karata

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadama detailplaneering kehtestatud kommenteerimine on välja lülitatud

Kutse

KUTSE

21.- 24.03 toimub Käsmus Eesti Kirjanike Liidu korraldatud kolme Balti riigi kirjanike ja tõlkijate kogunemine.

Sellega seoses on kaks avalikku tasuta üritust, kuhu oodatakse ka kohalikke elanikke: 22.03 kell 17.00 Merekoolis ansambli “Rondellus” kontsert ja 23.03 kell 16.00 Käsmu kirikus luulelugemine, kus esinevad põhiliselt eesti, kuid ka läti ja leedu autorid.

Kõik on lahkesti oodatud!

Lisainfo:

Veronika Kivisilla
Eesti Kirjanike Liidu projektijuht

Rubriigid: Määratlemata | Kutse kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanema teadaanne

Hea külarahvas,

Seoses järjekordse vääritu pöördumisega seltsingu Käsmu Minu Kodu liikme poolt, milles külavanemat ähvardatakse ja kutsutakse petiseks, valetajaks, korruptandiks, pugejaks, idioodiks, vastikuks, vargaks, luuludes elavaks, jultunud sissetulnud kollanokaks, kes peaks Käsmust kiiresti kaduma, olen otsustanud järgnevalt:

Tulevikus kuuluvad avaldamisele kõik külavanema mis tahes aadressile laekunud ebaviisakad, pahatahtlikud või halvustavad pöördumised, et võimaldada külarahval kujundada omapoolne seisukoht pöörduja lastetoa, käitumismaneeride ja vaimse tervise kohta.

Viisakat suhtlemist ja väärikat sõnavabaduse kasutamist!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Külavanema teadaanne kommenteerimine on välja lülitatud

Intervjuu külavanemaga

Intervjuu külavanemaga Virumaa Teatajas 28.02.2018

https://virumaateataja.postimees.ee/4423839/kristjan-altroff-kula-on-vaikene-uhiskonnamudel

Täisversiooni saad lugeda siit: VT 28.02.2018

Rubriigid: Määratlemata | Intervjuu külavanemaga kommenteerimine on välja lülitatud

Meisterdamine Käsmu seltsimajas 10. märtsil kl 15

Ülestõusmispühade kaunistuste meisterdamine lastele ja suurtele Käsmu seltsimajas 10. märtsil kl 15-16. Meisterdamist juhendab pühapäevakooli õpetaja Kaja Alasoo. Eelmine sarnane ettevõtmine oli üsna rahvarohke – 16.12.2017 toimus Käsmu poe kõrvalruumis–seltsimajas jõulukaunistuste meisterdamine, kus jõulukaunistusi said teha 12 last ja nendega kaasas olnud 8 lapsevanemat või vanavanemat. Ka 10.3 on teretulnud nii väikesed kui suured. Midagi kodust kaasa võtta ei ole vaja. Oma meisterdatud asjad saab igaüks enesega kaasa.

Lisainfo: Urmas Karileet, tel 585158700, kasmu@eelk.ee.

Rubriigid: Määratlemata | Meisterdamine Käsmu seltsimajas 10. märtsil kl 15 kommenteerimine on välja lülitatud

Külaelanikud ütlesid sadamale “jah”

https://virumaateataja.postimees.ee/4406295/rahvakusitlus-selgitas-kasmukate-meelsuse-kulaelanikud-utlesid-sadamale-jah

(Virumaa Teataja, 12.02.2018)

Rubriigid: Määratlemata | Külaelanikud ütlesid sadamale “jah” kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadama rahvaküsitlus

Hea käsmukas,

Haljala Vallavalitsus on otsustanud korraldada enne Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamist rahvaküsitluse Käsmu elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Küsitlusest on õigus osa võtta kõikidel vähemalt 16-aastastel käsmukatel, kes elavad rahvastikuregistri andmetel Käsmu külas.

Vallavalitsuse poolt esitatav küsimus on järgmine: Kas olete nõus Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamisega? Otsustamiseks esitatud detailplaneering on kättesaadav Haljala valla kodulehel http://www.haljala.ee/kasmu-sadama-dp. Käsmu sadama visiooni videoga on võimalik tutvuda siin: https://www.youtube.com/watch?v=w0Q1m08CITQ&feature=youtu.be

Küsitlusele on võimalik vastata elektrooniliselt 8.02.2018 kl 00:00 kuni 9.02.2018 kl 24:00 aadressil www.haljala.ee või Käsmu kaupluse hoones aadressil Merekooli 4, Käsmu, 10.02.2018 kl 10:00 kuni 15:00.

Täiendav info rahvaküsitluse kohta on toodud vallavalitsuse korralduses: K41_Rahvaküsitluse korraldamine (Käsmu sadama DP).

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
külavanem 

 

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadama rahvaküsitlus kommenteerimine on välja lülitatud

Aastalõpu tänuavaldus

Hea käsmukas!

Sooviksin toimeka aasta lõpu eel avaldada tänu kõikidele külaelanikele ja Käsmu sõpradele, kes on südames, sõnades ja tegudes aidanud kaasa küla hoidmisele ja edendamisele. Suur rõõm on tõdeda, kui palju teid tegelikkuses on, ning au vahetult kogeda ja tajuda, kuidas küla tervikuna kindlalt edasi astub – tugeva ja tulevikku vaatavana.

Järjekindlalt, samm-sammult viib küla ellu oma arengukava. Sel aastal avasime külapoe, alustasime rahvamaja renoveerimist ning astusime esimesi samme bussijaama ümberkujundamiseks ja ekskursioonibusside liikluse reguleerimiseks, millega seonduvaid arutelusid ka jätkame. Eelseisval aastal võiksime koos jõuda lõpliku lahenduseni Käsmu sadama osas, teha algust Võrkneeme muuli renoveerimisega ning aruteludega küla parkimislahenduste järgmiste etappide üle. Külavanemana seisan küla projektide eest ja toetan kogu oma jõudlusega arengukava eesmärkide saavutamist.

Käsmukaid kogu maailmast ootame kodukülla Käsmu Päevadel 14.-15. juulil 2018, et Eesti Vabariigi juubeliaasta raames ühiselt tähistada Käsmu Rahvamaja 100ndat sünnipäeva.

Soovin kõigile valgust ja soojust, särtsakat aastavahetust ja õnnestunud uut aastat!

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata | Aastalõpu tänuavaldus kommenteerimine on välja lülitatud

Pildikesi Käsmu poe avamiselt ja jõulupeolt

Autor: Tõnu Hellam

Aitäh Sulle, Tõnu!

Rubriigid: Määratlemata | Pildikesi Käsmu poe avamiselt ja jõulupeolt kommenteerimine on välja lülitatud

Omniva postkastil uus asukoht

Rubriigid: Määratlemata | Omniva postkastil uus asukoht kommenteerimine on välja lülitatud

Pildikesi Käsmu kiriku kroonlühtri asendamisest

Hetk ajaloos. 11.12.2017. Käsmu kiriku kroonlühtri mahavõtmine ja asendamine renoveerimise ajaks.

Rubriigid: Määratlemata | Pildikesi Käsmu kiriku kroonlühtri asendamisest kommenteerimine on välja lülitatud

Pildikesi Käsmu rahvamaja suure saali remondist

Rubriigid: Määratlemata | Pildikesi Käsmu rahvamaja suure saali remondist kommenteerimine on välja lülitatud