Pildikesi Käsmu rahvamaja suure saali remondist

Rubriigid: Määratlemata | Pildikesi Käsmu rahvamaja suure saali remondist kommenteerimine on välja lülitatud

Kutse Käsmu külapoe avamisele 15.12.2017 kl 17

Rubriigid: Määratlemata | Kutse Käsmu külapoe avamisele 15.12.2017 kl 17 kommenteerimine on välja lülitatud

Virumaa Teataja artikkel 16.11.2017

https://virumaateataja.postimees.ee/4311931/tosin-aastat-lavkaorjust-loppeb

Rubriigid: Määratlemata | Virumaa Teataja artikkel 16.11.2017 kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanem osaleb Eesti külavanemate strateegilise juhtrühma töös

7. oktoobril osales Käsmu külavanem Külaliikumise Kodukant üldkogul Raplas ettepanekuga luua külavanemate strateegiline juhtrühm. Üldkogu kiitis ettepaneku heaks. Juhtrühma esimesteks liikmeteks on Ahti Bleive, Ants Kuningas ja Kristjan Altroff.

Kodukandi missioon on olla Eesti külavanemate esindusorgan ning külavanema institutsiooni kujundaja tänases ja tuleviku-Eestis. Soovime olla suunanäitaja ja võtmepartner riigitasandi õigusloomes ning käehoidja ja nõustaja kohalike omavalitsuste ja külade vahelistes suhetes – esimene valik külavanema institutsiooni puudutavates küsimustes meie riigis.

Juhtrühma eesmärgid:

 • Eesti ühiskonna teadlikkuse suurendamine külavanema rolli olulisusest
 • maapiirkondade külavanematega või külavanema kohusetäitjatega kaetuse tagamine
 • külavanema institutsiooni riiklikult tunnustatud süsteemi välja kujundamine
 • kujundatud süsteemi strateegiline edasiarendamine ja täiustamine kogukondade heaolu tagamiseks läbi aja

Ülesanded:

 • külavanemate koostöövõrgustiku juhtimine ning külavanemate huvide koondamine ja esindamine kõikidel vajalikel tasanditel
 • külavanema institutsiooni määratlemine ja kujundamine
 • külavanemate koolitusvajaduste analüüsimine ja sõnastamine
 • külavanemate ja kohalike omavalitsuste toetamine koostöömudeli rakendamisel

Esmased tegevused:

 • külavanemate (kogukondade) kaasamise mudeli välja töötamine ja parima praktika määratlemine
 • külavanema statuudi juhendmaterjalide uuendamine
 • vastvalitud volikogude poole pöördumine koostöömudeli tutvustamiseks
 • mudeli kommunikeerimine riigi tasandil

Avaldusi külavanemate strateegilise juhtrühma liikmeks astumiseks ootame kandidaatidelt, kellel on:

 • vähemalt 1 aasta pikkune töökogemus külavanemana
 • strateegilise mõtlemise ja süsteemse tervikpildi nägemise võime
 • suutlikkus äratada ellu ideid ja tagada neile toetus vajalikel tasanditel
 • tõsine huvi ja võimalus panustada vabatahtlikult Eesti tulevikuküla kujundamisse
Rubriigid: Määratlemata | Külavanem osaleb Eesti külavanemate strateegilise juhtrühma töös kommenteerimine on välja lülitatud

Põllu tänava olukord Käsmus

Hea Põllu tänava elanik!

Vihula vallale on esitatud taotlused Põllu tänava olukorra parendamiseks Käsmu külas.

Tänasel päeval on Põllu tänaval mitmeid reaalseid vajadusi:

 • Valla ja eraomanike vahelisele sõbralikule kokkuleppele jõudmine Põllu tänava maa omandit puudutavates küsimustes;
 • Põllu tänava teekatte paigaldamise jätkamine, sealhulgas Põllu ja Laane tänavate ühendamine Hundisoo tänava kaudu;
 • Tänavavalgustuse paigaldamine Põllu tänavale;
 • Põllu tänava ja seda ümbritseva territooriumi kuivendamine;
 • Liiklusmärkide paigaldamine Põllu (aga ka Laane ja Lille) tänava otsa (anna-teed mark, õueala märk);
 • Kahele olemasolevale ja ühele rajatavale tänavale ametliku nime andmine;
 • Tuletõrjevee paagi paigaldamine küla üldise turvalisuse huvides.

Loodame valla koostööle ja abile Põllu tänava elanike murede lahendamisel.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Käsmu külavanem

 

 

Rubriigid: Määratlemata | Põllu tänava olukord Käsmus kommenteerimine on välja lülitatud

MTÜ Käsmu Külaselts soetas maad

Head sõbrad!

Täna, 5.10.2017 sõlmis MTÜ Käsmu Külaselts eraomanik Mai Aavistoga notariaalse lepingu Käsmu bussijaamas asuva maatüki soetamiseks. Maatüki omandamise eesmärgiks on korraldada ekskursioonibusside parkimine Käsmu bussijaamas vastavalt 28.05.2017 toimunud Käsmu küla üldkoosoleku ning MTÜ Käsmu Külaselts üldkoosoleku otsustele.

MTÜ Käsmu Külaselts jaoks on tegemist ajaloolise sammuga. Seltsile ei ole seni kuulunud kinnisvara (nii Käsmu Rahvamaja kui Võrkneeme muuli haldab selts Vihula vallaga sõlmitud tasuta kasutamise lepingu alusel). Kinnisvara soetamine võimaldab seltsil tulla vastu külarahva soovile piirata suveperioodil ekskursioonibusside liiklust külas ning parkida bussid turvaliselt bussijaama.

Külakoosolekutel tutvustatud Käsmu bussijaama projekti realiseemiseks oleme taotlenud Vihula vallalt vastavaid kooskõlastusi ja lube. Septembri lõpus esitas MTÜ Käsmu Külaselts Vihula vallavalitsusele lisaks bussiliikluse piiramise ja bussiparkla rajamisega seonduvatele taotlustele ka taotluse uue bussiootepaviljoni püstitamiseks Käsmu bussijaama.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige


Mai ja Mari-Liis lepingu sõlmimisel

Rubriigid: Määratlemata | MTÜ Käsmu Külaselts soetas maad kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu infoleht

Head sõbrad!

Ilmunud on Käsmu infoleht, sügis 2017.

Infoleht jõuab reedeks kõikidesse Vihula ja Haljala valla postkastidesse ning on loetav ka elektroonilisel kujul siinsamas MTÜ Käsmu Külaselts kodulehel:

Käsmu infoleht

Mõnusat lugemist!

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu infoleht kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkurss

Vihula Vallavalitsus on välja kuulutanud Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkursi. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.oktoober 2017 kell 10. Konkursi tingimustega saab tutvuda siin

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkurss kommenteerimine on välja lülitatud

Suvelõpupidu Käsmu rahvamajas 16.09 kl 20

Rubriigid: Määratlemata | Suvelõpupidu Käsmu rahvamajas 16.09 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud

Kontsert Käsmu kirikus 16.08 kl 18

Olete oodatud klassikalise muusika kontserdile Käsmu kirikus kolmapäeval 16.8 kl 18. Esinevad sopran Maria Veretenina (Suurbritannia) ja organist Svetlana Kekisheva (Eesti). Sopran Maria Veretenina on esinenud solistina ning ooperilauljana Rootsis, Soomes, Venemaal, Itaalias, Austrias, Ungaris, Saksamaal ja Suurbritannias. Ta on võitnud Grand Prix Londoni rahvusvahelisel laulufestivalil. Tema biograafia on leitav allpool.

Tere tulemast!

Maria Veretenina

on sündinud Tallinnas ning elab hetkel Suurbritannias. Ta on esinenud solistina ning ooperilauljana Rootsis, Soomes, Venemaal, Itaalias, Austrias, Ungaris, Saksamaal ja Suurbritannias. 2011. aastal debüteeris ta solistina Soome Rahvusooperis Helsingis.

Maria alustas oma lauluõpinguid Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis Maarika Eensalu juures ning samal ajal käis ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ettevalmistuskursusel prof. Tamara Novitšenko juhendamisel. Maria on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat laulmise erialal (õpetajaks dots. Nadja Kurem ja prof. Jaakko Ryhänen), jätkas õpinguid EMTA magistrantuuris prof. Jaakko Ryhäneni juures ja seejärel täiendas end Santa Cecilia akadeemias Roomas, Itaalia (Prof. Rebecca Berg).

2001.a. sai ta I preemia Läänemeremaade noorte rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu rahvusvahelisel konkursil ja samal aastal – II preemia noorterahvusvahelisel konkursil “Saules Starini 2002” (Daugavpils, Leedu), 2005.a. osales Eesti rahvamusika konkursil “Muusikatriad”  (Viljandi, Eesti), kui sai I preemia ja auhinda Parima interpretatsiooni eest, 2006.a. sai diplomi rahvusvahelisel konkursil “Merevaikkollane ööbik” (Kaliningrad, Venemaa), 2006.a. võttis osa IV rahvusvahelisest Isabella Jurjeva nimelisest vene romansi konkursist (Tallinn, Eesti), kus võitis II preemia, 2006.a. sai II preemia ja erilist auhinda kohustusliku laulu eest Hendrik Krummi nimelisel lauljate konkursil (Kuresaare, Eesti), 2009.a. sai Eesti noorte interpreetide konkursi “Con brio” finalistiks, 2009.a. võitis III preemia VI Klaudia Taevi nimelisel konkursil.

Sellel aastal Maria sai Grand Prix rahvusvahelisel konkursil Londonis, mis oli pühendatud vene-inglise muusikale.

Rubriigid: Määratlemata | Kontsert Käsmu kirikus 16.08 kl 18 kommenteerimine on välja lülitatud

Lahemaa Challenge 2017

Hea käsmukas,

26. augustil 2017 toimub Vihula vallas teistkordselt ultra- ja maastikujooksuüritus “Lahemaa Challenge 2017” (http://running100k.ee/), mille rajad läbivad ka Käsmu küla.

Rada on planeeritud Võsu spordihoone juurest Käsmu järve äärde mööda kergliiklusteed. Pärast seda põigatakse korraks ka küla peatänavale (umbes 4-500m lõigule) ning siis uuesti RMK radadele metsa, ning hiljem mööda kergliiklusteed tagasi Võsule.

Kui märkate mõned päevad varem metsas punaseid linte, võite olla kindlad, et need on paigaldatud seoses võistlusega ning koristatakse kohe võistlusjärgse päeva hommikul.

Kui Käsmus on neid, kes oleksid huvitatud osalema jooksuüritusel vabatahtlikuna (näitama osalejatele suunda; pakkuma teeninduspunktis vett), palume ühendust võtta ürituse korraldajatega aadressil info@running100k.ee.

Rubriigid: Määratlemata | Lahemaa Challenge 2017 kommenteerimine on välja lülitatud

Kontsert Käsmu kirikus 15.07 kl 19

Laupäeval 15. juulil kell 19 on Käsmu kirikus klassikalise muusika kontsert.

Johann Sebastian Bachi ja Eesti klassikalist muusikat esitavad Tallinna Jaani koguduse organist Tiia Tenno orelil ja Leena Laas viiulil.

Sissepääs vaba.

Tere tulemast!

 

Rubriigid: Määratlemata | Kontsert Käsmu kirikus 15.07 kl 19 kommenteerimine on välja lülitatud

Heategevus Käsmu rahvamajas 6-16.07

Rubriigid: Määratlemata | Heategevus Käsmu rahvamajas 6-16.07 kommenteerimine on välja lülitatud

Joosep Kristenbruni mälestusõhtu 30. juunil kl 18

Kutse

30. juunil möödub 100 aastat päevast, mil siit ilmast lahkus mees, kes on jätnud Käsmu ajalukku võib olla kõige suurema jälje – Käsmu purjelaevanduse suurmees Joosep Kristenbrun.

Mõned näited tema tegemistest:
– Tema lasi ehitada Käsmu merekooli, mille hoone kuulus temale
– Tema oli Käsmu Merekooli asutamise üks peamistest algatajatest ja selle tegevuse juhatajatest 
– Tema lasi ehitada kõige rohkem purjelaevu Käsmu rannas, sh esimese ookeanipurjelaeva
– Temale kuulus suurim osalus Käsmu purjelaevades
– Tema asutas Käsmu esimese kaupluse ja oli ise selle pidajaks
– Tema abiga ehitati Käsmu rahvamaja
– Tema tegi suurima annetuse nii Käsmu majaka ehitamiseks kui ka Käsmu kiriku oreli soetamiseks jne.
– Tema oli vääriliseks partneriks mõisnikele ja kaupmeestele lähemal ja kaugel, tal oli koostööpartnereid üle Euroopa 
– Selliselt oli ta oli suunanäitajaks, eestvedajaks ja eeskujuks paljudele lähemal ja kaugemal.

Tähistame selle tõenäoliselt kõige märkimisväärseima käsmulase mälestust reedel 30.6 kl 18 Käsmu kirikus, süütame mälestusküünla tema haual ja seejärel koguneme Käsmu Meremuuseumis ühise kohvilaua taga.

Tere tulemast osalema
Käsmu kogudus ja Käsmu Meremuuseum

Lähem info: Urmas Karileet või Aarne Vaik või Triin Saks

Rubriigid: Määratlemata | Joosep Kristenbruni mälestusõhtu 30. juunil kl 18 kommenteerimine on välja lülitatud

Enrico Presti orelikontsert Käsmu kirikus 3. juulil kl 16

Esmaspäeval, 3. juulil kell 16 toimub Käsmu kirikus Itaalia organisti Enrico Presti orelikontsert.

Kavas järgmiste autorite looming: Puccini, Froberger, De Orto, Fogliano, Byrd, Strozzi, Cherubini, Respighi, Certani, Schlick. Kõlavad tokaatad, aariad, sonaadid, sh Ave Maria, Salve Regina, Da Pacem jt.

Enrico Presti orelikontserdid on kõlanud 17-s riigis.

Kontsert on tasuta. Võimalus annetada Käsmu kiriku laelühtri remondiks.

Rubriigid: Määratlemata | Enrico Presti orelikontsert Käsmu kirikus 3. juulil kl 16 kommenteerimine on välja lülitatud

Kontsert Käsmu rahvamajas

27. juunil algusega kell 18.00 esinevad Käsmu rahvamajas segakoor Videvik ja vokaalansambel Miraaž.

Sissepääs tasuta.

Rubriigid: Määratlemata | Kontsert Käsmu rahvamajas kommenteerimine on välja lülitatud

Võrkneeme muuli trepid

Hea käsmukas!

Kuna Võrkneeme muulile planeeritavate permanentsete metalltreppide konstruktsioon vajab veel täiendavat tööd, suvehooaeg on aga juba alanud ning meri kutsub kõiki suplejaid, oleme külaelanike vettemineku hõlbustamiseks paigaldanud eelmisel aastal tormis purunenud trepi asemele uue puittrepi.

Täname kõiki külaelanikke, kes meid treppide ehitamisel ja paigaldamisel aitasid ja toetasid ning soovime kõigile mõnusat, sooja suve!

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus 

Rubriigid: Määratlemata | Võrkneeme muuli trepid kommenteerimine on välja lülitatud

Külavanemate kogemuspäev

19.06 osales Käsmu külavanem vestlusjuhina külavanemate kogemuspäeval Kõrtsialuse külas, Aseri vallas.

Arutati Eesti küla tulevikku ning püüti koos määratleda, milline võiks olla tulevikumudel küla ja valla vaheliseks koostööks ning kuidas tagada küla huvide parim esindatus haldusreformijärgses vallas.

Samuti arutati vallaametnike ja külavanemate koolitamise ja tasustamise võimalusi.

Käsmu külavanem osaleb Kodukant Eesti projektis, mille eesmärk on aidata disainida Eesti küla tulevikku ning töötada välja külavanema statuudi soovitused kohalikele omavalitsustele.

Rubriigid: Määratlemata | Külavanemate kogemuspäev kommenteerimine on välja lülitatud

Haagise rentimine

Hea käsmukas!

MTÜ Käsmu Külaselts on soetanud külaga seonduvate tööde tõhusamaks läbiviimiseks korraliku kastihaagise (kasti mõõtmed: 2.66 x 1.25 x 0.33 m, kandevõime: 630 kg).

Kui haagis ei ole parasjagu töös, on kõikidel külaelanikel võimalus haagist rentida isiklikuks kasutamiseks.

MTÜ Käsmu Külaseltsi liikmetele kehtib haagise isiklikuks otstarbeks rentimisel soodushind 5 EUR/3 h. Teistel huvilistel on haagist võimalik rentida hinnaga 10 EUR/3 h.

Haagise rentimiseks palun võta ühendust Epp Ojalillega telefonil 511 3948 või e-maili aadressil eppojalill@gmail.com.

Nael kummi!

MTÜ Käsmu Külaselts juhatus

Rubriigid: Määratlemata | Haagise rentimine kommenteerimine on välja lülitatud

Käsmu jaanituli 23.06 kl 20

Rubriigid: Määratlemata | Käsmu jaanituli 23.06 kl 20 kommenteerimine on välja lülitatud