Täiendav info 30.04 Käsmu küla üldkoosoleku kohta

Hea käsmukas,

Kindlasti oled tähele pannud, et 30. aprillil kl 12 Käsmu Rahvamajas toimuva üldkoosoleku päevakorras on MTÜ Käsmu Majaka Sadam esitlus Käsmu sadama tulevikuperspektiividest ning arutelu Käsmu küla üldkoosolekute läbiviimise korra üle.

Esimese päevakorrapunktina mõtiskleb Käsmu sadama võimalike tulevikuperspektiivide üle Heiti Hääl. Kõigil on võimalus kaasa mõelda ning esitada küsimusi.

Teise päevakorrapunkti eesmärk on teha ettepanekuid ja otsustada, milline võiks olla Käsmu rahva jaoks kõige sobilikum küla korraldus tulevikus – s.t. milline peaks välja nägema küla üldkoosolekute korraldus, kellel on üldkoosolekul osalemise ja hääletamise õigus; kuidas tagada, et üldkoosoleku arutelude osas ei tekiks hiljem vaidlusi ning et otsused viiakse ellu vastavalt Käsmu rahva soovidele. Püüame esmakordselt taasiseseisvunud vabariigi jooksul kokku leppida ja sätestada, kes täpsemalt on Käsmu küla ning kuidas ta soovib end korraldada.

Kõik ettepanekud, kuidas külaelu tulevikus paremini korraldada, on koosolekul oodatud. Lepime aga omavahel juba enne koosolekut kokku, et me ei tõsta teineteise peale häält, kohtleme teineteist lugupidavalt ning pühendume etteheidete asemel konstruktiivsete lahendusettepanekute tegemisele. Kindlasti nõustud – me keegi ei taha kraagelda; me kõik tahame, et meil oleks oma kodukülas tulevikus hea, rahulik ja mõnus.

Mistahes arutelu vajab paratamatult esialgset kondikava, millele teha muudatusi/täiendusi. Seetõttu leiad siit esialgse ettepaneku Käsmu küla üldkoosolekute läbiviimise korra kohta: KÄSMU KÜLA ÜLDKOOSOLEKUTE LÄBIVIIMISE KORD ver 4. Palun Sul koosolekuks kujundada omapoolsed ettepanekud nende esialgsete sätete muutmiseks/täiendamiseks/väljajätmiseks. Püüame koos kujundada iga sätte osas ühise seisukoha, ühise seisukoha puudumisel otsustame sätte lisamise hääletuse teel.

Teen ettepaneku koosolek ka helisalvestada. Koosoleku protokolli saame hiljem koostada helisalvestise põhjal.

Lugupidamisega,

Kristjan Altroff
Külavanem

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.